Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Advanced Clinical Practice (AHP) MSc/PGDip/PGCert

Rhagarweiniad

Ffeithiau’r cwrs

 • Enw: Advanced Clinical Practice (AHP)
 • Cymhwyster: MSc/PGDip/PGCert
 • Hyd: MSc: 3 years part-time

Core Modules:

 • Leadership, Quality, Innovation and Change: This module aims to develop the skills and knowledge required by health care professionals to creatively lead the cultural change required to place patients and clients at the centre of care delivery.
 • Developing Advanced Practice: this module develops skills and knowledge relating to working as an Advanced Practitioner and facilitates innovative learning and application of learning in practice in order to improve and enhance service user care and service delivery.
 • Methods or e-Research Methods: This module is an introduction to research methods and presents a platform for you to engage in both quantitative and qualitative research approaches and develop an ability to utilise specific research techniques.
 • Dissertation – supervised research project (20,000 words)

Optional Modules:

In year 2, students can select 60 credits from a range of modules available from the School MSc portfolio such as:

 • Physiology and Patho-physiology
 • History Taking and Consultation Skills
 • Physical Examination and Diagnostics
 • Epidemiology
 • Introduction to Health Economics
 • Accountability in Health and Social Care
 • Ill Adult Management
 • Non-medical Prescribing
 • Diabetes
 • Nutrition
 • Professional Development Portfolio
 • Dementia

Students wishing to can exit the programme after achieving either a PG Certificate or PG Diploma if they don’t wish to undertake the full MSc.

Rhoddir cynnwys y cwrs ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid.

Cynnwys y Cwrs

Please click on the module link below.

Modiwlau y flwyddyn yma

Rhoddir rhestr modiwlau ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid. Gweld y modiwlau mae ein myfyrwyr yn astudio ar tudalen Modiwlau Advanced Clinical Practice (AHP) .

Gofynion Mynediad

Please note: Only qualified professionals registered with the Health and Care Professionals Council (HCPC) in the UK maybe admitted onto this course. Entry to this programme requires a good first degree in a relevant subject from a recognised institution. Working professionals with non-graduate qualifications will be considered on an individual basis by the School.

Sut i Ymgeisio

Sut i wneud Cais

Gallwch nawr wneud cais ar-lein ar gyfer holl raglenni ôl-raddedig trwy ddysgu a rhaglenni ymchwil ôl-raddedig y Brifysgol (gan eithrio TAR, Diploma mewn Therapi Galwedigaethol a DClinPsy).

Cam 1 – Paratoi i wneud cais

Myfyrwyr Cartref/UE

Myfyrwyr Rhyngwladol

Cam 2 – Gwneud cais ar-lein

Gwneud cais ar-lein

Ar ôl i chi ddarllen y Nodiadau Canllaw, dylech wneud cais gan ddefnyddio ein Gwasanaeth Derbyniadau Ar-lein.

Er mwyn ichi weld a chwblhau’r ffurflen gais yn Gymraeg bydd angen i chi sicrhau bod y gosodiad iaith ar eich porwr dewisol wedi ei osod ar Gymraeg. I gael canllawiau ynglŷn â sut i wneud hyn cliciwch yma (cyswllt â chwestiynau a ofynnir yn aml ynglŷn â sut i wneud hyn yn Firefox, IE a Google Chrome)

Wedi i chi gwblhau y ffurflen gais ar-lein bydd rhaid i chi ddarparu copiau o nifer o ddogfennau (wedi eu tystio os nad oes gennych y dogfennau gwreiddiol), megis trawsgrifiadau academaidd, tystysgrifon gradd, cadarnhad o gymorth ariannol.

Angen Cymorth?

Am wybodaeth bellach neu gyngor am wneud cais, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyniadau Ôl-raddedig.

E-bost: postgraduate@bangor.ac.uk
Ffôn: +44 (0)1248 383717

Pryd i wneud cais

Bydd y Brifysgol yn derbyn ceisiadau drwy gydol y flwyddyn ond byddwn yn gyffredinol yn eich annog i anfon eich cais cyn diwedd mis Mehefin. Mae hyn yn rhoi cyfle i chi wneud trefniadau ariannol a/neu lety ac i chi fedru cael gafael ar drawsgrifiadau a geirda os nad ydych wedi eu hanfon gyda’r cais gwreiddiol.

Gyrfaeoedd a Chyflogadwyedd

This course has been developed in collaboration with professional health and social care organisations in the UK and includes competencies assessed in the clinical environment. The course has been designed for Allied Health Professionals who wish to study at an advanced level to increase their knowledge, skills and attributes so that they can contribute to modern day health and social care challenges.

Mwy o Wybodaeth

Cysylltu â ni

Cyrsiau Eraill

Camau nesaf