Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gwirfoddoli Chwaraeon

Mae gwirfoddoli yn ystod eich amser ym Mangor yn ffordd wych o fod yn rhan mewn chwaraeon ac ennill profiad gwerthfawr. Yn y sefyllfa farchnad swyddi ar hyn o bryd mae’n bwysig sefyll allan o’r dorf, a gall gwirfoddoli wneud hyn i chi. Mae dewis eang o gyfleoedd gwirfoddoli ym Mhrifysgol Bangor felly dewch i gymryd rhan heddiw.

Edrychwch ar beth mae rhai o wirfoddolwyr Prifsygol Bangor wedi bod yn ei wneud.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am raglen Gwirfoddoli Chwaraeon Bangor.

Cyfleoedd gwirfoddoli:

  • Hyfforddi yn y gymuned hefo ieuenctid – pêl droed, hoci, badminton, pêl rwyd
  • Hyfforddi a dyfarnu pêl rwyd
  • Hyfforddi badminton
  • Hyfforddi a dyfarnu pêl droed
  • Hyfforddi a dyfarnu pêl fasged
  • Hyfforddi ac arwain clybiau chwaraeon
  • Cystadlaethau codi pwysau
  • Rhaglen Chwaraeon Campws
  • Trefnu/gwirfoddoli mewn cystadlaethau chwaraeon cyffredinol

Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan yna cliciwch yma am ffurflen gais.

Am eich ymdrechion i wirfoddoli mi gewch bwyntiau Gwobr Cyflogadwyedd Bangor. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.