Delwedd agos o lyfrau yn y llyfrgell gydag effaith ddisglair hudolus

Barn ein myfyrwyr

Myfyriwr Sabrina Zulkifli

Sabrina Zulkifli

Yn Astudio: Peirianneg Systemau Cyfrifiadurol
O: Malaysia

"Mae'r sgiliau a'r pynciau a ddysgais wedi fy mharatoi ar gyfer amrywiol gyfleoedd gwaith."

Myfyriwr Akshata Galgali wrth y mor

Akshata Galgali

Yn Astudio:  Y Gyfraith
O: India 

“Lleoliad Bangor yw’r hyn sy’n ei gwneud yn unigryw o’i chymharu â phrifysgolion eraill."

Y fyfyrwraig Gawina Fernandes

Gawina Fernandes

Yn Astudio:  Peirianneg Systemau Cyfrifiadurol 
O: Chippenham, Y Deyrnas Unedig

“Mae llawer o glybiau a chymdeithasau ym Mangor hefyd ac mae ymuno â nhw i gymdeithasu’n anhygoel.”

Y myfyriwr Joe Brittan

Joe Brittan

Yn Astudio: Y Gyfraith 
O: Ludlow, Y Deyrnas Unedig 

"Bu'r cyfleoedd y mae Prifysgol Bangor yn eu cynnig yn fodd imi dyfu’n broffesiynol ac yn bersonol!"

Student Moneeb Rehman

Moneeb Rehman

Yn Astudio: Rheoli Busnes
O: Islamabad, Pacistan  

"Mae Prifysgol Bangor wedi darparu'r addysg, yr wybodaeth a'r arbenigedd yr oeddwn yn chwilio amdanynt."

 

Y fyfyrwir Phoebe Iddon

Phoebe Iddon

Yn Astudio: Athroniaeth, Crefydd a Cherddoriaeth 
O: Bolton, Y Deyrnas Unedig

"Rwyf wrth fy modd yn astudio ym Mangor oherwydd yr ymdeimlad anhygoel o gymuned."

 

Y fyfyrwraig Phoebe Crewe

Phoebe Crewe

Yn Astudio: Cerddoriaeth
O: Sir Gaer, Y Deyrnas Unedig

"Rwy'n teimlo fy mod yn cael cefnogaeth lawn gan fy nghyfoedion a'm darlithwyr."

 

Y myfyrwir James Szewczyk

James Szewczyk

Yn Astudio: Sŵoleg gyda Herpetoleg 
O: Llundain, Y Deyrnas Unedig

Mae Bangor yn cynnig cymaint, bu’n brofiad anhygoel imi gael byw, astudio a gweithio yma.”

Y fyfyrwraig Amy Stout

Amy Stout

Yn Astudio: Sŵoleg gydag Ymddygiad Anifeiliaid 
O: Caerdydd, Cymru

“Cymuned y myfyrwyr yw’r hyn sy’n gwneud Bangor yn lle arbennig."

 

Y Myfyriwr George Scarisbrick

George Scarisbrick

Yn Astudio: Ecoleg Daear a Môr Gymhwysol gyda Blwyddyn ar Leoliad
O: Caerfaddon, Y Deyrnas Unedig 

"Yma ym Mangor, rydych chi wedi'ch amgylchynu gan olygfeydd a chynefinoedd gwych."

Y myfyriwr Matthew Peill

Matthew Peill

Yn Astudio: Gwyddorau’r Amgylchedd 
O: Sir Gaerhirfryn, Y Deyrnas Unedig

"Mae lleoliad Bangor yn cyferbynnu â'r mynyddoedd ysblennydd â’r traethau a’r arfordiroedd hyfryd ac mae'n berffaith ar gyfer astudio a chrwydro."

Y fyfyrwraig Andrea Divecia

Andreea Diveica

Yn Astudio: Cymdeithaseg 
O: Rwmania

"Mae’r gweithdai a’r seminarau’n dwyn myfyrwyr ynghyd o gefndiroedd a diddordebau gwahanol iawn, sy'n arwain at drafodaethau a dadleuon craff a gafaelgar."

Y myfyriwr Owain Arwel Hughes

Owain Arwel Hughes

Yn Astudio: Cymraeg  
O: Ynys Môn, Cymru

"Mi wnes i elwa o'r bwrsariaethau sydd ar gael i gefnogi’r rhai sy’n dewis astudio trwy gyfrwng y Gymraeg."

Y fyfyrwraig Siriol Hughes

Siriol Hughes

Yn Astudio: Y Gyfraith 
O: Bangor, Cymru

"Rwy’n cymryd rhan yng ngweithgareddau chwaraeon y Cymric, ac mae hwn wedi bod yn brofiad gwych."

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?