Holl Newyddion A–Y

Academydd o Fangor i gadeirio seminar ymchwil gyda phapur ar gyrff hyll a gwael yn Lady Gaga a thu hwnt

Mattia Marino i gadeirio sesiwn yng nghyfarfod blynyddol yr  American Comparative Literature Association  Mawrth 2h – Ebrill 1  yn Brown University, UDA.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Chwefror 2012

Academydd o Fangor yn ennill Gwobr Ben Jonson

Mae'r Athro Andrew Hiscock o Brifysgol Bangor yn un o dri academydd rhyngwladol i dderbyn Gwobr Ben Jonson eleni.

Enillodd Andrew, o Ysgol Llenyddiaeth Saesneg y Brifysgol, y Ben Jonson Discovery Award am ei erthygl ymchwil “‘O, Tom Thumb! Tom Thumb! Wherefore art thou Tom Thumb?’: Early Modern Drama and the Eighteenth-century Writer – Henry Fielding and Fanny Burney”.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Tachwedd 2014

Academydd o Fangor yn ennill gwobr gyhoeddi AHGBI-Llysgenhadaeth Sbaen 2012

Mae Dr David Miranda-Barreiro, darlithydd astudiaethau Sbaenaidd yn yr Ysgol Ieithoedd Modern, wedi ennill y wobr gyhoeddi gyntaf am y traethawd ymchwil gorau ym maes astudiaethau Sbaenaidd a Brasilaidd-Portiwgalaidd gan unrhyw brifysgol yn y DU ac Iwerddon.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Chwefror 2013

Accessing health care is challenging for Deaf people – but the best solution isn’t ‘one-size-fits-all’

Dyma erthygl yn Saesneg gan Dr Christopher Shank, Darlithydd mewn Ieithyddiaeth a Anouschka Foltz, Prifysgol Graz  sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Tachwedd 2019

Acolâd pellach i fardd nodedig

Mae Carol Rumens, Athro Ysgrifennu Creadigolyn yr Ysgol Ieithoedd, llenyddiaethau ac Ieithyddiaeth wedi ennill gwobr Michael Marks am y bamffled orau o farddoniaeth a gyhoeddwyd rhwng Medi 2017 a Medi 2018. Dyfarnwyd y Wobr ar gyfer Bezdelki/Small Things a lansiwyd yn Pontio yn y gwanwyn.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Rhagfyr 2018

A fydd ffilm fud yn ennill Oscar?

Mae Dr Jonathan Ervine yn aelod staff academaidd yn yr Ysgol Ieithoedd Modern ac yn arbenigwr ar ffilmiau Ffrangeg a sinema. Yma mae'n rhannu ei farn am y ffilm a enwebwyd am wobr Oscar, The Artist.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Chwefror 2012

Alys Conran Wedi’i Henwi’n Gymrawd Rhyngwladol Cymru Greadigol Gŵyl Y Gelli 2019-2020

DATGANIAD GAN Gŵyl Y Gelli 

Mae’r nofelydd Alys Conran o ogledd Cymru wedi cael ei henwi’n dderbynnydd Cymrodoriaeth Ryngwladol Cymru Greadigol Gŵyl y Gelli ar gyfer 2019-2020.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Gorffennaf 2019

Anrhydeddau i ysgolheigion Eidaleg Bangor

Bu’n chwe mis rhagorol i ysgolheigion Eidaleg ym Mangor.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Chwefror 2011

Anrhydeddu cynllun mentora ieithoedd mewn ysgolion

A unique mentoring scheme, designed to encourage language learning amongst young people in Wales, has been awarded the prestigious Threlford Cup by the Chartered Institute of Linguists (CIOL).

The Modern Foreign Languages (MFL) Mentoring Scheme, which is led by Cardiff University’s School of Modern Languages, is funded by Welsh Government as part of its Global Futures plan which aims to improve and promote the take up of modern foreign languages in schools. In partnership with Swansea, Bangor and Aberystwyth Universities, the project undertakes a nationwide approach to increasing inter-cultural understanding and promoting language learning at key stages.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Tachwedd 2017

Anturiaethau Amy yn Ffrainc

Mae’r profiad cafodd myfyrwraig o Brifysgol Bangor wrth fyw a gweithio yn Ffrainc wedi helpu iddi benderfynu ar ei llwybr wedi ei gradd.

