Cyllid Israddedig

Ysgoloriaethau, Bwrsariaethau ac Efrydiaethau

Mae Ysgoloriaethau , Efrydiaethau a Bwrsariaethau yn cael eu hariannu gan y Brifysgol ac ein hysgolion academaidd unigol.

Gwobrau’r Ysgol

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Ysgolion 2019

Gwobrwyo Cyrhaeddiad Academaidd - bydd myfyrwyr sy'n dechrau cwrs gradd israddedig (BA, BSc, BMus, LLB) yn un o'r Ysgolion Academaidd isod ym mis Medi 2019 yn gymwys i gael Ysgoloriaeth MA.

  • Ysgol Busnes Bangor 
  • Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas
  • Ysgol Ieithoedd, Llenyddiaethau ac Ieithyddiaeth
  • Ysgol y Gyfraith Bangor
  • Ysgol Cerddoriaeth a'r Cyfryngau
  • Ysgol y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd

Bydd yr ysgoloriaethau hyn ar gael i fyfyrwyr o'r DU a'r UE sydd:

  • wedi graddio o raglen israddedig yn un o'r Ysgolion hyn
  • wedi ennill gradd dosbarth 1af
  • yn mynd ymlaen i ymgeisio'n llwyddiannus am gwrs Meistr blwyddyn hyfforddedig (MA, MMus, MSc a LLM) yn un o'r Ysgolion uchod, ac wedyn yn cofrestru ar y cwrs hwnnw.

Bydd myfyrwyr sy’n cael gradd ddosbarth 1af yn cael eu heithrio’n awtomatig rhag talu 50% o ffioedd dysgu'r cwrs Meistr.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch ag:

Aimee Pritchard Robinson
E-bost: cahb@bangor.ac.uk
Ffôn: 01248 388418

 

University awards

Gwobrau’r Prifysgol

Fel y byddech yn ei ddisgwyl gan brifysgol sy'n rhoi pwyslais ar gymorth i fyfyrwyr, mae Bangor yn awyddus i gynnig help ychwanegol i fyfyrwyr. Dyma’r bwrsariaethau a’r ysgoloriaethau sydd ar gael i fyfyrwyr israddedig.

Ysgoloriaeth Teilyngdod

Mae tua 40 Ysgoloriaeth Teilyngdod o hyd at £3,000 yr un ar gael i'r rheini sy'n rhagori yn arholiadau Ysgoloriaethau Mynediad blynyddol y Brifysgol. (Dyddiad cau ar gyfer mynediad 2020 yw 15 Ionawr 2020)

Bwrsariaethau Bangor

Mae’r Bwrsariaethau a gynnigir yn cynnwys Bwrsariaethau Bangor o hyd at £1,000 y flwyddyn ar gyfer myfyrwyr o deuluoedd â incwm isel a £1,000 ar gyfer myfyrwyr o ofal.

Astudiaethau Cyfrwng Cymraeg

Mae Ysgoloriaethau Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar gael i fyfyrwyr sy'n astudio trwy gyfrwng y Gymraeg.

Cyfleoedd Ariannol Eraill

Mae'r brifysgol hefyd yn cynnig ysgoloriaethau a bwrsariaethau chwaraeon a bwrsariaethau i gefnogi astudiaethau cyfrwng Cymraeg.

 

Allanol

Leverhulme Trade Charities Trust Undergraduate Bursaries

Further information