Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Amgylchiadau llogi a gwybodaeth bellach

 • Dylid archebu’r holl gyrsiau yn y dderbynfa yn Canolfan Brailsford

 • Mae’n rhaid talu wrth gofrestru ar y cwrs.

 • Dylai pob siec fod yn daladwy i Ganolfan Chwaraeon Canolfan Brailsford.

 • Dim ond nifer bychan o lefydd sydd ar gael ar bob cwrs, felly rhoddir lle ar sail y cyntaf i’r felin.

 • Y dyddiad cau yw pythefnos cyn dechrau’r cwrs (gall newid).

 • Efallai y bydd yn bosibl cofrestru ar le wedi hyn, cysylltwch a'r dderbynfa yn Canolfan Brailsford cyn gynted â phosibl.

 • Os ydych yn archebu lle ar y cwrs, ni fydd modd ad-dalu’r swm os ydych yn peidio troi fyny ar ddiwrnod y cwrs.

 • Mae’r cyrsiau i gyd yn rhedeg ar yr amod bod digon o bobl yn mynychu.

 • Mae modd i Canolfan Brailsford newid dyddiadau a chostau’r cwrs ar unrhyw adeg.

 • Efallai y bydd mwy o gyrsiau yn cael eu cyflwyno drwy gydol y flwyddyn a bydd modd i chi gael manylion yma, ar y rhyngrwyd neu yn Canolfan Brailsford.

 • Os oes gennych ddiddordeb mewn cwrs nad oes dyddiad wedi ei drefnu ar ei gyfer, cysylltwch a'r dderbynfa yn Canolfan Brailsford.