Digwyddiadau

Croeso i Sefydliad Ymchwil Iechyd a Meddygol Bangor (BIHMR)

Cenhadaeth Sefydliad Ymchwil Iechyd a Meddygol Bangor yw adeiladu ar ein llwyddiant yn Fframwaith Asesu Ymchwil 2014 i gynnal a chynyddu rhagoriaeth y sefydliad ym maes ymchwil iechyd a meddygol. Ein cenhadaeth yw gwneud ymchwil o’r ansawdd uchaf, a gaiff effaith yn y DU ac yn rhyngwladol; a chyfrannu at welliannau ym maes iechyd a gofal iechyd yn lleol yn ogystal â chael effaith ar draws Cymru a’r Deyrnas Unedig, ac yn rhyngwladol.

Grwpiau Ymchwil

Mae Sefydliad Ymchwil Iechyd a Meddygol Bangor yn dod â grwpiau ymchwil o’r Ysgol Gwyddorau Iechyd ynghyd:

Bydd Sefydliad Ymchwil Iechyd a Meddygol Bangor yn cynnig llwyfan i’r grwpiau ymchwil hyn ac eraill o bob rhan o Goleg y Gwyddorau Dynol, a’r brifysgol ehangach gynghreirio a chydweithio â’i gilydd.
Gellir gweld yr ymchwil sy’n digwydd yn ysgolion Coleg y Gwyddorau Dynol trwy’r cysylltiadau isod:

Cysylltu â ni

Ysgol Gwyddorau Iechyd
Prifysgol Bangor
Fron Heulog
Bangor, Gwynedd
LL57 2EF
Ffôn: 01248 383150