Y llynedd bu Amy Mason, 21, o Ferthyr Tydfil, yn gweithio mewn dwy ysgol fel athrawes Saesneg am flwyddyn, mewn tref o’r enw Boulogne Billancourt sydd ar gyrion Paris.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Chwefror 2014

Arbenigwyr Arthuraidd o Fangor yng Ngŵyl Lenyddol Bradford fis Gorffennaf

Bydd Yr Athro Raluca Radulescu, cyfarwyddwr y Ganolfan Astudiaethau Arthuraidd, a'r Athro Emeritws P.J.C. Field, Ysgol Llenyddiaeth Saesneg, yn rhoi sgyrsiau i'r cyhoedd ar bwnc Y Brenin Arthur drwy'r Oesau ac Arthur Malory ym myd Tennyson (Radulescu, 1 Gorffennaf, 11:30am a 5:15pm) a Camelod (Field, siarad am ei ddarganfyddiad diweddar o leoliad posibl y Camelod hanesyddol, 1 Gorffennaf, 2:30pm).  

Dyddiad cyhoeddi: 19 Mehefin 2017

Arddangosfa: Astudiaethau Celtaidd ym Mangor

Dyddiad cyhoeddi: 7 Mehefin 2019

Argraffiad arbennig o'r Cylchgrawn Rhyngwladol Dwyieithrwydd (gol. Chondrogianni, Cornips, Vasić)

Bydd Vicky Chondrogianni (Prifysgol Bangor) ynghyd â Leonie Cornips (Meertens Institute) a Nada Vasić (Prifysgol Amsterdam) yn olygyddion gwadd i rifyn arbennig o’r International Journal of Bilingualism o’r enw “Cross-linguistic aspects in child L2 acquisition” a gyhoeddir ym mis Mawrth 2015.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Tachwedd 2012

Arthur – Arweinydd pawb

Mae’r Arthur chwedlonol yn dal i hawlio ein sylw a’n difyrru hyd heddiw, ac mae’n ymddangos fod ei apêl wedi parhau ar hyd y canrifoedd.

Dyna ddysgodd y gynulleidfa yn ystod lansiad diweddar Canolfan Astudiaethau Arthuraidd y brifysgol. Boed yn ddyn o gig a gwaed neu’n chwedl, mae Arthur y brenin neu’r arweinydd, wedi ei defnyddio gan ddiwylliannau ledled Ewrop dros y canrifoedd a fu, ac wedi cyflawni sawl swyddogaeth.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Ionawr 2017

Arthurian Place Names in Wales: Lansio Llyfr

Dyddiad cyhoeddi: 16 Mai 2017

Artists and architects think differently to everyone else – you only have to hear them talk

Dyma erthygl yn Saesneg gan Dr Thora Tenbrink  o’r Ysgol  Ieithyddiaeth ac Iaith Saesneg sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Gorffennaf 2017

Athro Emeritws i'r Ysgol Ieithoedd a Diwylliannau Modern

Mae'r Ysgol Ieithoedd a Diwylliannau Modern yn hynod falch o gyhoeddi bod yr Athro Tony Bushell wedi cael ei benodi'n ddiweddar yn Athro Emeritws o Brifysgol Bangor. 

Dyddiad cyhoeddi: 12 Tachwedd 2015

Auf Wiedersehen Rebecca

A modern languages student graduates from Bangor University this week and will soon be heading to Zurich to teach English.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Gorffennaf 2014

Au revoir to prizewinning Bangor University languages graduate

The last four years have “gone too quickly” says one Bangor University student graduating this week.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Gorffennaf 2013

BAFTA Cymru a Pontio yn cyflwyno rhagddangosiad arbennig o King Arthur: Legend of the Sword

Mae’n bleser gan BAFTA Cymru a Chanolfan Celfyddydau ac Arloesi Pontio, Bangor gyhoeddi rhagddangosiad arbennig o’r ffilm hir-ddisgwyliedig KING ARTHUR: LEGEND ON THE SWORD yn Sinema Pontio Nos Sul, 14 Mai am 8pm.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Mai 2017

