Gwirfoddoli

A Volunteer in the archives looking at uncatalogued documents in boxes

Mae'r Archifau a'r Casgliadau Arbennig wedi elwa'n fawr o waith myfyrwyr a disgyblion ar brofiad gwaith ar hyd y blynyddoedd ac yn 2014 lansiwyd ein cynllun gwirfoddoli.

Mae'r cynllun wedi bod yn hynod lwyddiannus ac wedi denu myfyrwyr Prifysgol Bangor ynghyd ag aelodau o'r gymdeithas i wirfoddoli ac ennill profiadau gwerthfawr.

Rydym yn dymuno cefnogi ac annog gwirfoddolwyr ac yn gobeithio rhoi iddynt brofiad gwerthfawr a phleserus.

Am ragor o wybodaeth am ein cynllun, gweler ein Polisi Gwirfoddoli neu os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli, bydd angen i chi lenwi Ffurflen Ymholiad (mae ffurflenni ar gael yn Ystafell Ddarllen yr Archifdy neu wrth wenud cais drwy e-bost) a'i dychwelyd atom ar ebost, drwy'r post neu ddod â hi i'r swyddfa.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?