Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Pam dewis astudio yma?

 • Mae gan y Coleg Addysg a Dysgu Gydol Oes bartneriaeth sydd wedi ei hen sefydlu gyda'r ysgolion cynradd ac uwchradd lleol i gynnig amgylchedd hyfforddi llawn amrywiaeth sydd, ar yr un pryd, yn gefnogol
 • Mae gan y Coleg Addysg a Dysgu Gydol Oes Canolfan Dylunio a Thechnoleg wedi'i lleoli yn ei adeilad pwrpasol ei hun i hyfforddi athrawon Dylunio a Thechnoleg ac i ddysgu myfyrwyr dylunio a chynhyrchu. Mae gan y Ganolfan ystafell gyfrifiaduron/darlithfa, gweithdy â darpariaeth lawn, ac ynddo amrywiaeth eang o beiriannau a chyfarpar, storfeydd a swyddfeydd
 • Mae perfformiad y Brifysgol yn yr Asesiad Ymchwil mwyaf diweddar yn cadarnhau bod ein sefydliad ymchwil gyda’r gorau trwy’r byd
 • Gan ein bod wedi ein lleoli mewn man delfrydol ar gyfer addysg awyr agored, gellir gwneud pob un cwrs Uwchradd TAR ar y cyd ag Addysg Awyr Agored
 • Mae Bangor yn y 25% uchaf ar gyfer boddhad myfyrwyr ôl-radd (cyrsiau hyfforddedig) – Arolwg Profiad Astudiaethau Ôl-radd (Cyrsiau Hyfforddedig) 2018
 • Mae Bangor yn y 10fed safle ar gyfer boddhad myfyrwyr PhD – Arolwg Profiad Astudiaethau Ôl-radd (Ymchwil) 2018
 • Wrth gymharu â phrifysgolion eraill drwy Brydain, mae gan Fangor un o’r systemau Arweinwyr Cyfoed mwyaf ac un o’r graddfeydd isaf o bobl sy’n rhoi'r gorau i'w cwrs.
 • Mae Bangor yn cael ei hystyried fel un o’r dinasoedd mwyaf diogel i fod yn fyfyriwr gan fod cyfradd trosedd gogledd Cymru yn un o’r rhai isaf ym Mhrydain
 • Mae ein Canolfan Gyrfaoedd a Chyfleoedd yn cael ei chydnabod yn genedlaethol fel un o’r gwasanaethau gyrfaoedd mwyaf gweithgar yn y DU
 • Mae llety a chostau byw yma yn rhatach o gymharu â chostau mewn nifer o ddinasoedd a threfi prifysgol eraill. Yn ôl yr ‘A-Z of Universities and Higher Education Colleges’ papur newydd yr ‘Independent’, Bangor yw un o’r “llefydd rhataf ym Mhrydain” ar gyfer myfyrwyr
 • Rydym yn cynnig dros 1000 o gyfrifiaduron at ddefnydd myfyrwyr – mae rhai ystafelloedd cyfrifiaduron ar agor 24 awr bob dydd
 • Mae gennym Ganolfan Gyfryngau gyda stiwdio deledu aml-gamera ac oriel gynhyrchu eang. Mae gennym hefyd stiwdio radio proffesiynol, sydd yn gartref i’r orsaf radio myfyrwyr, ‘Storm FM’
 • Gwasanaethau ar-lein ‘BangorPortal’ i arbed amser i chi (pa fodiwlau ydw i’n eu hastudio? Beth yw fy marciau? etc)
 • Mae Bangor wedi’i lleoli rhwng mynyddoedd Eryri ac afon Menai; mae’n debyg mai dyma’r lleoliad Prifysgol prydferthaf ym Mhrydain. Mae’n baradwys i fyfyrwyr sydd â diddordeb brwd mewn chwaraeon ac yr rhai hynny sydd a diddordeb mewn gweithgareddau awy agored .
 • Rydyn ni’n ffodus ein bod ni’n gallu sicrhau ystafell mewn Neuaddau Preswyl i holl israddedigion y flwyddyn gyntaf