Trees and ferns above a stream

Cadwraeth@Bangor

Rydym yn byw drwy argyfwng bioamrywiaeth. Mae Cadwraeth@Bangor yn gwneud ymchwil sy'n berthnasol i bolisi ac ymarfer ym maes cadwraeth natur, gyda'r nod o sicrhau manteision i bobl ac i fyd natur.

Ar y dudalen yma:
green chameleon on a leaf about to eat a red bug
Flap-Necked Chameleon with insect prey, Tanzania
Credit:Leejiah Dorward

Ein Hymchwil

Mae ein hymchwil yn hynod ryngddisgyblaethol, gan gynnwys mewnwelediadau, arbenigedd a dulliau o fioleg, ecoleg, seicoleg, economeg, cymdeithaseg, daearyddiaeth, gwyddorau systemau tir, a pholisi ymhlith eraill.

Rydym yn gweithio’n fyd-eang, ym mynyddoedd Eryri a riffiau cwrel y Caribî, coedwigoedd glaw a safana a thu hwnt. Rydym yn cynnal ymchwil cymhwysol sy'n mynd i'r afael â'r bygythiadau amrywiol sy'n wynebu rhywogaethau ac ecosystemau ledled y byd.

Gweithio ar draws disgyblaethau

Mae ein hymchwil yn rhychwantu amrywiol dacsonau, gan gynnwys archesgobion Affricanaidd a wiwerod coch, coed prin ym Mhrydain ac ymlusgiaid, rhedyn epiffytig a phryfed peillio, mangrofau a physgod riffiau. 

Rydym yn casglu data cymdeithasol ac ecolegol ledled y byd, rydym yn gwneud gwaith labordy, ac yn defnyddio modelau cyfrifiadurol soffistigedig i fynd i’r afael â chwestiynau ar amrywiol raddfeydd gofodol, gan gynnwys organebau unigol a systemau byd-eang. Rydym yn cydweithio ag amrywiaeth o brifysgolion, sefydliadau cadwraeth, asiantaethau’r llywodraeth a grwpiau cymunedol lleol yn y Deyrnas Unedig a ledled y byd, ac rydym yn gweithio ar draws y disgyblaethau i lywio arferion cadwraeth.

Ein cryfderau

Mae gennym gryfderau penodol mewn atebion sy’n seiliedig ar fyd natur i newidiadau amgylcheddol, y man canol rhwng cadwraeth bioamrywiaeth, ymddygiad dynol a thlodi, effeithiau amaethyddiaeth ar fioamrywiaeth, dad-ddofi tir, gwerthuso effaith yn gadarn, gwrthdaro mewn cadwraeth, a chyfraniad ymdrechion ex-situ at nodau cadwraeth. 

Adreyn y Si gyda phlu symudliw yn chwifio ei adenydd o flaen blodyn melyn
Mae bioamrywiaeth mewn coedwigoedd wedi eu hadfer yn wahanol i hen goedwigoedd - mae ymchwilwyr Prifysgol Bangor yn gweithio i ddeall sut gall gwaith adfer effeithio bioamrywiaeth.
Credit:Eleanor Warren-Thomas

Yr ymchwilwyr dan sylw

Darganfod mwy am rai o'r ymchwilwyr. Mae rhestr lawn o staff a myfyrwyr isod.

Ymchwilwyr Cadwraeth@Bangor

Projectau dan sylw

Dysgwch am brojectau cyfredol Cadwraeth@Bangor drwy ddarllen ein tudalennau project a’r blogiau:

Projectau Cadwraeth@Bangor

Mae ein projectau yn ymestyn yn fyd-eang. Maent yn defnyddio arbenigedd amrywiol staff Bangor, y myfyrwyr ymchwil, a chydweithwyr. .

Ein hymchwil byd eang

Cyfleon

Envision DTP logo
Envision DTP logo

Mae ymchwilwyr Cadwraeth@Bangor yn goruchwylio ymchwilwyr PhD trwy Bartneriaeth Hyfforddiant Doethurol Envision, a ariennir gan Gyngor Ymchwil yr Amgylchedd Naturiol (NERC). 

Darllen mwy

Os oes gennych ddiddordeb gwneud ymchwil ôl-radd (MRes neu PhD) gyda Chadwraeth@Bangor, boed hynny trwy Envision neu lwybr arall, cysylltwch ag aelodau unigol o’r staff i drafod. 

Cyhoeddiadau diweddar

Caiff detholiad o gyhoeddiadau diweddar ymchwilwyr Cadwraeth@Bangor eu rhestru yma, ond ar gyfer yr holl gyhoeddiadau diweddaraf, darllenwch dudalennau’r ymchwilwyr unigol trwy’r dolenni uchod.

