Arweinwyr Cyfoed yn cerdded drwy bentref Ffriddoedd yn ystod Wythnos Groeso

Wythnos Groeso: Ysgol Gwyddorau Amgylcheddol a Naturiol

Yr Athro Nia Whiteley, Pennaeth Ysgol Gwyddorau Naturiol

Croeso i Ysgol y Gwyddorau Amgylcheddol a Naturiol (SENS). Rydym yn hapus iawn eich bod chi wedi penderfynu astudio gyda ni, a gobeithiwn eich bod yn edrych ymlaen at y flwyddyn i ddod. Mae dechrau eich addysg Brifysgol yn gyfnod cyffrous, ond fe all fod yn brawychus ac ychydig yn llethol. Cynlluniwyd rhaglen yr Wythnos Groeso i'ch helpu i ymgartrefu ac i ddarparu gwybodaeth amhrisiadwy sy'n angenrheidiol i'ch cefnogi chi drwy gydol eich amser ym Mangor. Cewch gyfarfod â'ch tiwtor personol, a chael eich cyflwyno i'r staff sydd â chyfrifoldebau am eich cwrs gradd, iechyd a diogelwch, lles myfyrwyr, gyrfaoedd, darpariaeth technoleg gwybodaeth a llawer mwy. Byddwn hefyd yn eich cyflwyno i'r nifer fawr o gyfleoedd sydd ar gael i fyfyrwyr, megis ymuno â chlybiau a chymdeithasau yn ogystal â chyfleoedd i gyfrannu at weithgareddau'r brifysgol.  Mae cymorth wrth law drwy'r system Arweinwyr Cyfoed, a thrwy holi staff.
  
Fe welwch amserlen o ddigwyddiadau’r Wythnos Groeso a drefnwyd gan yr Ysgol isod. 
  
Edrychwn ymlaen at gwrdd â chi yn ystod yr Wythnos Groeso a dod i'ch adnabod yn ystod eich cyfnod astudio gyda ni. 

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?