Diwrnodau Agored y Brifysgol

Diwrnodau Agored Israddedig

Mae’r Brifysgol yn cynnal cyn gwneud cais Diwrnodau Agored ym mis Hydref, Mehefin a Gorffennaf. Dewch yn ôl i union ddyddiadau yn nes at yr amser.

Diwrnodau Ymweld Ymgeiswyr UCAS – Mynediad 2020

Mae'r Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer yn gwahodd pob ymgeisydd (a theuluoedd) llwyddiannus i Ddiwrnod Ymweld Ymgeiswyr UCAS.

Cofrestrwch ar gyfer Diwrnod Ymweld Ymgeiswyr UCAS

Cofrestrwch ar gyfer Diwrnod Ymweld UCAS

Diwrnodau Ymweld nesaf:

  • Dydd Sadwrn 1 Chwefror 2020
  • Dydd Sadwrn 15 Chwefror 2020
  • Dydd Sadwrn 7 Mawrth 2020
  • Dydd Sadwrn 25 Ebrill 2020

Er mwyn dangos pa mor bwysig yr ydym yn ystyried Diwrnodau Ymweld, ac i'ch annog i ddod, rydym yn cynnig hyd at £40 tuag at gostau teithio ac yn darparu cinio i ymgeiswyr a'u gwesteion.

Mae Diwrnodau Ymweld â'r Ysgol yn dechrau am 9.45am ac yn cynnwys cyflwyniadau gan uwch academyddion, myfyrwyr presennol a chinio bwffe sy'n rhoi cyfle anffurfiol i chi siarad â staff a myfyrwyr. Dilynir hyn gan deithiau o amgylch labordai'r ysgol. Mae rhaglen ganolog yn cynnig teithiau o amgylch y neuaddau preswyl a'n cyfleusterau chwaraeon wedi'i chynnwys hefyd.

Efallai y gwelwch mai ni yw'r union beth yr ydych yn chwilio amdano, neu efallai ddim (ni allwn blesio pawb!) ond naill ffordd neu'r llall bydd yn ddiwrnod buddiol iawn. Os ydych chi o ddifrif ynglŷn â'ch astudiaethau yn y dyfodol, nid oes unrhyw esgus dros beidio â dod! Felly, gobeithio y gwelwn ni chi yn un o'r digwyddiadau uchod.

Ein Lleoliad

Rydym wedi ein lleoli yn harddwch gogledd Cymru, rhwng mynyddoedd Eryri a'r môr. Mae gan Fangor gysylltiadau trafnidiaeth gwych, ac mae o fewn ychydig oriau i ddinasoedd Lerpwl, Manceinion a Dulyn. Cewch ragor o wybodaeth am deithio a'r lleoliad yma.

Angen lle i aros?

Efallai y bydd y wefan hon yn ddefnyddiol i chi gan ei bod yn cynnwys tudalen sy'n canolbwyntio ar y dewisiadau o amgylch Prifysgol Bangor, yn cynnwys y Ganolfan Reolaeth sydd yn y brifysgol.

Diwrnodau Agored Cyffredinol y Brifysgol

Mae Prifysgol Bangor hefyd yn cynnal cyfres o ddiwrnodau agored cyn gwneud cais sy’n ddefnyddiol iawn o ran eich helpu i benderfynu a ydych am wneud cais i ddod atom. Er bod rhywfaint o ailadrodd rhwng y ddau, rydym yn argymell eich bod yn mynd i Ddiwrnod Ymweld UCAS yr Ysgol hyd yn oed os ydych chi wedi bod yn un gyffredinol y brifysgol o'r blaen. Byddwch yn dysgu rhywbeth newydd!
Os nad ydych yn gallu dod...
Os nad yw'r dyddiadau uchod yn gyfleus i chi ond hoffech ymweld â ni ar amser mwy addas, cysylltwch â'n Tîm Recriwtio.

Fedrwch chi ddim disgwyl i ymweld?

Edrychwch ar ein Profiad Myfyrwyr Rhithiol i gael blas o fywyd fel myfyriwr ym Mangor!