Cyswllt allweddol

Enw cyswllt: Tudur Williams

Cyfeiriad e-bost: t.t.williams@bangor.ac.uk

Rhif ffôn: 01248 388492

Cyllid ar gyfer Cydweithio, Ymchwil a Datblygu ac Arloesi

Mae Prifysgol Bangor yn helpu sefydliadau i gyrraedd at gyllid sy'n cefnogi ymchwil ar y cyd a throsglwyddo gwybodaeth i wella'r cynhyrchion a'r trefniadau presennol a datblygu syniadau, prosesau a chynhyrchion newydd.

Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar y wefan neu cysylltwch â ni i siarad ag un o'n harbenigwyr arloesi:
01248 383000, hwbcydweithredu@bangor.ac.uk

Mae BEACON yn adeiladu 'Cadwyni Cyflenwi Gwyrdd' integredig sy'n canolbwyntio ar ddatblygu ffyrdd newydd o greu cynnyrch ymarferol sy'n gystadleuol o ran cost gan ddefnyddio biomas, yn lle olew.  Gwneir hyn drwy ddeall busnesau a siarad â hwy er mwyn meithrin a darparu 'Atebion trwy'r Dechnoleg Werdd' er budd diwydiant mewn amrywiol sectorau.

Rhwydwaith i fusnesau gwyddorau bywyd yw CALIN (Y Rhwydwaith Arloesi Gwyddor Bywyd Celtaidd). Mae'n rhoi cyfle iddynt ymgysylltu â chanolfannau rhagoriaeth y prifysgolion, y byrddau iechyd, cwmnïau busnes rhyngwladol a busnesau eraill sy'n ymwneud â gwyddorau bywyd.

http://money.southwales.ac.uk/media/files/photos/KESS-new-resized__.jpg

Mae KESS (Ysgoloriaethau Sgiliau'r Economi Wybodaeth) yn cefnogi projectau ymchwil cydweithredol (Graddau Meistr a PhD trwy ymchwil) gyda phartneriaid busnes allanol.

Mae Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth(KTP) yn hwyluso pethau o ran trosglwyddo gwybodaeth ac arbenigedd academaidd i brojectau busnes yn y byd go iawn er mwyn gwella eu perfformiad a'u gwneud yn fwy proffidiol.  Gall KTP barhau rhwng 3-36 mis, ac fe allai olygu penodi myfyriwr sydd newydd raddio i gyflawni’r project.

Mae partneriaethau SMART yn cynnig cymorth ariannol i brojectau cydweithredol arloesol sydd angen amrywiaeth o arbenigedd i helpu busnesau dyfu, gwella cynhyrchiant a'u gwneud yn fwy cystadleuol. Fe'i cynigir i fusnesau yng Nghymru ac i sefydliadau Ymchwil Cymru.