Astudiaeth Gwyddorau Chwaraeon ar berson sy'n gwneud ymarfer corff

Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer

MAES PWNC ÔL-RADDEDIG TRWY DDYSGU

Darganfyddwch y cyrsiau o fewn Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer
Myfyrwyr yn mesur y defnydd o ocsigen yn ystod ymarfer corff gan ddefnyddio bag Douglas

Pam Astudio Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer?

Ym maes Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer mae gennym dros 40 mlynedd o brofiad mewn cyflwyno rhaglenni gradd israddedig a ni oedd un o'r Ysgolion Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer cyntaf i gynnig rhaglen meistr.  Rydym yn ymfalchïo yn ein gallu i gynnig taith drawsnewidiol go iawn i chi yn ystod eich astudiaethau.  Fe gewch lawer o brofiadau ymarferol a chyffrous yn y labordy neu mewn amgylchedd chwaraeon, iechyd, ymarfer corff a hyfforddi. Mae ein cwricwlwm yn cael ei lywio gan ymchwil ac mae'n ymdrin â phynciau craidd Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer sef ffisioleg, seicoleg, ymarfer corff er lles iechyd ac fel meddyginiaeth, biomecaneg, a hyfforddi effeithiol, a bydd yn rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau y bydd arnoch eu hangen i ddilyn gyrfa ymarferol neu yrfa ymchwil mewn marchnad twf ym maes chwaraeon, iechyd, ymarfer corff ac anturio. 

5ed

yn y DU am ymchwil mewn Gwyddorau Chwaraeon

Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (2021)

100%

o ymchwil naill ai gyda'r gorau yn y byd neu ar lefel ryngwladol

Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (2021)

Cap graddio ar ben llyfr wedi ei agor

Cyfeloedd Gyrfa o fewn Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer

Nod ein rhaglenni gradd mewn gwyddorau chwaraeon yw gwella eich cyflogadwyedd trwy roi cyfle i chi wneud gwaith ymarferol ochr yn ochr â gwaith damcaniaethol, trwy sesiynau ymarferol yn y labordy, project ymchwil/traethawd hir a thrwy arddangosiadau, tiwtorialau ac ymchwil. Gallwch gael profiad bywyd go iawn yn gweithio dramor ynghyd â datblygu cymwysterau proffesiynol ychwanegol mewn amrywiaeth o feysydd. Trwy'r cysylltiadau helaeth sydd gennym gyda sefydliadau chwaraeon, y GIG, a'r Cynllun Cenedlaethol Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff, gallwn gynnig cyfnodau byr ar leoliad gwaith, lle cewch eich mentora, ochr yn ochr â'ch rhaglenni gradd.

Prif Adeilad y Celfyddydau, Prifysgol Bangor

Ein Hymchwil o fewn Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer

Mae pob aelod o staff yn gwneud gwaith ymchwil a'r ymchwil blaenllaw hwnnw sy'n llywio'r addysgu. Ar ben hynny, rydym yn rhoi pwyslais cryf ar gymhwyso ymchwil i ymarfer ac mae pob myfyriwr, ni waeth beth fo'u cwrs, yn cael profiad o wneud gwaith ymchwil manwl dan oruchwyliaeth. I gael gyrfa lwyddiannus yn y proffesiwn Chwaraeon ac Ymarfer mae cyflogwyr yn rhoi gwerth mawr ar allu nodi cwestiynau ymchwil perthnasol a meddu ar y sgiliau i wneud ymchwil i ateb y cwestiynau hynny.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?