Effaith Gadarnhaol Ymyriadau Celfyddydau Gweledol mewn Gofal Dementia

Astudiaeth Achos REF 2021 
Wedi ei gyflwyno: UoA  3 - Allied Health Professions, Dentistry, Nursing and Pharmacy

Teitl a gyflwynwyd: Innovation in Dementia Care: Positive Impact of Visual Arts Interventions