Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Critical Care PGCert

Rhagarweiniad

Ffeithiau’r cwrs

 • Enw: Critical Care
 • Cymhwyster: PGCert
 • Hyd: 1 year, part-time

This programme is made up of 3 modules; Fundamental Critical Care (20 credits), Advanced Critical Care (20 credits) and a Work Based Learning module (20 credits).   This Part-time programme is designed to facilitate and guide the students effectively and safely in caring for those individuals with critical care needs.  The major focus is on the provision of care in a holistic manner and will build on existing knowledge and skills to establish knowledgeable practitioners involved in the care of acutely/critically ill patients.

Module one is designed for any practitioner working in an acute area and module two is for practitioners working specifically in critical care environments.

Rhoddir cynnwys y cwrs ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid.

Cynnwys y Cwrs

Module One:

 • Professionalism/Governance
 • Assessment/Critical Care without walls/escalation/Sepsis
 • Normal Anatomy and Physiology
 • Acid Base Balance
 • Nutrition
 • Infection Prevention
 • End of Life care 

Module Two:

 • Pathophysiology
 • Haemodynamic monitoring
 • Pharmacology
 • Respiratory support
 • Haemofiltration
 • Ethical considerations
 • Organ Donation

Teaching, Learning and Assessment

Teaching will be via face to face and online components. A variety of assessment including blogging, presentation, assignment, summative examination and clinical competencies will be used.

Gofynion Mynediad

 • Registration with the NMC/HCPC and employment within an acute practice area.
 • IELTS: 6.0 (with no element below 5.5) is required.

Admissions are made via Bangor University online system.

International Students: Because this pathway is part-time and requires a current NMC registration and access to an acute/intensive care environment, this pathway is not suitable for the international market.

Sut i Ymgeisio

Admissions to the programme are made on a rolling basis, so early applications are encouraged. Applications are made using Bangor’s online application system.

Need help applying?

If you have any questions about entry requirements, how to apply or the course you are interested in please do not hesitate to contact Naomi Jenkins, Course Leader. We look forward to hearing from you.

International Students: Because this pathway is part-time and requires a current NMC registration and access to an intensive care environment, this pathway is not suitable for the international market.

Sut i wneud Cais

Gallwch nawr wneud cais ar-lein ar gyfer holl raglenni ôl-raddedig trwy ddysgu a rhaglenni ymchwil ôl-raddedig y Brifysgol (gan eithrio TAR, Diploma mewn Therapi Galwedigaethol a DClinPsy).

Cam 1 – Paratoi i wneud cais

Myfyrwyr Cartref/UE

Myfyrwyr Rhyngwladol

Cam 2 – Gwneud cais ar-lein

Gwneud cais ar-lein

Ar ôl i chi ddarllen y Nodiadau Canllaw, dylech wneud cais gan ddefnyddio ein Gwasanaeth Derbyniadau Ar-lein.

Er mwyn ichi weld a chwblhau’r ffurflen gais yn Gymraeg bydd angen i chi sicrhau bod y gosodiad iaith ar eich porwr dewisol wedi ei osod ar Gymraeg. I gael canllawiau ynglŷn â sut i wneud hyn cliciwch yma (cyswllt â chwestiynau a ofynnir yn aml ynglŷn â sut i wneud hyn yn Firefox, IE a Google Chrome)

Wedi i chi gwblhau y ffurflen gais ar-lein bydd rhaid i chi ddarparu copiau o nifer o ddogfennau (wedi eu tystio os nad oes gennych y dogfennau gwreiddiol), megis trawsgrifiadau academaidd, tystysgrifon gradd, cadarnhad o gymorth ariannol.

Angen Cymorth?

Am wybodaeth bellach neu gyngor am wneud cais, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyniadau Ôl-raddedig.

E-bost: postgraduate@bangor.ac.uk
Ffôn: +44 (0)1248 383717

Pryd i wneud cais

Bydd y Brifysgol yn derbyn ceisiadau drwy gydol y flwyddyn ond byddwn yn gyffredinol yn eich annog i anfon eich cais cyn diwedd mis Mehefin. Mae hyn yn rhoi cyfle i chi wneud trefniadau ariannol a/neu lety ac i chi fedru cael gafael ar drawsgrifiadau a geirda os nad ydych wedi eu hanfon gyda’r cais gwreiddiol.

Gyrfaeoedd a Chyflogadwyedd

This course is especially designed for practitioners working in acute and critical care areas.

 

Ymchwil / Dolenni Diwydiannol

The academics involved with this PGCert have extensive links with external bodies, companies and the 3rd sector, which are fully utilised in ensuring that the modules are relevant to the modern work and research environment graduates will enter. They are also all experienced Nurse practioners who still have active links to the local NHS trust ensuring that modern clinical practice is embedded within the programme.

Ariannu

Please visit our course fees page.

Mwy o Wybodaeth

Cysylltu â ni

If you have additional questions about academic aspects of the course, please e-mail Naomi Jenkins, Course Leader / health@bangor.ac.uk

 

Why study with the School of Health Sciences

If you haven't already do have a look at this page for a list of reasons that we think mean that if you are interested in this graduate certificate pathway you should consider studying with us.

Cyrsiau Eraill

Camau nesaf