Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

A yw’n llên-ladrad?

Cliciwch ar y chwaraewr isod i agor y cwis i brofi eich dealltwriaeth o’r hyn a olygir wrth llên-ladrad.

* I agor y cwis rydym yn argymell eich bod yn defnyddio porwr Firefox neu Chrome er mwyn i chi weld yr holl nodweddion sydd ar gael i chi.

Cyngor fesul Ysgol

Mae’r Ganolfan wedi datblygu nifer o gwisiau pwnc-benodol fel rhan o’i chydweithrediad â modiwlau penodol mewn ysgolion academaidd. Mae’r cwisiau ar gael yn yr iaith y cawsant eu datblygu’n wreiddiol.

Cymraeg Saesneg
Cerddoriaeth Cerddoriaeth
Gwyddorau Meddygol Gwyddorau Meddygol
Ieithoedd Modern Ieithoedd Modern
Cemeg

Os ydych chi dal yn ansicr ynghylch sut i ddefnyddio gwaith eraill yn eich gwaith academaidd ysgrifenedig cysylltwch â’ch tiwtor academaidd am sgwrs.

Mae modd i chi hefyd drefnu apwyntiad 1–2-1 gydag aelod o’r tîm Sgiliau Astudio.

Mae’r cwis llên-ladrad hwn yn adeiladu ar diwtorial a ddatblygwyd gan Brifysgol Caerlŷr.