Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Radiograffeg Diagnostig BSc (Anrhydedd)

Cod UCASB821
CymhwysterBSc (Anrhydedd)
Hyd3 blwyddyn
Modd AstudioLlawn amser
Cynnig nodweddiadol120 pwyntiau Tariff UCAS

Rhagarweiniad i’r Cwrs

HCPCRadiography is one of the professions allied to medicine. Diagnostic radiography is an invaluable aid in the diagnosis of disease. Diagnostic radiographers are responsible for the production of images involving the use of Xrays and other methods including ultrasound, computed tomography (CT), radionuclide imaging (RNI) and magnetic resonance imaging (MRI). 

Radiographers comment on image appearances for referrers after an examination is completed; they can also issue full reports after specialist postgraduate training.

At postgraduate level they may develop their roles to include reporting on images, educating student radiographers, postgraduate training of radiographers or carrying out fluoroscopic, angiographic and endoscopic procedures.

Radiographers work in many areas in a hospital, in addition to the imaging department, including A&E, operating theatres and on hospital wards. 

Welsh Government, through NHS Wales, is continuing to fund commissioned programmes for nursing, midwifery, radiography and physiotherapy for courses that begin by April 2021. That means fees are paid and living cost contributions may be available. Please look at this website for further information.

Unfortunately as this course is funded by the NHS and students have to have placements in the local NHS Health Board we are unable to accept applications from overseas (Non EU) students. 

We at the School of Health sciences, appreciate the current situation with Covid 19 is worrying for all.  In addition to this, many of you are also concerned as to how you will meet your offer conditions following the Government decision to cancel examinations for GCSE and A levels in May and June 2020.  

Please be assured Bangor University will be following the guidelines provided from UK and Welsh Government, UCAS and the awarding bodies to ensure applicants do not lose the opportunity to commence their studies at Bangor University this year.  All offers of places at Bangor University are still in place and we will be providing offer holders with updated information as this becomes available.  Please do check the Bangor University, UCAS and awarding body websites for updates and we will email you with further information as it becomes available.

 

Pam dewis Prifysgol Bangor ar gyfer y cwrs?

Ewch i’n tudalen Pam dewis Prifysgol Bangor ar gyfer y cwrs? i weld y rhai rhesymau y dylech ddewis Bangor am y cwrs hwn.

 

Ffeithiau Allweddol gan UniStats

Cynnwys y Cwrs

For more on studying degree courses see our Study at Bangor section.

You will typically spend 35 hours a week on the course when on clinical placement (including a half-day of study) and approximately 20 hours when in academic study. You will be expected to complete assignments/ projects and some practical work in your own time and prepare for clinical assessments. Practical work is extremely important and experiments using equipment and phantoms (dummies and test tools) are a major feature. Assessment includes written assignments, poster presentations, practical experiments, clinical assessments, oral presentations, problem-based learning and a research project.

Mae'n ysgol wych i fyfyrwyr gofal iechyd. Mae'n groesawgar a chyfeillgar gyda staff cefnogol gwych

Jade Parsons
BM (Anrhydedd) Bydwreigiaeth

Beth fyddech yn ei astudio ar y cwrs yma?

Where will I study?

The taught elements of this course are only delivered the Wrexham Archimedes Centre campus. Placements for Radiographers take place both within the BCUHB area and in surrounding NHS trusts.

Modiwlau y flwyddyn yma

Rhoddir rhestr modiwlau ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid. Gweld y modiwlau mae ein myfyrwyr yn astudio ar dudalen Modiwlau Radiograffeg Diagnostig.

Rhoddir cynnwys y cwrs ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid.

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Career prospects in Diagnostic Radiography continue to be good. For the last 11 years our graduates have found 100% employment within 3 months of graduation, mainly within the NHS. Career development is linked to continuous professional development with the opportunity to achieve postgraduate qualifications. Once qualified it is possible to specialise in a particular imaging modality or further develop your career within Radiography as an advanced or consultant practitioner.

