Diwrnodau Agored y Brifysgol

Diwrnodau Agored Israddedig

Mae’r Brifysgol yn cynnal cyn gwneud cais Diwrnodau Agored ym mis Hydref, Mehefin a Gorffennaf. Dewch yn ôl i union ddyddiadau yn nes at yr amser.

Diwrnodau Ymweld Ymgeiswyr UCAS – Mynediad 2019

Mae’r Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer yn gwahodd pob darpar fyfyriwr israddedig (a’u teuluoedd) i Ddiwrnod Ymweld â’r Ysgol ar ôl i’r ceisiadau UCAS gael eu derbyn. Anfonir y gwahoddiadau fel arfer ar ddiwedd Rhagfyr a dechrau Ionawr.

Rydym yn eich annog yn gryf i fanteisio ar y cyfle hwn i ymweld â ni, i ddod i wybod mwy am y cwrs(cyrsiau) rydych wedi gwneud cais amdanynt, ac i gael gweld drosoch eich hunan yr adnoddau rhagorol sydd gennym yma.

Credwn fod eich presenoldeb mewn Diwrnod Ymweld â’r Ysgol mor bwysig fel ein bod yn cyfrannu hyd at £40 tuag at eich costau teithio.

Mae Dyddiau Ymweld â’r Ysgol yn cynnwys cyflwyniadau gan Bennaeth yr Ysgol neu Uwch Academydd a myfyriwr presennol a bydd cinio bwffe yn rhoi cyfle anffurfiol i chi siarad â staff a myfyrwyr presennol. Dilynir hyn gan deithiau o amgylch labordai’r ysgol. Mae rhaglen ganolog yn cynnig teithiau o amgylch y neuaddau preswyl a Bangor wedi’i chynnwys hefyd. Anfonir manylion atoch gyda’r gwahoddiadau. Os oes gennych daith hir, byddwn yn cynnwys rhestr o westai a gwely a brecwast lleol gyda’ch pecynnau gwahoddiad.

Methu disgwyl nes eich ymweliad?

Edrychwch ar ein fideos, teithiau 360 a lluniau am flas o fywyd myfyriwr ym Mangor.