Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Llogi

Neuaddau Chwaraeon

Gellir llogi'r neuaddau hyd at chwe diwrnod ymlaen llaw wrth y dderbynfa neu ar y ffôn pan nad ydynt wedi cael eu llogi ymlaen llaw gan glybiau'r Undeb Athletaidd, dosbarthiadau Adloniant a Ffitrwydd neu grŵpiau eraill. Argymhellir eich bod yn llogi ymlaen llaw ar gyfer Badminton, Pêl-Fasged, Tennis Bwrdd, Pêl-droed 5 bob ochr etc. Gellir llogi mewn blociau - cysylltwch â'r Dderbynfa am ffurflen gais.

Ystafell pwysau a Chardiofasgwlaidd (CF)

Er mwyn defnyddio'r ystafelloedd Pwysau a Chardiofasgwlaidd, mae'n rhaid i chi fod wedi derbyn cyflwyniad. Rhaid i chi neilltuo lle wrth y Dderbynfa, ac mae'n rhaid i chi dalu bryd hynny. Rhoddir cerdyn i chi unwaith y cwblheir y cyflwyniad, a rhaid i chi ddangos y cerdyn hwn wrth y Dderbynfa bob amser y dewch i ddefnyddio'r cyfleusterau. Unwaith yr ydych wedi cwblhau'r cyflwyniad, nid oes angen llogi'r ystafelloedd ffitrwydd at ddefnydd unigol.

Cyrtiau Sboncen

Mae cyrtiau sboncen ar gael yn ystod oriau agor y Ganolfan Chwaraeon a gellir eu llogi ar y ffôn neu wrth y Dderbynfa. Oherwydd bod cyrtiau'n cael eu llogi am slotiau 45 munud, mae'r un cyntaf am 9.15am. Wrth dalu am eich cwrt, rhoddir cerdyn goleuadau i chi ei roi yn y bocs y tu allan i'ch cwrt. Bydd hwn yn rhoi'r golau ymlaen am 45 munud.

Wal Ddringo

Nid oes angen llogi'r wal ddringo, ond gofynnir i grŵpiau mawr ffonio cyn cyrraedd ac i osgoi adegau brig.

Cyrtiau Tennis a'r Cae Synthetig

Gellir llogi hyd at 6 niwrnod ymlaen llaw wrth y Dderbynfa neu ar y ffôn

Caeau Pêl-droed a Rygbi

Mae'n rhaid llogi wrth Dderbynfa'r Ganolfan Chwaraeon, a hynny saith niwrnod ymlaen llaw.

Trac Treborth

Gellir llogi’r trac drwy sportsbookings@bangor.ac.uk neu ffoniwch y Dderbynfa ar 01248 382571

Ar gyfer pob ymholiad arall, cysylltwch â'r Dderbynfa.