Cyswllt allweddol

Enw cyswllt: James Goodman

Cyfeiriad e-bost: j.f.goodman@bangor.ac.uk

Rhif ffôn: 01248 382278

Cyllid ar gyfer Cydweithio, Ymchwil a Datblygu ac Arloesi

Mae Prifysgol Bangor yn helpu sefydliadau i gyrraedd at gyllid sy'n cefnogi ymchwil ar y cyd a throsglwyddo gwybodaeth i wella'r cynhyrchion a'r trefniadau presennol a datblygu syniadau, prosesau a chynhyrchion newydd.

Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar y wefan neu cysylltwch â ni i siarad ag un o'n harbenigwyr arloesi:

01248 383000
hwbcydweithredu@bangor.ac.uk

Diben Arloesi Pontio Innovation (API) yw ysgogi twf economaidd, gan gysylltu arloeswyr, dyfeiswyr ac entrepreneuriaid y rhanbarth â gwybodaeth, sgiliau ac ymchwil fwyaf blaenllaw y byd. Mae eu gweithgareddau busnes yn cynnwys datblygu cynnyrch, dylunio a llunio prototeipiau, hyfforddiant a chefnogaeth i adnabod ffyrdd newydd o feddwl, dulliau a phrosesau.
Mae BEACON yn adeiladu 'Cadwyni Cyflenwi Gwyrdd' integredig sy'n canolbwyntio ar ddatblygu ffyrdd newydd o greu cynnyrch ymarferol sy'n gystadleuol o ran cost gan ddefnyddio biomas, yn lle olew.  Gwneir hyn drwy ddeall busnesau a siarad â hwy er mwyn meithrin a darparu 'Atebion trwy'r Dechnoleg Werdd' er budd diwydiant mewn amrywiol sectorau.

Rhwydwaith i fusnesau gwyddorau bywyd yw CALIN (Y Rhwydwaith Arloesi Gwyddor Bywyd Celtaidd). Mae'n rhoi cyfle iddynt ymgysylltu â chanolfannau rhagoriaeth y prifysgolion, y byrddau iechyd, cwmnïau busnes rhyngwladol a busnesau eraill sy'n ymwneud â gwyddorau bywyd.

http://money.southwales.ac.uk/media/files/photos/KESS-new-resized__.jpg

Mae KESS (Ysgoloriaethau Sgiliau'r Economi Wybodaeth) yn cefnogi projectau ymchwil cydweithredol (Graddau Meistr a PhD trwy ymchwil) gyda phartneriaid busnes allanol.

Mae Partneriaethau SMART yn cynnig cymorth ariannol i brojectau cydweithredol arloesol sydd angen amrywiaeth o arbenigedd i helpu busnesau dyfu, gwella cynhyrchiant a'u gwneud yn fwy cystadleuol. Fe'i cynigir i fusnesau yng Nghymru ac i sefydliadau Ymchwil Cymru.

Mae Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth (KTP) yn hwyluso pethau o ran trosglwyddo gwybodaeth ac arbenigedd academaidd i brojectau busnes yn y byd go iawn er mwyn gwella eu perfformiad a'u gwneud yn fwy proffidiol.  Gall KTP barhau rhwng 3-36 mis, ac fe allai olygu penodi myfyriwr sydd newydd raddio i gyflawni’r project.

Shellfish Centre logo
Mae'r Ganolfan Pysgod Cregyn yn gynllun ymchwil ac arloesi sy'n cefnogi datblygu'r sector pysgod cregyn yng Nghymru.