Castell Caernarfon

Treftadaeth Fyd-eang Ôl-raddedig trwy Ddysgu - Mynediad: Ionawr 2024/25* & Medi 2024/25*

Manylion y Cwrs

  • Mis Dechrau Ionawr & Medi
  • Cymhwyster MA
  • Hyd 1 flwyddyn llawn-amser; 2 flynedd rhan-amser
  • Modd Astudio

    Llawn amser

    Rhan amser

Lleoliad seminar gyda'r tiwtor a myfyrwyr yn edrych ar ddogfen hanesyddol

Darllen mwy: Hanes a Threftadaeth

Mae rhaglenni Hanes a Hanes Cymru yn darparu hyfforddiant ar lefel uchel ym meysydd hanes Cymru yn y cyfnod modern cynnar, modern a chyfoes, ynghyd â gweddill Prydain ac Ewrop. Mae'r cwrs hwn yn pwyso ar arbenigedd heb ei hail ein tîm o haneswyr Cymreig yn yr adran i gynnig cynllun gradd sy'n addas i rai sydd wedi astudio hanes Cymru yn y gorffennol a'r rhai y mae'n faes astudio newydd iddynt.

Myfyriwr yn dadansoddi deunydd

Darllen mwy: Archeoleg

Mae astudio am radd ôl-raddedig mewn Archeoleg ym Mangor yn unigryw o ran amrywiaeth, cadwraeth ac ystod gronolegol yr archeoleg sydd ar garreg y drws fel petae. Nod ein rhaglenni ôl-raddedig yw meithrin dealltwriaeth fanwl a beirniadol o Archeoleg. Cewch sgiliau trosglwyddadwy allweddol i fynd i mewn i ystod o alwedigaethau yn llwyddiannus neu barhau â'u gyrfa academaidd.

 

 

*Mae'r flwyddyn mynediad yn cyfeirio at y flwyddyn academaidd mae'r cwrs yn cychwyn ynddi yn hytrach na'r flwyddyn galendr. E.e. bydd gan gwrs sy'n cychwyn ym Mawrth 2024 ddyddiad 'Mynediad Mawrth 2023/24' gan fod y flwyddyn academaidd yn cychwyn ym Medi 2023/24. Yn yr un modd, bydd gan gwrs sy'n cychwyn yn Ionawr 2023 y dyddiad 'Mynediad Ionawr 2022/23' gan mai 2022/23 yw'r flwyddyn academaidd.

 

 

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?