Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Archebu Ar-lein

Dilynwch y cyswllt i archebu: http://brailsford.bangor.ac.uk/scuba

Mae Canolfan Chwaraeon y Brifysgol yn caniatáu aelodau i:

  • Adnewyddu neu brynu aelodaeth o’r gampfa
  • Archebu gweithgareddau yn cynnwys sboncen, badminton a 5 bob ochr
  • Archebu cyrsiau
  • Archebu dosbarthiadau ymarfer

Bydd rhaid i aelodau gofrestru gyda’r ganolfan chwaraeon i ddefnyddio’r gwasanaeth hwn. Os oes gennych unrhyw gwestiynau anfonwch e-bost at brailsford@bangor.ac.uk.

Aelodau staff y brifysgol: Nid oes raid i chi gofrestru. Dewiswch y cyswllt Mewngofnodi uchod a rhowch eich cyfeiriad e-bost llawn a chyfrinair y brifysgol.

Taliadau ac ad-daliadau ar-lein

Os ydych yn archebu cyfleuster neu ddosbarth ar-lein codir tâl, mae’n rhaid i chi ei dalu pan fyddwch yn archebu.

Caiff eich taliad ei gasglu gan fasnachu diogel.

Ni ellir ad-dalu unrhyw daliadau a wneir ar-lein. (Ni chaiff ad-daliadau eu hawdurdodi dim ond yn ôl doethineb y rheolwyr mewn amgylchiadau eithriadol).