Please see the Careers and Employment Opportunities page for more information on career prospects for graduates of this course.

Profiad Gwaith a Gwirfoddoli

Mae Canolfan Sgiliau a Chyflogadwyedd y Brifysgol yn cynnig amryw o adnoddau i’ch helpu i gyflawni eich amcanion ar ôl graddio. Mae’n dod yn gynyddol bwysig yn y farchnad swyddi heddiw i ddatblygu eich sgiliau personol a gwella eich cyflogadwyedd tra byddwch yn y brifysgol.

Ymysg y profiadau a gynigir gan y Ganolfan Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd i helpu eich datblygiad personol a’ch gyrfa, mae rhaglenni lleoliadau gwaith, cynlluniau blasu gwaith, swyddi rhan-amser a chynlluniau gwirfoddoli a mentora.

Gwobr Cyflogadwyedd Bangor

Mae Gwobr Cyflogadwyedd Bangor wedi ei gynllunio i wella rhagolygon gwaith ein myfyrwyr. Mae’n cynnig cyfleoedd rhad ac am ddim i ennill y sgiliau a’r profiadau eu hangen ar gyflogwyr, yn seiliedig ar yr ymchwil diweddaraf.

Mae graddedigion y Wobr yn cael tystysgrif a thrawsgrifiad o’u gweithgareddau allgyrsiol o Brifysgol Bangor. Mae’r Wobr hefyd yn cynnig cyrsiau hyfforddi am ddim, yn helpu i’ch paratoi ar gyfer cyfweliadau, yn rhoi mynediad at feddalwedd gyrfaoedd ar-lein ac yn helpu i ddatblygu eich portffolio sgiliau o dystiolaeth ar gyfer cyflogwyr.

Mwy o wybodaeth am sut y gall y Wobr eich helpu...

Rhaglen Interniaeth Prifysgol Bangor

Mae'r Brifysgol yn cynnal cynllun interniaeth sy’n cynnig y cyfle i ennill profiad gwaith â thâl ar lefel raddedig mewn Ysgolion academaidd ac adrannau gwasanaeth y Brifysgol.

Mae’r cynllun yn agored i fyfyrwyr israddedig ac mae’r gwaith interniaeth ac unrhyw hyfforddiant a dderbynnir yn cael ei gofnodi yn awtomatig ar eich cofnod o weithgareddau Gwobr Cyflogadwyedd Bangor.

TARGETconnect - Gweithio tra'n astudio

Mae'r Gwasanaeth Sgiliau a Chyflogadwyedd yn cynnig cefnogaeth i fyfyrwyr sy'n chwilio am waith yn ystod ac yn dilyn eu cyfnod yma.

  Mae TARGETconnect yn hysbysebu'r cyfleoedd canlynol:

 • Swyddi i Raddedigon – yn lleol, yn genedlaethol a rhyngwladol
 • Swyddi llawn-amser, rhan-amser, parhaol a thros dro
 • Profiad gwaith ac interniaethau
 • Cyfleon Gwirfoddol

Gofynion Mynediad

Unfortunately as this course is funded by the NHS and students have to have placements in the local NHS Health Board we are unable to accept applications from overseas (Non EU) students.

For 2021 entry:

GCSE: Grade C/4 in English Language/Welsh Language and Maths or the equivalent in Numeracy and Communication Essential Skills, level 2. A minimum of O4 from Irish Leaving Certificate.

Typical offer is based on a minimum 120 tariff points from a Level 3 qualification* e.g.:

 • A Levels: BBB including Biology or Physics.
 • BTEC National/Extended Diploma and Cambridge Technical Extended Diploma: DDM in a Health or Science Subject
 • Access: 30 Distinction and 15 Merit grades in a Science based pathway
 • Irish Leaving Certificate: Minimum of 5 Higher Subjects at grade H3 (Including Biology or Physics)
 • International Baccalaureate Diploma: Including H6 in Biology or Physics
 • Extended Project Qualification
 • Welsh Baccalaureate
 • We welcome applications from mature students who are completing an Access HE Diploma or who have evidence of recent study at Level 3 or above in the past five years which meets our entry requirements; please note that we do not accept NVQ Level 3/QCF Level 3 as a means of meeting our entry qualifications.

