Ymwneud ag ymchwil, ysgolheictod, addysgu a dysgu ym maes gofal iechyd sydd o’r safon, ansawdd a gwerth gorau posibl i ddefnyddwyr gwasanaethau, ymarferwyr a budd-ddeiliaid, gan gynnal medrusrwydd ieithyddol a diwylliannol perthnasol i bartneriaid lleol, cenedlaethol a rhyngwladol.

O Awst 1af 2021, bydd Gwyddorau Iechyd yn ymuno â strwythur academaidd newydd sef Ysgol Gwyddorau Meddygol ac Iechyd.

Mwy

Ansawdd AUR

mewn Rhagoriaeth Addysgu

TEF 2017

10 Uchaf

am Foddhâd Myfyrwyr

The Complete University Guide 2020

ASTUDIWCH GYDA NI

Nyrsys dan hyfforddiant yn dysgu sut i adfywio’r galon a’r ysgyfaint

Astudiaethau Israddedig

Student in Pontio lecture theatre

Astudiaethau Ôl-raddedig

Meysydd Astudio

Ewch i'n tudalennau Astudio i gael ein holl feysydd pwnc.

Ewch i'n tudalennau Astudio i gael ein holl feysydd pwnc.

Myfyrwyr meddygaeth mewn seminar

Datblygiad Proffesiynol Parhaus

Mwy am rhaglenni cyfoes a chyfleoedd DPP.

Myfyrwyr yn defnyddio offer peledr-x

Ein Hymchwil Sefydliad Ymchwil Iechyd a Meddygol Bangor

Ein cenhadaeth yw gwneud ymchwil o’r ansawdd uchaf, a chyfrannu at welliannau ym maes iechyd a gofal iechyd yn lleol yn ogystal â chael effaith ar draws Cymru a’r Deyrnas Unedig, ac yn rhyngwladol.

Prif Adeilad y Celfyddydau

Dewch i Ddiwrnod Agored Ar-lein

Ymunwch â ni ar Ddiwrnod Agored Ar-lein - dyma'r ffordd orau i weld beth sydd gan Brifysgol Bangor i'w gynnig.

Myfyrwyr tu allan i’r Brif Adeilad

Eich profiad fel myfyriwr

Cewch brofi cymuned gefnogol, bywyd cymdeithasol llawn bwrlwm a lleoliad anhygoel rhwng y mynyddoedd a'r môr.

Newyddion a Digwyddiadau

Y newyddion a digwyddiadau diweddaraf

Newyddion a Digwyddiadau

Y newyddion a digwyddiadau diweddaraf

CYSYLLTWCH

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ein cyrsiau neu os hoffech drafod unrhyw fater, cysylltwch â ni:

  Bangor, Gwynedd UK LL57 2DG

  +44 (0)1248 383189

  iechyd@bangor.ac.uk

EIN COLEG

Mae Gwyddorau Iechyd yn rhan o Goleg Gwyddorau Dynol. 

Mae'r Coleg yn adnabyddus yn genedlaethol am gynnig addysgu o’r radd flaenaf. 

 mwy am y Coleg