Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Croeso i’r Ysgol Gwyddorau Iechyd

Rydym yn ymwybodol yn yr Ysgol Gwyddorau Iechyd bod y sefyllfa bresenol gyda COVID 19 yn peri pryder i bawb.Yn ogystal â hyn, gwyddwn fod nifer ohonnoch yn teimlo ansicrwydd ynglŷn â sut y byddwch yn cyrraedd amodau eich cynnig yn dilyn penderfyniad y llywodraeth i ganslo arholiadau TGAU a Lefel A yn mis Mai a Mehefin 2020.

Gallwch fod yn dawel eich meddwl y bydd Prifysgol Bangor yn dilyn canllawiau gan Lywodraeth Cymru a’r Llywodraeth Prydeinig , gan UCAS a’r cyrff dyfarnu er mwyn sicrhau na fydd ymgeisiwyr yn colli allan ar y cyfle i ddechrau ar eu astudiaethau nyrsio ym Mhrifysgol Bangor eleni. Mae pob cynnig o lefydd ym Mhrifysgol Bangor yn dal i fod yn eu lle a byddwn yn cysylltu gyda’r rhai ohonnoch sydd wedi cael cynnig gyda gwybodaeth bellach mor fuan ag y bydd ar gael i ni. Yn y cyfamser edrychwch ar wefan Prifysgol Bangor, UCAS a’r cyrff dyfarnu am ddiweddariadau a byddwn yn eich ebostio gyda gwybodaeth bellach mor fuan ac y bydd ar gael i ni.