Bangor a Pontio: Llwyddiant Byd-eang Bloomsday

Yn gynharach yr wythnos hon, fel rhan o ddigwyddiad rhyngwladol Global Bloomsday, cydweithiodd Pontio ag Ysgol Saesneg ac Ysgol Cerddoriaeth Prifysgol Bangor i gynhyrchu perfformiad rhyfeddol o'r bennod 'Sirens' allan o'r nofel Ulysses gan yr awdur o Iwerddon, James Joyce.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Mehefin 2013

Bangor i gynnal y 6ed Gynhadledd Iethyddiaeth Wybyddol

Ym mis Gorffennaf 2016, mae Bangor yn falch o gael cynnal y 6ed Gynhadledd Ieithyddiaeth Wybyddol ym Mhrydain. Ewch i'r wefan am fwy o fanylion. 

Dyddiad cyhoeddi: 25 Mehefin 2015

Bangor’s Students Union nominated for seven Awards

Mae Undeb y Myfyrwyr gweithgar Prifysgol Bangor wedi ei enwebu am ddim llai na saith Gwobr yng Ngwobrau Blynyddol Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru (UCM Cymru)

Bu panel o feirniaid annibynnol yn cwtogi’r rhestr hir o dros 80 o enwebiadau  i lawr i’r rhestr fer ar gyfer Gwobrau eleni.

Mae’r Undeb ei hun ym Mangor ar restr fer ‘Undeb Myfyrwyr Addysg Uwch y Flwyddyn’ a Rhys Dart, Rheolwr yr Undeb, ar restr fer Gwobr Simpson-King i Aelod Staff y Flwyddyn mewn Undeb Myfyrwyr. Ac yntau’n Gadeirydd y Gymdeithas Ddaearyddol, sydd wedi’i henwebu  am Wobr Clwb neu Gymdeithas y Flwyddyn, mae Chris Bibby yntau wedi’i enwebu am wobr Myfyriwr y Flwyddyn Endersleigh. Mae dau o Fangor ymhlith pedwar enwebiad am Gynrychiolydd Cwrs y Flwyddyn: Martyn Curzey, o Ysgol Gemeg y Brifysgol a Marta Napodano, sy’n cynrychioli ei chyd fyfyrwyr yn Ysgol y Saesneg. Mae Katherine Young, sydd yn ysgrifennu i  bapur Cymraeg y Brifysgol, Y Llef, ar restr fer gwobr  Myfyriwr Newyddiadurol y Flwyddyn.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mawrth 2013

Bangor yn cynnal yr ail gystadleuaeth flynyddol ar ysgrifennu ffuglen ddigidol 'boblogaidd'

Bydd y gystadleuaeth gyntaf yn y DU i ddarganfod yr enghreifftiau gorau o ffuglen ddigidol boblogaidd newydd yn cael ei chynnal am yr eildro trwy bartneriaeth â Phrifysgol Bangor a'r cyhoeddwr lleol Wonderbox.

Mae'r Gystadleuaeth Ymestyn Ysgrifennu Ffuglen Ddigidol, a gynhelir gan Brifysgol Bangor a Wonderbox Publishing, yn cael ei hariannu gan Wobr Cyflymu Effaith yr ESRC ym Mangor. Gwahoddir ceisiadau gan bobl o bob rhan o'r byd mewn dwy iaith - Cymraeg neu Saesneg i wonderboxpublishing.com

Dyddiad cyhoeddi: 21 Tachwedd 2017

Bangor yn paratoi at gyfres olaf Game of Thrones

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536859905 -1073732485 9 0 511 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-ansi-language:EN-US;} @page WordSection1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 72.0pt 72.0pt 72.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} -->

Mae dilynwyr selog Game of Thrones yn aros yn eiddgar i wylio'r 8fed gyfres ym mis Ebrill, ond mae academyddion Prifysgol Bangor yn edrych ar y nofelau a'u dylanwad ar y gyfres deledu.