*For a full list of accepted Level 3 qualifications, go to www.ucas.com

 For 2020 entry:

GCSE: Grade C/4 in English Language/Welsh Language and Maths or the equivalent in Numeracy and Communication Essential Skills, level 2. A minimum of O4 from Irish Leaving Certificate.

Typical offer is based on a minimum 120 tariff points from a Level 3 qualification* e.g.:

 • A Levels: BBB including Biology or Physics.
 • BTEC National/Extended Diploma and Cambridge Technical Extended Diploma: DDM in a Health or Science Subject
 • Access: 30 Distinction and 15 Merit grades in a Science based pathway
 • Irish Leaving Certificate: Minimum of 5 Higher Subjects at grade H3 (Including Biology or Physics)
 • International Baccalaureate Diploma: Including H6 in Biology or Physics
 • Extended Project Qualification
 • Welsh Baccalaureate
 • We welcome applications from mature students who are completing an Access HE Diploma or who have evidence of recent study at Level 3 or above in the past five years which meets our entry requirements; please note that we do not accept NVQ Level 3/QCF Level 3 as a means of meeting our entry qualifications.

*For a full list of accepted Level 3 qualifications, go to www.ucas.com

Entry Process for Professional Courses 

5 GCSEs at grade C/4 or above which must include English and Mathematics, science subjects are desirable. The exception to meeting the GCSE requirements in full applies to some Access HE Diploma applicants. Applicants will be expected to attend for an interview if shortlisted, and undergo further screening for entry into radiography. The Health and Care Professions Council (HCPC) identify general entry requirements for admission and state that all applicants must demonstratethat they have good health and good character. The School will require candidates to meet with DBS approval (criminal record check) and other requirements for demonstrating good character; there are also requirements for good health, assessed via occupational health screening. The course admissions team are able to provide further information on request (please e-mail rdse01@bangor.ac.uk with any questions you may have). Candidates with entry qualifications older than 5 years must demonstrate evidence of recent study at an appropriate level.

Gofynion Mynediad Cyffredinol

Yma ym Mangor rydym yn derbyn myfyrwyr â phob math o gymwysterau a chefndiroedd. Rydym yn ystyried pob cais yn unigol a hyd yn oed os nad ydych yn cael canlyniadau sy’n cyfateb i delerau eich cynnig gwreiddiol, gwnawn ein gorau i fod yn hyblyg i’ch cais.

Mae’n rhaid i bob ymgeisydd gael sgiliau sylfaenol da ond mae’r Brifysgol hefyd yn gweld pwysigrwydd sgiliau cyfathrebu a thechnoleg gwybodaeth.Am fanylion pellach

Mae’n bolisi gan y Brifysgol i ystyried ceisiadau gan ddarpar fyfyrwyr anabl yn yr un modd â; phob cais arall.

I astudio cwrs gradd, diploma a thystysgrif mae’n rhaid i chi gael isafswm o bwyntiau tariff UCAS. Am eglurhad manwl o bwyntiau tariff UCAS, ewch i www.ucas.com

Rydym yn ystyried ceisiadau gan fyfyrwyr hŷn sy’n medru dangos fod ganddynt y gallu a’r ymrwymiad i astudio rhaglen prifysgol. Bob blwyddyn rydym yn cofrestru nifer sylweddol o fyfyrwyr hŷn.

Mae gofynion mynediad mwy penodol i’w cael ar y tudalennau cwrs unigol.

