Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Diwrnodau Agored

Diwrnod Agored ydy’r ffordd orau i chi ddod i adnabod Prifysgol Bangor a darganfod yr hyn sydd gennym i’w gynnig. Ar Ddiwrnod Agored cewch ymweld â’n hadrannau Academaidd, siarad â staff a myfyrwyr, edrych o amgylch ein neuaddau preswyl a gweld ein cyfleusterau ac adnoddau.

Ymweld â’r Brifysgol am y tro cyntaf?

Diwrnod Agored y Brifysgol yw’r ffordd orau i chi ddod i adnabod Prifysgol Bangor a chael gwybod beth sydd gennym i’w gynnig, cyn i chi wneud cais. Ar Ddiwrnod Agored cewch ymweld â’n hadrannau academaidd, siarad â’n staff a myfyrwyr, edrych o amgylch ein llety a gweld ein cyfleusterau.

Wedi gwneud cais yn barod?

Os ydych wedi ymgeisio i astudio ym Mangor, cewch eich gwahodd i fynychu Diwrnod Ymweld i Ymgeiswyr UCAS yn fuan yn y flwyddyn newydd.

Ein Lleoliad

Rydym wedi ein lleoli yn harddwch gogledd Cymru, rhwng mynyddoedd Eryri a’r afon Fenai. Mae gan Fangor gysylltiadau trafnidiaeth rhagorol ac mewn ychydig oriau gallwch fod yn rhai o brif ddinasoedd Prydain ac Iwerddon, yn cynnwys Manceinion, Lerpwl a Dulyn.

Mwy am ein lleoliad a map o’r Brifysgol...

Methu disgwyl nes y Diwrnod Agored?

Edrychwch ar ein Diwrnod Agored Rhithwir am flas o fywyd myfyriwr ym Mangor...

Pam dewis Bangor?

Mwy o wybodaeth...

Am fwy o wybodaeth am ein Diwrnodau Agored, cysylltwch â ni ar 01248 388143/382005 neu e-bostiwch diwrnodagored@bangor.ac.uk.