 

Dyddiad cyhoeddi: 9 Ebrill 2019

Bangor yn yr 20 uchaf ym Mhrydain am safon Profiad Myfyrwyr yno

Dyddiad cyhoeddi: 10 Mehefin 2014

Bangor yr orau yng Nghymru o ran boddhad myfyrwyr mewn Ieithoedd Modern

Mae'r Ysgol Ieithoedd Modern ym Mangor wedi derbyn canlyniadau rhagorol yn yr Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr eleni, gan ddod yr orau yng Nghymru o ran boddhad myfyrwyr mewn Ieithoedd Ewropeaidd. Mae'r canlyniadau hefyd yn gosod yr Ysgol yn y deg uchaf o ran Ieithoedd Ewropeaidd ym Mhrydain.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Awst 2014

Bardd o Fangor ar restr fer prif wobr

Mae bardd byd-enwog, y mae ei gwaith eisoes wedi ei gyfieithu i 18 o ieithoedd, ar y rhestr fer i brif wobr barddoniaeth.  Rhoddwyd  ar restr fer y Gymdeithas Farddoniaeth ar gyfer Gwobr Ted Hughes am Farddoniaeth Newydd.

 

Dyddiad cyhoeddi: 17 Mawrth 2014

‘BDZH: Graphic Mosaics of Brittany’

Dyddiad cyhoeddi: 6 Mawrth 2019

Beth yw ieithoedd dadleuol eu statws?

Rydym yn gyfarwydd â’r term ieithoedd lleiafrifol, yn wir mae’r Gymraeg yn iaith leiafrifol, ac yn cael ei chydnabod a’i chefnogi o’r herwydd, ac mae yna restrau o ieithoedd sydd mewn perygl, ond mae categori arall yn bodoli: sef ieithoedd  dadleuol eu statws ( contested languages).

Ieithoedd yw’r rhain sydd yn ddigon wahanol yn ieithyddol i brif iaith y wlad lle maent yn cael eu siarad i gael eu dosbarthu fel iaith wahanol, ond nad ydynt wedi derbyn statws iaith swyddogol ac yn cael eu hystyried yn  dafodieithoedd.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Medi 2013

Blas ar Iaith

Cynhaliwyd Gwledd Iaith 2019 Llwybrau Cymru gan Brifysgol Bangor yn ddiweddar, gyda chefnogaeth nifer o fyfyrwyr sy'n hyrwyddwyr iaith yn y brifysgol a grŵp o Lysgenhadon Iaith sy'n ddisgyblion Blwyddyn 8 yn Ysgol Friars. Cymerodd pedair ysgol gynradd o ogledd Cymru ran yn y digwyddiad (Ysgol Sarn Bach, Ysgol y Santes Ffraid, Ysgol Abererch ac Ysgol Tudweiliog) a bu saith deg pedwar o ddisgyblion o flynyddoedd pump a chwech yn mwynhau'r gweithgareddau a oedd ar gael yn ystod y dydd.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Gorffennaf 2019

Blwyddyn 7 yn profi eu gallu i sillafu mewn gwahanol ieithoedd

Mae Llysgenhadon Iaith o fewn yr Ysgol Ieithoedd Modern ym Mhrifysgol Bangor  wedi helpu i sicrhau bod cystadleuaeth ddiweddar ar gyfer disgyblion Blwyddyn 7 o bob rhan o ogledd Cymru wedi bod yn llawn hwyl a chofiadwy.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Mai 2012

CAHB Graduate Research Induction Event (MRes, MPhil, PhD)

Dyddiad cyhoeddi: 15 Awst 2019

Camelot Arthur – ydy’r chwilio wedi dod i ben o’r diwedd?

Mae'r ymdrech i ddod o hyd i Camelot y Brenin Arthur wedi peri penbleth ac wedi ennyn chwilfrydedd ysgolheigion a selogion ers mil o flynyddoedd. Bellach, mae'n bosib bod y chwilio ar ben o’r diwedd.

Mae Peter Field, Athro Emeritws mewn Llenyddiaeth Saesneg ym Mhrifysgol Bangor, wedi darganfod  yr hyn y mae'n credu yw safle Camelot Arthur.  Mewn darganfyddiad a fydd o ddiddordeb i archeolegwyr, haneswyr, ysgolheigion llenyddol, a selogion Arthuraidd o gwmpas y byd, bydd yr Athro Field yn datgelu safle Camelot yn ystod ei ddarlith Shankland, ‘Searching for Camelot', ym Mhrifysgol Bangor ar 14 Rhagfyr.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Rhagfyr 2016

Camelot Arthur – ydy’r chwilio wedi dod i ben o’r diwedd?

