Fir forest or woodland

Mae arbenigwyr yn rhagweld 'methiant ecosystemau trychinebus' yng nghoedwigoedd y Deyrnas Unedig o fewn yr 50 mlynedd nesaf oni chymerir camau i atal hynny

Bygythiadau eraill i goedwigoedd y Deyrnas Unedig yw eu bod yn cystadlu â chymdeithas am ddŵr, clefydau firol, a thywydd eithafol sy’n effeithio ar reolaeth coedwigoedd.
 

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?