Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Blwyddyn Profiad Rhyngwladol - Cyfleoedd Cyfnewid i Fyfyrwyr SHES

Yn draddodiadol, byddai myfyrwyr o Brydain yn mynd dramor yn ystod eu hail flwyddyn yn y brifysgol a byddent yn trosglwyddo’n ôl i Fangor y credydau roeddent wedi eu hennill. Mae Bangor wedi cyflwyno system newydd lle gellwch chi gael ‘Blwyddyn Profiad Rhyngwladol’.  Ar ôl cwblhau’ch gradd pedair blynedd yn llwyddiannus, byddwch yn graddio gyda'r geiriau 'â phrofiad rhyngwladol' wedi eu hychwanegu at deitl eich gradd.

Cysylltiadau â Central College yn yr Unol Daleithiau

Mae'r Ysgol wedi datblygu cysylltiadau â Central College yn yr Unol Daleithiau ac mae amryw o fyfyrwyr SHES wedi cwblhau blwyddyn yno'n llwyddiannus fel rhan o'u cwrs gradd.  Gobeithir cynnig rhaglen gyfnewid â Phrifysgol Windsor, Ontario, Canada yn y dyfodol agos.

Astudio neu Weithio Dramor