Mae'r ymdrech i ddod o hyd i Camelot y Brenin Arthur wedi peri penbleth ac wedi ennyn chwilfrydedd ysgolheigion a selogion ers mil o flynyddoedd. Bellach, mae'n bosib bod y chwilio ar ben o’r diwedd.

Mae Peter Field, Athro Emeritws mewn Llenyddiaeth Saesneg ym Mhrifysgol Bangor, wedi datgelu'r hyn y mae'n credu yw safle Camelot Arthur- ac mae’r troi allan i fod yn hen gaer Rufeinig fach yn  Slack, ar gyrrion Hebden Bridge  Gorllewin Swydd Efrog

Dyddiad cyhoeddi: 15 Rhagfyr 2016

Cariad tuag at ddysgu yn ennill £1,000 i Maisie

Gyda’i chwrs wedi rhoi’r cyfle iddi deithio i lefydd anhygoel ac ennill mwy o brofiad bywyd nag y gallai erioed ddychmygu, mae myfyrwraig o Brifysgol Bangor wedi dod yn ail yng nghystadleuaeth UCAS/The Times Love Learning

Dyddiad cyhoeddi: 1 Awst 2014

Catalan artist Matilde Obradors visits Bangor

Ar 16 Tachwedd 2016 ymwelodd yr arlunydd o Barcelona, Matilde Obradors (http://www.matildeobradors.com) â'r Ysgol Ieithoedd a Diwylliannau Modern i berfformio ‘Eating Raw Sardines around these Wretched Lands’.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Rhagfyr 2016

Catalogio’r Casgliad Arthuraidd

Cyrhaeddwyd carreg filltir yn hanes catalogio casgliad Arthuraidd Harries Sir y Fflint yr wythnos hon, pan gatalogiwyd y 1,000fed llyfr.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Mawrth 2017

Catherine Chen (Blwyddyn 2 Almaeneg, Ffrangeg, Sbaeneg) yn ennill Ysgoloriaeth Cwrs Haf Prifysgol DAAD 2012.

Mae Catherine Chen (Blwyddyn 2 Almaeneg, Ffrangeg, Sbaeneg) wedi derbyn Ysgoloriaeth Cwrs Haf Prifysgol DAAD 2012. Bydd Catherine, sydd ar hyn o bryd ar leoliad Erasmws yn Ffrainc, yn defnyddio'r wobr i fynychu "Cwrs Haf Astudiaethau Rhanbarthol a Diwylliannol yr Almaen" yn yr Institüt fur Sprachen, Kassel.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Ebrill 2012

Celebrated 'English' poet Edward Thomas was one of Wales' finest writers

Shortly after 7am on April 9 1917, 39-year-old writer Edward Thomas was killed by a shell during the Battle of Arras in northern France. He left a body of mostly unpublished work that has since cemented his place as one of Britain’s greatest poets.

This article by Andrew Webb, Senior Lecturer in English Literature, was originally published on The Conversation. Read the original article.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Ebrill 2017

Cerddi Anghyhoeddedig gan R.S. Thomas yn Dod i’r Fei

Newydd ei gyhoeddi, dan olygyddiaeth Yr Athro Tony Brown (Ysgol Llenyddiaeth Saesneg) a’r Athro Jason Walford Davies (Ysgol y Gymraeg), y mae casgliad o gerddi anghyhoeddedig gan un o feirdd mawr Cymru, R.S. Thomas. Y mae’r Athro Brown a’r Athro Davies yn Gyd-gyfarwyddwyr Canolfan Ymchwil R.S. Thomas ym Mhrifysgol Bangor, y brif archif academaidd o waith y bardd.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Tachwedd 2016

Chris Coleman i’w anrhydeddu gan Brifysgol Bangor

Uchafbwyntiau Wythnos Seremonïau Graddio Prifysgol Bangor 17-21 Gorffennaf

Bydd Chris Coleman, Rheolwr Tîm Pêl-droed Cenedlaethol Cymru yn ymuno â myfyrwyr sy’n graddio o Ysgol Fusnes Prifysgol Bangor wrth iddo dderbyn Cymrodoriaeth er Anrhydedd gan y Brifysgol, gan nodi llwyddiant y tîm cenedlaethol wrth gyrraedd rowndiau cyn-derfynol cystadleuaeth Ewro 2016 yn dilyn ymgyrch hanesyddol fythgofiadwy.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Gorffennaf 2017

