Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Ysgol Haf Ymchwil Gwasanaethau Iechyd 2020

Yn dilyn yr ansicrwydd cyfredol ynghylch effeithiau tymor hir y coronafirws, rydym wedi penderfynu canslo'r Ysgol Haf.

Bydd yn awr yn mynd yn ei flaen yn 2021.

Byddwn wrth gwrs yn trefnu ad-daliad llawn o'r ffioedd a dalwyd, er y gallai hyn gymryd amser i brosesu.