Cysylltwch â'r Tîm

CYSYLLTU Â NI

Manylion cyswllt ar gyfer ymholiadau sy'n ymwneud â phynciau iechyd a lles penodol

iechydallesstaff@bangor.ac.uk

 

Enw Swydd Ffôn E-bost Sianeli’r cyfryngau cymdeithasol
Yr Athro Andrew Edwards Dirprwy Is-ganghellor +44 1248 382537 a.c.edwards@bangor.ac.uk  
Yr Athro John Parkinson Deon Coleg (Gwyddorau Iechyd) +44 1248 388340 j.parkinson@bangor.ac.uk  
Dr Jamie Macdonald Uwch Ddarlith mewn Ffisioleg Ymarfer Clinigol, Ysgol y Gwyddorau Dynol ac Ymddygiadol +44 1248 383272 j.h.macdonald@bangor.ac.uk @sportscimac
Lewis Thompson Is-lywydd (Chwaraeon a Byw'n Iach) -- lewis.thompson@undebbangor.com  
Natalie Chivers Curadur Gerddi Treborth +44 1248 382046 n.j.chivers@bangor.ac.uk  
Steffan Griffith Dirprwy Gyfarwyddwr Adnoddau Dynol +44 1248 388827 s.a.griffith@bangor.ac.uk  
Tracy Hibbert Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol +44 1248 383866 t.hibbert@bangor.ac.uk  
Maria Lorenzini Cyfarwyddwr Gwasanaethau Myfyrwyr a Gweinyddiaeth +44 1248 383543 m.lorenzini@bangor.ac.uk  
Deirdre McIntyre Pennaeth Bywyd Preswyl +44 1248 388496 d.mcintyre@bangor.ac.uk  
Anna Quinn Rheolwr Prosiect Iechyd a Lles   a.quinn@bangor.ac.uk  
Mair Rowlands Cyfeiriad Undeb y Myfyrwyr +44 1248 388011 mair.rowlands@undebbangor.com  
Gwen Sion Swyddog Cyfathrebu +44 1248 388421 gwen.sion@bangor.ac.uk  
Sam Wallwork Rheolwr Gweithrediadau Chwaraeon   s.wallwork@bangor.ac.uk  
Mari Ellis Roberts Swyddog AD (Datblygu Staff) +44 1248 383867 mari.ellis-roberts@bangor.ac.uk  
Phoebe Shanahan Cydlynydd Iechyd a Lles   p.shanahan@bangor.ac.uk  
Gian Fazey-Koven Pennaeth Cymorth a Lles Myfyrwyr +44 1248 383807 g.fazeykoven@bangor.ac.uk  
Michele Lake Ymarferydd Iechyd Galwedigaethol +44 1248 382575 m.lake@bangor.ac.uk  
Lars Wiegand Cyfarwyddwr Gwasanaethau Eiddo a Champws +44 1248 388409 l.wiegand@bangor.ac.uk  

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?