Cipolwg ar y gorffennol i dwristiaid o Ewrop

Bydd cofnodion hanesyddol gan ymwelwyr o Ewrop i Gymru’r gorffennol ar gael i ymwelwyr Ewropeaidd y dyfodol, drwy wefan newydd sydd i’w chwblhau'r flwyddyn nesaf.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Mehefin 2017

"Cognitive Discourse Analysis: an introduction"

Mae Dr. Thora Tenbrink, Darllenydd mewn Ieithyddiaeth Wybyddol, wedi arwyddo contract efo Cambridge University Press i ysgrifennu llyfr "Cognitive Discourse Analysis: an introduction". 

Dyddiad cyhoeddi: 4 Mai 2017

Copïau hanesyddol yn mynd yn ddigidol: campwaith Chaucer yn mynd yn fyd-eang

Bangor University and the National Library of Wales, Aberystwyth, have collaborated on a project to bring one of the jewels of English literature, kept at the National Library, freely available to all. The Hengwrt copy of Geoffrey Chaucer’s Canterbury Tales, produced in London at the close of the fourteenth century and believed to be the earliest existing version of this work, is now fully digitised, and accessible by global users via the Library’s website.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Mai 2014

Cydnabyddiaeth ar gyfer dysgu

Mi wnaeth Dr. Anouschka Foltz a Dr. Eirini Sanoudaki ddod yn cymrodorion yn yr Academi Addysg Uwch trwy’r Cynllun Aberystwyth-Bangor ar y Cyd i gydnabod Datblygiad Proffesiynol Parhaus mewn addysgu a chefnogi dysgu.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Hydref 2015

Cyflwyno cyfres drama foes gyfoes ar BBC Radio 3

Bydd Sue Niebrzydowski, Uwch Ddarlithydd mewn llenyddiaeth ganoloesol yn Ysgol Llenyddiaeth Saesneg Prifysgol Bangor i’w chlywed yn cyflwyno cyfres o bum drama foes gyfoes ar BBC Radio 3 yr wythnos hon (15-19 Chwefror, 2016). Mae’r pum drama, sy’n ymdrin â chymedroldeb, eiddigedd, balchder, llid a chyfiawnder wedi eu hysbrydoli gan ddramâu moes y canoloesoedd ac yn archwilio cymaint y mae agweddau cyfoes tuag at bechod a rhinwedd wedi newid.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Chwefror 2016

Cyflymder Sillafu Syfrdanol Disgyblion

Daeth dros 30 o ddisgyblion blwyddyn saith o un ar ddeg o ysgolion ledled Cymru i Brifysgol Bangor  yn ddiweddar i gystadlu yn rownd derfynol cystadleuaeth Spelling Bee Genedlaethol Cymru - Llwybrau at Ieithoedd, project cydweithredol rhwng pum prifysgol yng Nghymru, y pedwar consortiwm rhanbarthol a'r Cyngor Prydeinig i hyrwyddo dysgu iaith a chynyddu nifer y bobl ifanc sy'n dewis astudio ieithoedd tramor modern.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Gorffennaf 2019

Cyhoeddi golygiad awdurdodol newydd o Morte Darthur Malory

Le Morte Darthur, a ysgrifennwyd gan Thomas Malory yn y bymthegfed ganrif, yw’r stori Saesneg fwyaf poblogaidd am y Brenin Arthur chwedlonol. Mae'r golygiad newydd hwn yn cyflwyno testun awdurdodol i fyfyrwyr ar bob lefel yn ogystal ag i’r darllenydd cyffredin.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Gorffennaf 2017

Cyhoeddi Tymor Barddoniaeth Bangor

Mae trydedd Gŵyl Farddoniaeth Ryngwladol flynyddol Gogledd Cymru'n cyflwyno Tymor Barddoniaeth Bangor, sef cyfres o ddarlleniadau a pherfformiadau a gynhelir drwy fis Hydref (1-24) 2014.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Medi 2014

