Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Ein Hanes

Mae chwaraeon yn wastad wedi bod yn rhan bwysig o brofiad y myfyrwyr ym Mhrifysgol Bangor.

Daeth datblygiad mwyaf cyntaf cyfleusterau chwaraeon modern yn y 1960au a'r 1970au, ar adeg o gynnydd mawr yn niferoedd myfyrwyr, ac adeiladwyd y neuadd chwaraeon wreiddiol ar safle presennol Maes Glas. Bryd hynny, datblygodd y Brifysgol gaeau safle Treborth hefyd.

Daeth rhagor o ddatblygiadau yn y 1990au gydag ychwanegu cyfleusterau chwaraeon safle'r Normal ar uno'r Coleg Normal a CPGC i ffurfio Prifysgol Cymru, Bangor. Bu i gytundeb cyd-ddefnyddwyr â Chyngor Gwynedd alluogi adeiladu'r cyfleusterau athletau o'r radd gyntaf yn Nhreborth.

Yn 1998, roedd y Brifysgol, ar y cyd â Sportslot, yn gallu datblygu Canolfan Chwaraeon Maes Glas a oedd yn werth £1.65 miliwn. Mae'r cyfleuster hwn yn cynnig rhai o'r cyfarpar gorau yng ngogledd Cymru ac mae ar agor i staff a myfyrwyr y Brifysgol yn ogystal â'r cyhoedd.

Delwedd o Canolfan Brailsford yn cael ei adeiladu yn 1998

Dechrau ar adeiladwaith canolfan Maes Glas