Rhestr Staff

Enw +44 1248 Swydd

Grŵp Rheoli Strategol

Dr Jamie H Macdonald 383272 Uwch Ddarlithydd, Ffisioleg Ymarfer Corff, Pennaeth yr Ysgol
Dr James Hardy 383493 Uwch Ddarlithydd, Seicoleg Chwaraeon ac Ymarfer, Cyfarwyddwr Ymchwil
Dr Sam Oliver 383965 Uwch Ddarlithydd, Ffisioleg Ymarfer Corff, Cyfarwyddwr Effaith a Chyfranogiad
Dr Ross Roberts 388137 Uwch Ddarlithydd, Seicoleg Chwaraeon, Cyfarwyddwr Rhaglen Ymchwil Ôl-radd
Dr Stuart Beattie 383963 Uwch Ddarlithydd, Seicoleg Chwaraeon, Cyfarwyddwr Addysgu a Dysgu

Staff Academaidd

Dr Anthony Blanchfield 382343 Darlithydd, Ffisioleg, Cyfarwyddwr Astudiaethau Meistr
Yr Athro Nichola Callow 388243 Athro, Seicoleg Chwaraeon, Deon Coleg Gwyddorau Dynol
Dr Andrew Cooke 388250 Darlithydd, Seicoffisioleg Chwaraeon
Huw Ellis 383229 Rheolwr y Coleg,  Coleg Gwyddorau Dynol
Dr Vicky Gottwald 382824 Darlithydd, Dysgu Echddygol,  Cyfarwyddwr Astudiaethau Israddedig
Yr Athro Lew Hardy 382823 Athro Ymchwil, Seicoleg Chwaraeon
Dr Eleri Sian Jones 388415 Darlithydd, Seicoleg Chwaraeon, Cydlynydd Arweinwyr Cyfoed
Dr Hans-Peter Kubis 388261 Uwch Ddarlithydd, Ffisioleg
Dr Gavin Lawrence 388283 Uwch Ddarlithydd, Rheolaeth Echddygol
Dr Jennifer Cooney  388517 Darlithydd Ffisioleg Glinigol, Uwch Diwto
Dr Jonathan Moore 383645 Darlithydd, Ffisioleg Cardiofasgwlaidd
Dr Julian Owen 382197 Darlithydd, Ffisioleg Chwaraeon
Dr Gabriella Rossetti 388309

Swyddog Ymchwil Ôl-ddoethurol

Dr Aamer Sandoo 383486 Darlithydd mewn Ffisioleg Cardiofasgwlaidd, Cyfarwyddwr Ennyn Diddordeb Myfyrwyr
Yr Athro Neil Walsh 383480 Athro, Ffisioleg Ymarfer Corff
Yr Athro Tim Woodman 383494 Athro, Seicoleg Chwaraeon: Personoliaeth a Straen; Chwaraeon Risg Uchel
Yr Athro Hong Fan Athro, Astudiaethau Asiaidd, Cymdeithaseg Chwaraeon

Penodiadau Anrhydeddus

Mr Glynne Andrew Uwch Gymrawd Ymchwil er Anrhydedd, Llawfeddyg Ymgynghorol Trawma ac Orthopedig, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dr James Bell Darlithydd er Anrhydedd, Dadansoddwr Perfformiad, RFU/Rygbi Lloegr
Prof Christian Cook Athro gydag Anrhydedd, Perfformiad Elit
Dr Nicholas Gill Darlithydd er Anrhydedd, Ffitrwydd a Chyflyru ar gyfer All Blacks Seland Newydd, ac yn academig rhan-amser ym Mhrifysgol Technoleg Auckland
Dr Amy Hayes Darlithydd er Anrhydedd
Dr Mahdi Jibani Cymrawd Ymchwil er Anrhydedd, Meddyg Ymgynghorol mewn Meddygaeth Gyffredinol ac Arennol, Ysbyty Gwynedd
Dr Jeremy Jones Cymrawd er Anrhydedd, Rhiwmatolegydd Ymgynghorol
Dr Alexandra Kraus Darlithydd er Anrhydedd / Arbenigwr Ffiseg Feddygol, Radiolegydd Ymgynghorol, Ysbyty Gwynedd
Dr Mick Kumwenda Cymrawd Ymchwil er Anrhydedd, Neffrolegydd Ymgynghorol, Ysbyty Glan Clwyd
Dr Stewart Laing Darlithydd er Anrhydedd
Prof Andrew Lemmey 383932 Athro gydag Anrhydedd 
Dr David Markland Uwch Ddarlithydd er Anrhydedd, Ffisioleg Ymarfer
Dr Matt Parker Darlithydd er Anrhydedd, Cyfarwyddwr Perfformiad Athletig ar gyfer Rygbi Lloegr
Dr Jeanette Thom Darlithydd er Anrhydedd, Ffisioleg Ymarfer Corff

Staff Cefnogi'r Ysgol

Mark Chitty 383483 Uwch Swyddog Clerigol
Jason Edwards 388262 Technegydd, Ffisioleg/Biocemeg/Cefnogaeth TG Labordy Arbenigol
Shaun McKiernan 388259 Prif Dechnegydd – Cyfrifiadura Arbenigol/Rhaglennydd
Kevin Williams 388260 Prif Dechnegydd – Ymchwil ac Addysgu Ffisioleg

Canolfan Gweinyddu Myfyrwyr – Eifionydd

CGM SSHES 383491