Myfyrwyr hanes yn edrych ar ddogfennau hanesyddol

Hanes a Threftadaeth

MAES PWNC ÔL-RADDEDIG TRWY DDYSGU

Darganfyddwch y cyrsiau o fewn Hanes a Threftadaeth

Pam Astudio Hanes a Threftadaeth?

Mae'r MA yn Hanes Cymru yn ymdrin â hanes Cymru o'r canoloesoedd i'r cyfnod modern.  Mae'n rhoi cyfle i chi ymdrin â hanes Cymru o amrywiaeth o safbwyntiau thematig a chronolegol, datblygu eich sgiliau ymchwil yn hanes Cymru (gan gynnwys hyfforddiant yn y Gymraeg), a chyflawni eich project ymchwil eich hun ar agwedd ar hanes Cymru dan oruchwyliaeth arbenigwr yn y maes. Mae'r cwrs hwn yn pwyso ar arbenigedd heb ei hail ein tîm o haneswyr Cymreig yn yr adran i gynnig cynllun gradd sy'n addas i rai sydd wedi astudio hanes Cymru yn y gorffennol a'r rhai y mae'n faes astudio newydd iddynt.

Cyfleoedd Gyrfa o fewn Hanes a Threftadaeth

Mae cyfleoedd gyrfa i'r myfyrwyr sy'n ennill gradd MA mewn Hanes / Hanes Cymru i'w cael ym maes ymchwil hanesyddol yn y byd academaidd. Hefyd, mae eraill o'n cyn-fyfyrwyr wedi cael swyddi mewn amgueddfeydd ac ysgolion uwchradd.

Ein Hymchwil o fewn Hanes a Threftadaeth

Mae arweinwyr modiwlau'r rhaglenni MA mewn Hanes a Hanes Cymru yn arbenigwyr mewn ystod eang o feysydd. Ym maes Hanes Modern a Chyfoes, mae'r rhain yn cynnwys hanes defnyddio, protest, llunio polisi, teithio, rhywioldeb, rhyfel a chenedlaetholdeb, yn Ewrop a Gogledd America. Ym maes Hanes Canoloesol a Modern Cynnar, mae'r cryfderau'n cynnwys hanes gwleidyddol, gweinyddol a rhywedd Lloegr a Normandi yn yr oesoedd canol, a hanes gwleidyddol, cymdeithasol, diwylliannol a chrefyddol Prydain yn y cyfnod modern cynnar. Yn olaf, mae llawer o ysgolheigion yn yr Ysgol yn canolbwyntio ar ymchwil i hanes Cymru, a hynny o'r cyfnod ôl-Rufeinig i'r unfed ganrif ar hugain, gan osod hanes Cymru yn ei chyd-destunau cenedlaethol a rhyngwladol ehangach.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?