Am fanylion pellach

E-bostiwch Derbyniadau Cyffredinol: admissions@bangor.ac.uk

Neu ysgrifennwch at:

Y Swyddfa Dderbyn
Prifysgol Bangor
Bangor,
Gwynedd
LL57 2TF
Ffôn: 01248 383717 

Costau’r Cwrs

Ffioedd dysgu ar gyfer Myfyrwyr DU/UE (2019–20 a 2020–21)
 • Llawn amser: £9,000 y flwyddyn
 • Rhan amser: £750 wrth 10 credyd

Ffioedd dysgu ar gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol

This is a commissioned programme and students that begin by April 2021 will have their fees paid by NHS Wales. Living cost contributions may be available. Please look at this website for further information.

Mandatory Costs:

DBS checks for Radiography BSc.  

Registration on completion of study with NMC/HCPC.

Necessarily Incurred Costs:

Students will need to purchase printing credits for their personal use.

Travel to placement (means tested/bursary).

Optional Costs:

Graduation gown.

Subsistence for optional placements taken by students.

Subsistence for students who take the option of a placement outside BCUHB.

Costs to celebration events is covered if student is asked to attend.

Sut i Ymgeisio

Interview and selection for Radiography

All shortlisted applicants will be required to attend a group interview and attend an X Ray department in a hospital for the equivalent of 2 full days before March 15th. After the interview candidates will be notified via UCAS so please do keep a close eye on your UCAS account. Please visit the interview and selection page for Radiography to find out more.

Unfortunately as this course is funded by the NHS and students have to have placements in the local NHS Health Board we are unable to accept applications from overseas (Non EU) students.

Sut i wneud cais drwy UCAS

UCAS yw’r Gwasanaeth Derbyniadau i Brifysgolion a Cholegau. Mae pob cais i’r brifysgol yn cael ei brosesu drwy UCAS ac yna’n cael ei drosglwyddo i’r prifysgolion a restrwyd.

Gall myfyrwyr wneud cais am hyd at bum cwrs. Ar gyfer Meddygaeth, Deintyddiaeth a chyrsiau Milfeddygol dim ond pedwar cwrs caiff myfyrwyr restru.

Mae’r ffurflen gais i’w chael ar wefan UCAS, o dan ‘Apply’.

Pryd i wneud cais?

Rydym yn eich cynghori i wneud cais cyn gynted ag y gellwch gan y byddwn yn dechrau ystyried ceisiadau a gwneud cynigion yn syth. Dyddiad cau cychwynnol UCAS yw 15 Ionawr, ond rydym yn croesawu ceisiadau ar ôl y dyddiad hwn. Bydd ceisiadau a dderbynnir rhwng 15 Ionawr a 30 Mehefin yn parhau i gael eu hanfon at brifysgolion gan UCAS i gael eu hystyried lle bod lleoedd dal ar gael.

Datganiad Personol

Y Datganiad Personol yw’r rhan o’r ffurflen gais sy’n gofyn am fwyaf o waith.

Cewch ddefnyddio dim ond 47 o linellau neu 500–550 o eiriau i egluro pam yr ydych am astudio’r cwrs, a’r sgiliau sydd gennych sy’n hanfodol ar gyfer astudio yn y brifysgol.

I ysgrifennu datganiad personol llwyddiannus mae’n rhaid i chi fod â dealltwriaeth dda am y cwrs a’i gynnwys. Cofiwch mai dim ond un datganiad personol rydych yn ei hysgrifennu ar gyfer eich pum dewis.

Gwnewch yn siwr bod y cyrsiau yn debyg, os nad yw yr un fath, a gwnewch yn siŵr nad ydych yn sôn am gwrs neu brifysgol penodol.

Darllenwch ein cyngor ar ysgrifennu datganiad personol llwyddianus neu gwyliwch ein fideos.

Ar ôl gwneud cais

Gallwch gadw llygaid ar eich cais drwy system UCAS ‘Track’. Bydd cynigion gan brifysgolion yn ymddangos ar Track a gallwch dderbyn neu wrthod cynnig.

