Clinig Iechyd a Therapi Newydd yn agor ddydd Mawrth 15 Ionawr

Mae Canolfan Brailsford yn falch o gyhoeddi partneriaeth â 'LEAF Health', a fydd yn gweithredu clinig therapi lloeren yn y ganolfan chwaraeon yn dechrau ddydd Mawrth 15fed o Ionawr 2019. Yn y lle cyntaf, bydd LEAF yn cynnig nifer cyfyngedig o wasanaethau yn Brailsford, yn cynnwys:

  • Meddygaeth Ffordd o Fyw a Hyfforddi Iechyd
  • Therapi Chwaraeon a Thylino
  • Osteopathi
  • Aciwbigo

Rhagwelir y bydd mwy o driniaethau ac opsiynau ar gael yn fuan. Mae gwasanaethau'r clinig yn Brailsford ar agor i fyfyrwyr, staff a'r gymuned leol.

Cynnig Arbennig i Gleientiaid Newydd

I lansio'r bartneriaeth gyda Chanolfan Brailsford, mae ‘LEAF Health’ yn cynnig cyfanswm o wyth ar hugain o apwyntiadau cyntaf AM DDIM pan archebir ar gyfer dydd Mawrth 15fed i ddydd Gwener 18fed o Ionawr 2019. Mae'r cynnig hwn yn berthnasol i gleifion / cleientiaid NEWYDD yn unig.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan LEAF:
LEAF ar dudalen Weplyfr Canolfan Brailsford:
Archebwch ar-lein yn Brailsford yma
Neu ffoniwch y clinig ym Mhorthaethwy ar: 01248 717744

Ynglŷn â ‘LEAF Health’ (a sefydlwyd yn 1980)

Yn y pum clinig LEAF mae yna fwy na 60 o therapyddion ac ymgynghorwyr sy'n arbenigo mewn dros 45 o therapïau gwahanol. Beth bynnag ydy eich problem neu anhwylder, mae'n debygol y bydd rhywun sy'n gallu eich helpu chi.

Ewch i'r wefan a chliciwch ar unrhyw therapi i ddarganfod mwy. Os nad ydych yn siŵr beth fyddai orau i chi, siaradwch â'n staff yn y dderbynfa i gael eich cyfeirio yn y cyfeiriad cywir neu eich rhoi mewn cysylltiad ag unrhyw un o'r tîm iechyd.
Mae pob un o'r therapyddion a staff LEAF yn cydweithio fel tîm. Maent i gyd yn cael eu cymell gan yr un uchelgais sydd wedi ysgogi ymdrechion sylfaenwyr Iechyd LEAF am gymaint o flynyddoedd - "i helpu pobl o unrhyw oedran neu allu corfforol i wella ansawdd eu bywyd". Felly, pwy bynnag y byddwch chi'n dod i weld, gallwch chi gymryd cysur wrth wybod y cewch help ac arbenigedd tîm cyfan o arbenigwyr iechyd profiadol ac ymroddedig.