Ymwneud ag ymchwil, ysgolheictod, addysgu a dysgu ym maes gofal iechyd sydd o’r safon, ansawdd a gwerth gorau posibl i ddefnyddwyr gwasanaethau, ymarferwyr a budd-ddeiliaid, gan gynnal medrusrwydd ieithyddol a diwylliannol perthnasol i bartneriaid lleol, cenedlaethol a rhyngwladol.

O Awst 1af 2021, bydd Gwyddorau Iechyd yn ymuno â strwythur academaidd newydd sef Ysgol Gwyddorau Meddygol ac Iechyd.

Mwy

1af

am Ragolygon Graddedig

The Complete University Guide 2022

ASTUDIWCH GYDA NI

Nyrsys dan hyfforddiant yn dysgu sut i adfywio’r galon a’r ysgyfaint

Astudiaethau Israddedig

Student in Pontio lecture theatre

Astudiaethau Ôl-raddedig

Meysydd Astudio

Ewch i'n tudalennau Astudio i gael ein holl feysydd pwnc.

Ewch i'n tudalennau Astudio i gael ein holl feysydd pwnc.

Myfyrwyr meddygaeth mewn seminar

Datblygiad Proffesiynol Parhaus

Mwy am rhaglenni cyfoes a chyfleoedd DPP.

Myfyrwyr yn defnyddio offer peledr-x

Ein Hymchwil Sefydliad Ymchwil Iechyd a Meddygol Bangor

Ein cenhadaeth yw gwneud ymchwil o’r ansawdd uchaf, a chyfrannu at welliannau ym maes iechyd a gofal iechyd yn lleol yn ogystal â chael effaith ar draws Cymru a’r Deyrnas Unedig, ac yn rhyngwladol.

Prif Adeilad y Celfyddydau

Dewch i Ddiwrnod Agored Ar-lein

Ymunwch â ni ar Ddiwrnod Agored Ar-lein - dyma'r ffordd orau i weld beth sydd gan Brifysgol Bangor i'w gynnig.

Myfyrwyr tu allan i’r Brif Adeilad

Eich profiad fel myfyriwr

Cewch brofi cymuned gefnogol, bywyd cymdeithasol llawn bwrlwm a lleoliad anhygoel rhwng y mynyddoedd a'r môr.

Newyddion a Digwyddiadau

Y newyddion a digwyddiadau diweddaraf

Newyddion a Digwyddiadau

Y newyddion a digwyddiadau diweddaraf

CYSYLLTWCH

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ein cyrsiau neu os hoffech drafod unrhyw fater, cysylltwch â ni:

  Bangor, Gwynedd UK LL57 2DG

  +44 (0)1248 383189

  iechyd@bangor.ac.uk

EIN COLEG

Mae Gwyddorau Iechyd yn rhan o Goleg Gwyddorau Dynol. 

Mae'r Coleg yn adnabyddus yn genedlaethol am gynnig addysgu o’r radd flaenaf. 

 mwy am y Coleg