Rhaid i chi fod wedi derbyn atebion gan bob prifysgol cyn y gallwch ymateb. Mae dau fath o ymateb – derbyn pendant (firm acceptance) a derbyn wrth gefn (insurance acceptance). Fel arfer mae myfyrwyr yn ymateb ar ddechrau mis Mai.

Ansicr am eich camau nesaf?

Ewch i'n gwefan Paratoi ar gyfer y Brifysgol am wybodaeth pellach ynglŷn a sut i wneud cais.

 

Mwy o Wybodaeth

Cysylltwch â ni

Jayne Phillips, Admissions Secretary, Wrexham Campus or contact Healthcare Science Enquiries, tel: 01248 383189

Astudio ym Mangor

Gwobr Aur i Brifysgol Bangor

Mae Prifysgol Bangor wedi ennill Gwobr Aur, y raddfa uchaf posibl, yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu cenedlaethol (FfRhA). Prifysgol Bangor yw'r unig brifysgol yng Nghymru i ennill y safon hon. Cynhaliwyd yr asesiad FfRhA i ystyriaeth Ansawdd Addysgu, Amgylchedd Dysgu a Chanlyniadau Myfyrwyr a Budd Addysgol. Barnodd y Panel TEF bod Prifysgol Bangor yn  darparu addysgu, dysgu a chanlyniadau rhagorol yn gyson i’w myfyrwyr. Maent o’r ansawdd orau a geir yn y DU.

Ymysg yr 10 uchaf

Yn ôl yr Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr (ACM) mae Bangor ymsyg y 10 prifysgol uchaf yn y DU o ran boddhad myfyrwyr. Mae hyn yn adlewyrchu ffocws y Brifysgol ar brofiad myfyrwyr.

Ystod eang o gyrsiau

Rydym yn cynnig cannoedd o gyrsiau ar draws y celfyddydau a’r gwyddorau. Rydym yn ymfalchïo yn ansawdd ein haddysgu a’n cyrsiau a darlithwyr wedi cael eu graddio yn y 10 uchaf yn y wlad (Gwobrau WhatUni? 2018).

Mwynhau profiad prifysgol sydd ymhlith y gorau yn y DU

Mae’r llety wedi’i warantu, cymorth i fyfyrwyr, costau byw isel a lleoliad syfrdanol i gyd yn cyfrannu tuag at hyn.

Gwnewch y mwyaf o’ch amser yma gydag aelodaeth am ddim o’n clybiau a chymdeithasau myfyrwyr. Manteiswch ar ein rhaglen profiad rhyngwladol a chymerwch ran yng Ngwobr Cyflogadwyedd Bangor sy’n cynnig profiadau i gyfaethogi eich cyfnod yn y Brifysgol.

Mae ein clybiau a chymdeithasau wedi eu henwi'r gorau ym Mhrydain yng ngwobrau WhatUni 2019!

Lleoliad heb ei ail

Astudiwch yn un o’r llefydd gorau yn y DU i fod yn fyfyriwr. Mae lleoliad Bangor – yn agos at y mynyddoedd a’r môr - wedi cael ei ddisgrifio fel ‘y lleoliad prifysgol gorau yn y DU’. Bangor yw'r lle mwyaf fforddiadwy yn y DU i fod yn fyfyriwr (TotalMoney 2019).

Buddsoddiad mewn cyfleusterau

Mae buddsoddiad parhaus mewn cyfleusterau a gwasanaethau. Mae ein datblygiadau diweddar yn cynnwys canolfan Pontio, llety i fyfyrwyr ym Mhentref y Santes Fair ac ail-ddatblygiad prif ganolfan chwaraeon y Brifysgol, Canolfan Brailsford.

Sicrwydd o lety

Rydym yn gwarantu llety i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf sy'n gwneud cais cyn y dyddiad cau ac yn nodi Bangor fel eu Dewis Cadarn. Cafodd ein llety ei enwi'r gorau ym Mhrydain yng ngwobrau WhatUni 2018.

Profiad Myfyrwyr Bangor

Cyrsiau Cysylltiedig

Camau Nesaf