Amdanom ni

Cenhadaeth Sefydliad Ymchwil Iechyd a Meddygol Bangor yw adeiladu ar ein llwyddiant yn Fframwaith Asesu Ymchwil 201 i gynnal a chynyddu rhagoriaeth y sefydliad ym maes ymchwil iechyd a meddygol. Ein cenhadaeth yw gwneud ymchwil o'r ansawdd uchaf, a gaiff effaith yn y DU ac yn rhyngwladol; a chyfrannu at welliannau ym maes iechyd a gofal iechyd yn lleol yn ogystal â chael effaith ar draws Cymru a'r Deyrnas Unedig, ac yn rhyngwladol.

Mae'r sefydliad yn bwriadu gwneud hyn trwy'r camau canlynol:

Darparu llwyfan a ffocws colegol i ymchwilwyr iechyd a meddygol sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Bangor i wneud ymchwil o'r ansawdd uchaf.

Dod â nifer sylweddol o ysgolheigion o wahanol ddisgyblaethau gwyddonol a phroffesiynol at ei gilydd, gan gynyddu'r cyfleoedd i weithio ar draws disgyblaethau mewn ymchwil clinigol a chymhwysol, ac ar draws y continwwm gwybodaeth.

Canolbwyntio a chynyddu ein hymchwil o amgylch pinaclau rhagoriaeth thematig a methodolegol.

Cynyddu amlygrwydd ymchwil iechyd a meddygol ym Mhrifysgol Bangor fel canolfan unedig gyda màs critigol sy'n tyfu ac yn denu'r ymchwilwyr iechyd a meddygol gorau i ogledd Cymru.

Darparu amgylchedd a rhaglen hyfforddi ragorol i fyfyrwyr ymchwil iechyd a meddygol ôl-radd sy'n galluogi twf personol a phroffesiynol.

Gweithio gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr mewn meysydd o ddiddordeb ac arbenigedd a rennir er mwyn creu amgylchedd ymchwil GIG cryf yng ngogledd Cymru.

Digwyddiad lansio

Lansiwyd Sefydliad Ymchwil Iechyd a Meddygol Bangor yn Neuadd Reichel, Prifysgol Bangor ar 25 Chwefror 2016 gan yr Athro David Shepherd, Dirprwy Is-ganghellor (Ymchwil a Menter, Prifysgol Bangor), Dr Ruth Hussey, Prif Swyddog Meddygol a'r Athro Julie Williams, Prif Gynghorydd Gwyddonol. Gallwch weld fideos o rai o'r trafodaethau a sylwadau rhai o'r cyfranogwyr yma.