 • Widespread extinctions of co-diversified primate gut bacterial symbionts from humans. Sanders, J.G., Sprockett, D.D., Li, Y., Mjungu, D., Lonsdorf, E.V., Ndjango, J.B.N., Georgiev, A.V., Hart, J.A., Sanz, C.M., Morgan, D.B. and Peeters, M., 2023.  Nature Microbiology, pp.1-12. https://doi.org/10.1038/s41564-023-01388-w
 • Topic sensitivity still affects honest responding, even when specialized questioning techniques are usedIbbett, H., Dorward, L.J., Kohi, E.M., Jones, J.P., Sankeni, S., Kaduma, J., Mchomvu, J., Mawenya, R. and St. John, F.A., 2023.Conservation Science and Practice, p.e12927. https://doi.org/10.1111/csp2.12927
 • Resolving Land Tenure Security Is Essential to Deliver Forest Restoration. Rakotonarivo, O.S., Rakotoarisoa, M., Rajaonarivelo, H.M., Raharijaona, S., Jones, J.P.G., and Hockley, N. 2023.Communications Earth & Environment 4, no. 1, 179. https://doi.org/10.1038/s43247-023-00847-w.
 • Introducing a common taxonomy to support learning from failure in conservation. Dickson, I., Butchart, S.H., Catalano, A., Gibbons, D., Jones, J.P., Lee‐Brooks, K., Oldfield, T., Noble, D., Paterson, S., Roy, S. and Semelin, J., 2023. Conservation Biology37(1), p.e13967. https://doi.org/10.1111/cobi.13967
 • Credit credibility threatens forests. Balmford, A., Brancalion, P.H., Coomes, D., Filewod, B., Groom, B., Guizar-Couti ño, A., Jones, J.P., Keshav, S., Kontoleon, A., Madhavapeddy, A. and Malhi, Y., 2023. Science380(6644), pp.466-467. https://doi.org/10.1126/science.adh3426
 • Towards a standardized framework for managing lost species. Martin, T.E., Bennett, G.C., Fairbairn, A. and Mooers, A.O., 2023. Animal Conservation26(1), pp.29-30. https://doi.org/10.1111/acv.12865
 • Applied winter biology: Threats, conservation and management of biological resources during winter in cold climate regions. Reeve, C., Robichaud, J. A., Fernandes, T., Bates, A. E., Bramburger, A. J., Brownscombe, J. W., Davy, C. M., Henry, H. A. L., McMeans, B. C., Moise, E. R. D., Sharma, S., Smith, P. A., Studd, E. K., O’Sullivan, A., Sutton, A. O., Templer, P. H., & Cooke, S. J. 2023. Conservation Physiology, 11(1), coad027. https://doi.org/10.1093/conphys/coad027
 • Impacts of herbivory by ecological replacements on an island ecosystem. JMoorhouse‐Gann, R.J., Vaughan, I.P., Cole, N.C., Goder, M., Tatayah, V., Jones, C.G., Mike, D., Young, R.P., Bruford, M.W., Rivers, M.C. and Hipperson, H., 2022. ournal of Applied Ecology59(9), pp.2245-2261. https://doi.org/10.1111/1365-2664.14096
 • Rewilding—The farmers’ perspective. Perceptions and attitudinal support for rewilding among the English farming community. Mikołajczak, K.M., Jones, N., Sandom, C.J., Wynne‐Jones, S., Beardsall, A., Burgelman, S., Ellam, L. and Wheeler, H.C., 2022.  People and Nature4(6), pp.1435-1449. https://doi.org/10.1002/pan3.10376
 • Impact of landscape configuration and composition on pollinator communities across different European biogeographic regions. Bottero, I., Dominik, C., Schweiger, O., Albrecht, M., Attridge, E., Brown, M.J.F., Cini, E., Costa, C., De la Rúa, P., de Miranda, J.R., Di Prisco, G., Dzul Uuh, D., Hodge, S., Ivarsson, K., Knauer, A.C., Klein, A.-M., Mänd, M., Martínez-López, V., Medrzycki, P., Pereira-Peixoto, H., Potts, S., Raimets, R., Rundlöf, M., Schwarz, J.M., Senapathi, D., Tamburini, G., Talaván, E.T., Stout, J.C., 2023. Frontiers in Ecology and Evolution 11. https://doi.org/10.3389/fevo.2023.1128228
 • Small effects of family size on sociality despite strong kin preferences in female bottlenose dolphins. Foroughirad, V., Frère, C.H., Levengood, A.L., Kopps, A.M., Krzyszczyk, E. and Mann, J., 2023. Animal Behaviour195, pp.53-66. https://doi.org/10.1016/j.anbehav.2022.10.011
 • Model ensembles of ecosystem services fill global certainty and capacity gaps. Willcock, S., Hooftman, D.A., Neugarten, R.A., Chaplin-Kramer, R., Barredo, J.I., Hickler, T., Kindermann, G., Lewis, A.R., Lindeskog, M., Martínez-López, J. and Bullock, J.M., 2023. Science Advances9(14), p.eadf5492. https://doi.org/10.1126/sciadv.adf5492
 • Differential effects of vegetation and climate on termite diversity and damage. Wu, D., Seibold, S., Ellwood, M.F. and Chu, C., 2022. Journal of Applied Ecology59(12), pp.2922-2935. https://doi-org.bangor.idm.oclc.org/10.1111/1365-2664.14282
 • The effects of population management on wild ungulates: A systematic map of evidence for UK species. Barton, O., Gresham, A., Healey, J.R., Cordes, L.S. and Shannon, G., 2022. Plos one17(6), p.e0267385. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0267385
 • Gas compressor noise does not influence tree swallow nestling condition or immune response. JMacLeod, K.J., Naugle, L., Brittingham, M.C. and Avery, J.D., 2022. ournal of Zoology318(1), pp.1-9.  https://doi.org/10.1111/jzo.12997
 • Widespread variation in functional trait–vital rate relationships in tropical tree seedlings across a precipitation and soil phosphorus gradient. Browne, L., Markesteijn, L., Manzané‐Pinzón, E., Wright, S.J., Bagchi, R., Engelbrecht, B.M., Jones, F.A. and Comita, L.S., 2023. Functional Ecology37(2), pp.248-260.  https://doi.org/10.1111/1365-2435.1421
 • On track to achieve no net loss of forest at Madagascar’s biggest mine. Devenish, K., Desbureaux, S., Willcock, S., & Jones, J. P. G. (2022). Nature Sustainability, 5(6), 498–508. https://doi.org/10.1038/s41893-022-00850-7

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?