Croeso i’r Ysgol Gwyddorau Iechyd

Cyn-gofrestru

Mae’r Ysgol Gwyddorau Iechyd yn cyfuno addysgu o’r radd flaenaf gyda phrofiad ymarferol.

Ôl-gofrestru

Mae ein graddau israddedig Ôl-gofrestru yn cynnig llwybrau ar gyfer nyrsys cymwysedig, bydwragedd, ymwelwyr iechyd a phroffesiynau perthynol i iechyd.

Cyrsiau ôl-raddedig

Mae’r Adran Ôl-raddedig yn datblygu cyrsiau amlddisgyblaeth ar bob lefel academaidd ar gyfer nyrsys, bydwragedd, ymwelwyr iechyd a gweithwyr proffesiynol cymwys cysylltiedig â meddygaeth.

Ein Ymchwil (BIHMR)

Cenhadaeth Sefydliad Ymchwil Iechyd a Meddygol Bangor yw cynnal a thyfu rhagoriaeth yn ein hymchwil iechyd a meddygol. Ein cenhadaeth yw cynnal ymchwil o’r ansawdd uchaf, gydag effaith yn y DU ac yn rhyngwladol; a gallu cyfrannu at welliannau mewn iechyd a gofal iechyd lleol yn ogystal â chael effaith ar draws Cymru a’r Deyrnas Unedig, ac yn rhyngwladol.