Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Acute Surgical Care PGCert

Rhagarweiniad

Ffeithiau’r cwrs

  • Enw: Acute Surgical Care
  • Cymhwyster: PGCert
  • Hyd: 1 year, part-time

During this course students will develop high levels of clinical judgement and understanding of practice that will enable them to further develop as knowledgeable and skilled healthcare professionals, capable of delivering high quality, evidence based health care. In particular graduates will be able to demonstrate enhanced problem solving skills (using critical analysis through knowledge of appropriate theory and reflection on clinical experience) which will support the delivery of evidence based care that builds upon existing knowledge of research relating to surgical care and management.

Course Structure

Modules:

  • Developments in Surgical
  • Leadership in Context
  • Work based learning

Teaching, Learning and Assessment

The module will use a variety of assessments such as written examination, OSCEs, competencies and an applied assignment.

Rhoddir cynnwys y cwrs ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid.

Gofynion Mynediad

Sut i Ymgeisio

Admissions to the programme are made on a rolling basis, so early applications are encouraged. Applications are made using Bangor’s online application system.

International Students

Because this pathway is part-time and requires a current NMC/HCPC registration and access to a minor injury or pre-hospital environment, this pathway is not suitable for the international market.

If you have any questions about entry requirements, how to apply or the course you are interested in please do not hesitate to contact Gill Roberts 01248 383544 or by emailing hssa21@bangor.ac.uk.  We look forward to hearing from you.

Sut i wneud Cais

Gallwch nawr wneud cais ar-lein ar gyfer holl raglenni ôl-raddedig trwy ddysgu a rhaglenni ymchwil ôl-raddedig y Brifysgol (gan eithrio TAR, Diploma mewn Therapi Galwedigaethol a DClinPsy).

Cam 1 – Paratoi i wneud cais

Myfyrwyr Cartref/UE

Myfyrwyr Rhyngwladol

Cam 2 – Gwneud cais ar-lein

Gwneud cais ar-lein

Ar ôl i chi ddarllen y Nodiadau Canllaw, dylech wneud cais gan ddefnyddio ein Gwasanaeth Derbyniadau Ar-lein.

Er mwyn ichi weld a chwblhau’r ffurflen gais yn Gymraeg bydd angen i chi sicrhau bod y gosodiad iaith ar eich porwr dewisol wedi ei osod ar Gymraeg. I gael canllawiau ynglŷn â sut i wneud hyn cliciwch yma (cyswllt â chwestiynau a ofynnir yn aml ynglŷn â sut i wneud hyn yn Firefox, IE a Google Chrome)

Wedi i chi gwblhau y ffurflen gais ar-lein bydd rhaid i chi ddarparu copiau o nifer o ddogfennau (wedi eu tystio os nad oes gennych y dogfennau gwreiddiol), megis trawsgrifiadau academaidd, tystysgrifon gradd, cadarnhad o gymorth ariannol.

Angen Cymorth?

Am wybodaeth bellach neu gyngor am wneud cais, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyniadau Ôl-raddedig.

E-bost: postgraduate@bangor.ac.uk
Ffôn: +44 (0)1248 383717

Pryd i wneud cais

Bydd y Brifysgol yn derbyn ceisiadau drwy gydol y flwyddyn ond byddwn yn gyffredinol yn eich annog i anfon eich cais cyn diwedd mis Mehefin. Mae hyn yn rhoi cyfle i chi wneud trefniadau ariannol a/neu lety ac i chi fedru cael gafael ar drawsgrifiadau a geirda os nad ydych wedi eu hanfon gyda’r cais gwreiddiol.

Gyrfaeoedd a Chyflogadwyedd

This course is especially designed for healthcare professionals employed or able to work either in an acute or surgical healthcare environment and will enhance employment and promotion opportunities.

Ymchwil / Dolenni Diwydiannol

The academics involved with this PG Cert have extensive links with external bodies, companies and the 3rd sector, which are fully utilised in ensuring that the modules are relevant to the modern work and research environment graduates will enter. They are also all experienced Nurse practioners who still have active links to the local NHS trust ensuring that modern clinical practice is embedded within the programme.

Ariannu

Fees

The standard tuition fees for part-time UK and EU students on HCS course will be charged, please visit our course fees page for the latest fee levels.

 

Mwy o Wybodaeth

Cysylltu â ni

If you have additional questions about academic aspects of the course, please e-mail Gill Roberts: Gillian.roberts@bangor.ac.uk / health@bangor.ac.uk

Phone: 01248 383544

Why study with the School of Healthcare Sciences

If you haven't already do have a look at this page for a list of reasons that we think mean that if you are interested in a PG Cert Acute Surgical Care you should consider studying with us.

Cyrsiau Eraill

Camau nesaf