To car heddlu

Plismona Proffesiynol Israddedig - Mynediad: Medi 2022/23 & Medi 2023/24

LLINELL GYMORTH CLIRIO

0800 085 1818

Efallai byddem yn gallu cynnig lle i chi os oes gennych gywerth ag 1 neu 2 Lefel A.

Manylion y Cwrs

  • Mis Dechrau Medi
  • Cod UCAS L436
  • Cymhwyster BSc
  • Hyd 3 blynedd
  • Blwyddyn Lleoliad Nac oes
  • Blwyddyn Profiad Rhyngwladol Nac oes
  • Modd Astudio

    Llawn amser

To car heddlu

Darllen mwy: Plismona

Mewn partneriaeth â Grŵp Llandrillo Menai (GLlM), rydym yn cynnig gradd israddedig mewn Plismona Proffesiynol - mae'r radd wedi'i thrwyddedu gan y Coleg Plismona. Bydd hynny'n cyflwyno'r sgiliau angenrheidiol i'r myfyrwyr weithio fel swyddogion heddlu ac mae'n adeiladu ar y Radd Sylfaen hynod lwyddiannus mewn Plismona y bu Grŵp Llandrillo Menai'n ei chynnig ers rhai blynyddoedd.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?