Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Campfa Santes Fair

Mae Prifysgol Bangor wedi parhau i fuddsoddi o fewn ei gyfleusterau chwaraeon ac ymarfer corff drwy agor Ystafell Ffitrwydd Lloeren newydd sbon ar safle’r Santes Fair.

Mae’r cyfarpar eithafol-fodern a gyflenwir gan LifeFitness yn cynnwys melinau troed, traws hyfforddwyr, beiciau a rhwyfwr dŵr newydd gan LifeFitness yn ogystal ac amrywiaeth  o beiriannau gwrthiant i alluogi ymarfer effeithiol.

Mae’r buddsoddiad hwn yn gaffaeliad gwych i’r myfyrwyr, ynghyd a Chanolfan Brailsford, mae Gampfa’r Santes Fair yn rhoi’r dewis o ddau sefydliad iddyn nhw gadw’n heini a’n iach.