Myfyrwyr yn gweithio mewn grŵp yn un o stafelloedd darllen traddodiadol y Brifysgol, yn y Prif Adeilad

Gwasanaethau Llyfrgell ac Archifau

Myfyriwr yn darllen yn llyfrgell Shankland.

Staff a Myfyrwyr Ein gwasanaethau i staff a myfyrwyr

I wybod mwy am ein gwasanaethau sydd ar gael i staff a myfyrwyr yn cynnwys chwilio am lyfrau, cwestiynau a ofynnir yn aml ac adnoddau digidol, ewch i'n tudalennau mewnol. 

Taith Rhithiol

Oriau Agor

PWYSIG - MYNEDIAD GYDA'R NOS A'R PENWYTHNOS I'R BRIF LYFRGELL

Oherwydd gwaith adeiladu, mae mynediad i'r Brif Lyfrgell ar hyn o bryd trwy Brif Adeilad y Brifysgol. Fel rhan o ddiweddariad diogelwch, o ddydd Gwener 20 Ionawr bydd y trefniadau mynediad i'r Prif Adeilad yn ôl â’r hyn sy’n digwydd yng ngweddill y campws

O ganlyniad i’r newidiadau hyn, bydd angen cerdyn mynediad Salto ar staff a myfyrwyr os ydynt yn dymuno mynd i mewn i Brif Adeilad y Brifysgol ar ôl 4:00yp o ddydd Llun i ddydd Gwener neu ar benwythnosau.

Gall aelodau allanol y llyfrgell barhau i gael mynediad i'r llyfrgell ar ôl 4yp (tan 8yh) a rhwng 12yp -5yp ar benwythnosau trwy ffonio 01248 382983 pan fydd tu allan i’r Prif Adeilad, wrth drysau llithro  (Ffordd y Coleg). Yna bydd aelod o'r tîm yn cwrdd â chi wrth y drysau hyn ac yn gadael i chi mewn

Cliciwch ar y tab i bob cangen unigol i gael gwybodaeth benodol am yr oriau agor a'r gwasanaethau sydd ar gael ym mhob un o'n llyfrgelloedd a lleoliadau astudio cymdeithasol.

Lleoliadau - Lawrlwythwch Map y Campwsi ddod o hyd i'n gwahanol ganghennau.. .

Llyfrgell ar-lein - gwnewch ddefnydd hefyd o'n casgliad helaeth o adnoddau ar-lein sydd ar gael trwy chwiliad llyfrgell

PWYSIG - MYNEDIAD GYDA'R NOS A'R PENWYTHNOS I'R BRIF LYFRGELL

Oherwydd gwaith adeiladu, mae mynediad i'r Brif Lyfrgell ar hyn o bryd trwy Brif Adeilad y Brifysgol. Fel rhan o ddiweddariad diogelwch, o ddydd Gwener 20 Ionawr bydd y trefniadau mynediad i'r Prif Adeilad yn ôl â’r hyn sy’n digwydd yng ngweddill y campws

O ganlyniad i’r newidiadau hyn, bydd angen cerdyn mynediad Salto ar staff a myfyrwyr os ydynt yn dymuno mynd i mewn i Brif Adeilad y Brifysgol ar ôl 4:00yp o ddydd Llun i ddydd Gwener neu ar benwythnosau.

Gall aelodau allanol y llyfrgell barhau i gael mynediad i'r llyfrgell ar ôl 4yp (tan 8yh) a rhwng 12yp -5yp ar benwythnosau trwy ffonio 01248 382983 pan fydd tu allan i’r Prif Adeilad, wrth drysau llithro  (Ffordd y Coleg). Yna bydd aelod o'r tîm yn cwrdd â chi wrth y drysau hyn ac yn gadael i chi mewn

Er mwyn hwyluso gwelliannau i’r Cwad Allanol, o ddydd Mercher, 18 Mai ni fydd y llwybr a’r fynedfa i lyfrgell y Prif Adeilad o’r Cwad Allanol ar gael.

Newid dros dro o ran mynediad

Allanfa dân ystafell ddarllen Lloyd (gweler y map) fydd y prif bwynt mynediad ar gyfer y llyfrgell tan mae’r gwaith angenrheidiol wedi ei gwblhau.

Os ydych angen mynediad ar lefel, cysylltwch â derbynfa’r Llyfrgell ar 01248 382 983

8.30yb -6.00yh yn ystod yr wythnos a 12.00yp i 5.00yh ar benwythnosau

 

 

Oriau Agor

Oriau agor tymor safonol o 8.30yb ddydd Gwener 20 Ionawr 2023


Oriau arferol amser tymor - o 18/01/23

Oriau agor

Oriau gwasanaeth gyda staff

Llun - Gwener

8.30yb – 8.00yh

8.30yb – 8.00yh

Sadwrn a Sul

12.00yp – 5.00yp

12.00yp – 5yp

Mae’r llyfrgell ar Gampws Wrecsam yn darparu adnoddau helaeth i staff a myfyrwyr sy’n gweithio ac yn astudio ar y safle, ac mae’n cynnwys casgliadau print nyrsio, bydwreigiaeth, radiograffeg a gwyddorau iechyd.

Yn ystod oriau gwasanaeth gyda staff (gweler y tabl isod) mae ein tîm cefnogaeth wrth law i'ch helpu gyda'n gwasanaethau a'n cyfleusterau. Gallwch gysylltu â'r tîm trwy anfon e-bost i llyfrgell@bangor.ac.uk

Oriau Agor

Bydd Llyfrgell Wrecsam yn cau am y gwyliau Nadolig am 4yp ddydd Mawrth 20 Rhagfyr, ac ail-agor 9yb ddydd Mawrth 3 Ionawr 2023.   Bydd yr ystafell 24 awr o fewn adeilad y llyfrgell ar agor yn ystod gwyliau'r Nadolig

Oriau agor yr adeilad - mynediad i gyfrifiaduron personol a mannau astudio

Oriau gwasanaeth gyda staff

Llun - Iau

24/7

9.00yb to 6.00yh

Gwener

24/7

9.00yb to 5.00yh

Sadwrn a Sul

24/7

ar gau

Mae ein hystafelloedd cyfrifiadurol a’n mannau dysgu cymdeithasol wedi eu lleoli ar lefel 5 adeilad Pontio (bydd angen eich cerdyn adnabod arnoch i gael mynediad ar adegau).

Mae cyfrifiaduron desg sefydlog ar gael i chi eu defnyddio (wedi eu ffurfweddu ar hyn o bryd ar gyfer gweithio'n ddiogel yn unol â rheoliadau Covid). 

Mae hefyd ddigon o le i weithio gyda'ch gliniadur/llechen gyda chysylltiad diwifr a digon o socedi i ailwefru.

Mae’r lleoliadau yn adeilad Pontio yn agored am oriau maith a gallwch fwynhau cyfleusterau eraill Pontio hefyd, sy’n ei wneud yn lle gwych i weithio yn eich amser eich hun.

Manylion Cyswllt a Lleoliad

Y Brif Lyfrgell, Prifysgol Bangor, Bangor, LL57 2DG

Y Brif Lyfrgell

Y Brif Lyfrgell, Prifysgol Bangor, Bangor, LL57 2DG

Llyfrgell Wrecsam, Berwyn House, Archimedes Centre, Wrecsam Technology Park, Wrecsam. LL13 7YP

Llyfrgell Wrecsam

Llyfrgell Wrecsam, Berwyn House, Archimedes Centre, Wrecsam Technology Park, Wrecsam. LL13 7YP

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?