Pam dewis astudio cwrs ôl-raddedig ym Mangor?

Cyfleusterau Dysgu ac Addysgu

Nid yn unig ein bod yn cynnig ardaloedd dysgu, ystfelloedd TG a llyfrgelloedd. Yma ym Mangor, mae gennym ardaloedd dysgu cymdeithasol, labordai a hyd yn oed ein gardd fotanegol, amgueddfa a llong ymchwil ein hunain.

Our Research

Ymchwil o'r radd flaenaf

Mae ein hymchwil arloesol yn atgyfnerthu ein cwricwlwm sy'n newid yn barhaus ac yn helpu i ddatblygu ein dealltwriaeth gyfunol o'r byd o'n cwmpas.

Ymchwil ym Mhrifysgol Bangor

 

Rhaglenni Ymchwil

Rhowch eich sgiliau ymchwil ar waith wedi eich amgylchynu â chyfoedion ac athrawon sy'n rhannu eich angerdd dros hyrwyddo dealltwriaeth y byd o'ch maes astudio.

Ein rhaglenni ymchwil

 

Myfyrwraig yn darllen llyfr yn y llyfrgell

Ysgol Ddoethurol

Pwrpas yr Ysgol Ddoethurol ydy cyfoethogi eich profiad chi fel myfyriwr ymchwil ôl-radd ym Mangor.

Pentref Santes Fair

Llety o Safon

Mae ein neuaddau preswyl, sydd wedi eu lleoli ar ddau safle, oll o fewn pellter cerdded i brif adeiladau'r Brifysgol, canol y ddinas a'r orsaf drenau. 

Mae gennym neuaddau sydd yn arbennig ar gyfer myfyrywr ôl-raddedig, gan sicrhau bod gennych yr amgylchedd orau i ganolbwyntio ar eich astudiaethau. Mae'r pris neuadd yn cynnwys aelodaeth Campws Byw a'r gampfa.

 

 

 Lleoliad heb ei ail

Myfyriwr mewn caiac ar Lyn Padarn yn Llanberis

Mae lleoliad Bangor – yn agos at y mynyddoedd a’r môr -wedi cael ei ddisgrifio fel ‘y lleoliad prifysgol gorau yn y DU’. Ond mae Bangor yn fwy na phrydferth, mae'n cynnig cyfle gwych i gymryd rhan mewn ystod eang o weithgareddau awyr agored ym Mharc Cenedlaethol Eryri, yn cynnwys y wifren wib gyflymaf yn Ewrop.

Ein lleoliad

Clybiau a Chymdeithasau

Aelodau o dîm pêl-fasged merched yn ystod gêm yng Nghanolfan Brailsford

Cafodd ein clybiau a chymdeithasau eu henwi'r gorau ym Mhrydain yng ngwobrau What Uni 2019 a daeth Bangor yn 2il yn 2020 am Chwaraeon a Chymdeithasau. Gyda dros 150 o glybiau a chymdeithasau ar gael - i gyd am ddim i ymuno â nhw -rydych yn siwr o ddod o hyd i glwb sy'n eich siwtio chi, beth bynnag yw eich diddordebau.

Clybiau a Chymdeithasau

Myfyrwyr yn cerdded trwy cwad Prif Adeilad y Celfyddydau

Diwrnod Agored Ôl-raddedig

Ymweld â ni

Mae ein Dyddiau Agored Ôl-raddedig fel arfer yn cael eu cynnal ym mis Mawrth a mis Tachwedd. Darganfyddwch be fydd yn digwydd eleni.

Diwrod Agored Ar-lein

Gwyliwch ein fideos, cyflwyniadau a theithiau rhithwir er mwyn cael blas o sut beth yw astudio ym Mhrifysgol Bangor.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?