Meddyg dan hyfforddiant yn siarad â'r claf

Ymarfer Addysg Feddygol Ôl-raddedig trwy Ddysgu - Mynediad: Ionawr 2024/25* & Medi 2024/25*

Manylion y Cwrs

  • Mis Dechrau Medi & Ionawr
  • Cymhwyster PGCert
  • Hyd Hyd at 2 flynedd
  • Modd Astudio

    Rhan amser

  • Lleoliad

    Bangor

Astudio sleidiau gyda microsgop.

Darllen mwy: Gwyddorau Meddygol

Mae ein graddau yn y Gwyddorau Meddygol yn seiliedig ar ymarfer meddygol modern ac fel un o'n graddedigion, bydd gennych y sgiliau i ddilyn amrywiaeth o lwybrau at yrfa clinigol, meddygol a gofal iechyd. 

Myfyrwyr mewn sesiwn hyfforddi

Darllen mwy: Addysg Feddygol

Mae Addysg Feddygol ym Mangor yn hyfforddi clinigwyr heddiw i fod yn addysgwyr clinigol yfory. Mae ein cyrsiau yn caniatáu ichi ddadansoddi cymhlethdodau addysg glinigol yn systematig ac yn greadigol, gan ddefnyddio dulliau sy'n adeiladu ar eich profiad eich hun. 

 

 

*Mae'r flwyddyn mynediad yn cyfeirio at y flwyddyn academaidd mae'r cwrs yn cychwyn ynddi yn hytrach na'r flwyddyn galendr. E.e. bydd gan gwrs sy'n cychwyn ym Mawrth 2024 ddyddiad 'Mynediad Mawrth 2023/24' gan fod y flwyddyn academaidd yn cychwyn ym Medi 2023/24. Yn yr un modd, bydd gan gwrs sy'n cychwyn yn Ionawr 2023 y dyddiad 'Mynediad Ionawr 2022/23' gan mai 2022/23 yw'r flwyddyn academaidd.

 

 

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?