Newyddion diweddaraf

Diolch i bawb a roddodd i Gronfa Bangor!

Mae ein tîm o fyfyrwyr wedi cwblhau telethon sydd wedi torri pob record yn ddiweddar. Mae ein cyn-fyfyrwyr gwych wedi addo rhoi £115,000 arall i Gronfa Bangor dros y pum mlynedd nesaf. Bydd y rhoddion hyn yn caniatáu i Gronfa Bangor ddarparu bwrsariaethau, teithiau maes, cyfleoedd chwaraeon a gwasanaethau ychwanegol, ac mae hyn i gyd yn gwneud gwahaniaeth aruthrol!

Diolch i bawb ohonoch sy'n rhoi!

Projectau a gefnogwyd gan Gronfa Bangor

Diolch i'r rhoddion a gafwyd gan ein cyn-fyfyrwyr hynod hael, gallodd Cronfa Bangor roi £53,000 i 9 project penodol ar draws y brifysgol, yn ogystal â grantiau bloc i Golegau a Gwasanaethau Myfyrwyr. Prif ddiben y Gronfa yw galluogi'r brifysgol i gyfoethogi a rhoi elfennau ychwanegol i'r profiad a gaiff ei myfyrwyr ac rydym yn falch o botensial pob un o'r projectau yn hyn o beth.

Rhoddwyd y rhan fwyaf o'r rhoddion hyn yn ystod y telethonau a gynhaliwyd dan arweiniad myfyrwyr ac maent yn rhoi cyfle i bob cyn-fyfyriwr - waeth beth yw maint eu rhodd - i roi rhywbeth yn ôl i'w prifysgol. Cafodd y myfyrwyr ar y tîm ffonio foddhad a phleser mawr yn siarad â'r cyn-fyfyrwyr hynny y gwnaethant lwyddo i gysylltu â hwy. Ni fyddem wedi medru'r rhoi grantiau sylweddol ac amrywiol hyn heb eich cyfraniadau gwerthfawr chi. Diolch yn fawr i bawb a gyfrannodd eleni.

Bydd rhai o'r grantiau a ddyfarnwyd eleni yn darparu:

  • Cwrs maes naw diwrnod i fyfyrwyr o'r Ysgol Gwyddorau Eigion
  • Bwrsariaethau teithio i fyfyrwyr o'r Ysgol Gwyddorau Biolegol
  • Cynllun Interniaeth a Lleoliadau Gwaith
  • Datblygiad Ffair Swyddi Cymraeg
  • Gwibdeithiau i'r Ysgol Haf Ryngwladol
  • Gwibdeithiau a gweithgareddau Undeb y Myfyrwyr
  • Gweithgareddau penodol i gyflwyno'r iaith Gymraeg i fyfyrwyr
  • Cynhadledd yn yr Ysgol Cerddoriaeth

Os hoffech roi rhodd, nid oes raid i chi ddisgwyl i un o'n myfyrwyr eich ffonio. Gellwch gyfrannu drwy glicio botwm: www.bangor.ac.uk/giving/how_to_give.php.cy neu os hoffech drafod sut i gyfeirio eich rhodd at ddiben penodol, gellwch gysylltu ag Emma Marshall, Cyfarwyddwr Cronfa Bangor ar: e.marshall@bangor.ac.uk neu trwy ffonio 01248 382594.