dau fyfyriwr yn sgwrsio mewn gofod cymdeithasol

Dulliau Seiliedig ar Ymwybyddiaeth Ofalgar Ôl-raddedig trwy Ddysgu - Mynediad: Medi 2022/23

Manylion y Cwrs

  • Mis Dechrau Medi
  • Cymhwyster MA
  • Hyd 3 - 5 mlynedd
  • Modd Astudio

    Rhan amser

  • Lleoliad

    Bangor

Gwirfoddolwr yn cymryd rhan mewn arbrawf ar weithgaredd yr ymennydd

Darllen mwy: Seicoleg

Fel gwyddor ac fel proffesiwn, mae seicoleg yn gwneud gwahaniaeth i bobl yn y byd go iawn, trwy wella ansawdd bywyd mewn amrywiaeth eang o feysydd. Rydym yn falch o'n cryfderau o ran addysgu a dysgu ac o ran ymchwil. Bydd y cryfderau hynny'n sicrhau y byddwch chi'n dysgu am wyddor seicoleg a'i chymhwysiad gan ymchwilwyr a darlithwyr o'r radd flaenaf.

Llun o astudiaeth ymddygiad seicoleg

Darllen mwy: Seicoleg Gymhwysol

Rydym yn cynnig ystod eang o gyrsiau mewn pynciau seicoleg gymhwysol. Yr un yw nod pob un ohonynt sef trosi ymchwil seicolegol yn weithredu mewn bywyd go iawn.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?