Cymysgu efo sêr y byd ffilm a phrofi 48 awr a newidiodd ei fywyd yn Efrog Newydd

Mae HanJie Chow,  myfyriwr sydd ar fin graddio o Brifysgol Bangor, wedi bod yn cymysgu â sêr ffilm ac wedi profi 48 awr a newidiodd ei fywyd yn Efrog Newydd yn ystod ei ‘flwyddyn dramor’ fel rhan o’i astudiaethau ym Mhrifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Gorffennaf 2015

Cymysgu efo sêr y byd ffilm a phrofi 48 awr a newidiodd ei fywyd yn Efrog Newydd

A Bangor University graduate HanJie Chow has been mixing with stars and experienced a life-changing 48 hours during his ‘year abroad’ as part of his studies at Bangor University.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Gorffennaf 2015

Cyn-fyfyrwraig ar restr fer Stori Fer y BBC

Mae Lisa Blower, a raddiodd yn 2011 efo PhD o Ysgol y Saesneg Prifysgol Bangor, ac sy’n ddarlithydd rhan-amser yn yr Ysgol, yn un o bum awdur ar restr fer Gwobr Stori Fer y BBC 2013.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Medi 2013

Cynhadledd am Gyfieithu Barddoniaeth

Dyddiad cyhoeddi: 15 Mawrth 2018

Cynhadledd Astudiaethau Almaenaidd yn cyflwyno Alexander Kluge i Gymru

Pleser mawr i'r Adran Ieithoedd a Diwylliannau Modern ym Mhrifysgol Bangor oedd cynnal cynhadledd flynyddol yr Association for German Studies in Great Britain and Ireland (AGS)ar 29-31 Awst 2018.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Hydref 2018

Cynhadledd Ethnograffeg a Ffiniau Symudol Plismona

Dyddiad cyhoeddi: 3 Rhagfyr 2019

Cynhadledd ym Mhrifysgol Bangor ar gyfrol ymfflamychol Caradoc Evans

Cynhelir cynhadledd ym Mhrifysgol Bangor ym mis Gorffennaf ar achlysur canmlwyddiant cyhoeddi cyfrol a roes i’w awdur teitl y “best-hated man in Wales”.  Casgliad o straeon byrion yw My People gan Caradoc Evans; storiau am gymuned ddychmygol yng ngorllewin Cymru wedi eu selio ar bentref genedigol yr awdur yn Rhydlewis, Sir Geredigion.

Yn y gyfrol finiog, ddychanol hon, portreir y gymuned wledig Gymraeg yn un drachwantus, ragrithiol a chreulon; mae ufudd-dod y bobl i gredoau anhbylyg y Capel yn pwysleisio’r gorthrwm emosiynol maent yn dioddef.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Mehefin 2015

Cynhyrchiad Everyman - y ddrama foesol o’r canol oesoedd yr un mor berthnasol heddiw

Dyma erthygl yn Saesneg gan Sue Niebrzydowski  o’r Ysgol Llenyddiaet saesneg sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Mai 2015

Cynllun cyfeillion ieithoedd yn ennill gwobr

Mae cynllun sy’n cysylltu disgyblion ysgol a myfyrwyr israddedig ar eu blwyddyn dramor wedi derbyn gwobr fawreddog Label Ewropeaidd ar gyfer Ieithoedd.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Hydref 2012

Cyrsiau a Thiwtorialau "Dadansoddi Disgwrs Gwybyddol" gan Thora Tenbrink

Bydd Thora Tenbrink yn cynnig cyrsiau a thiwtorialau yn ymwneud â'i dull ymchwil "Dadansoddi Disgwrs Gwybyddol" ar bedwar achlysur yr haf hwn.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mai 2013

Cystadleuaeth Ffotograffiaeth Blwyddyn Dramor

Mae'r Ysgol Ieithoedd a Diwylliannau Modern yn hynod falch o gyhoeddi canlyniadau Cystadleuaeth Ffotograffiaeth Blwyddyn Dramor.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Mawrth 2017

Cystadleuaeth ‘Spelling Bee’ Llwybrau at Ieithoedd Cymru - Rownd Ranbarthol

Roedd cyffro yn rownd ranbarthol cystadleuaeth ‘Spelling Bee’ yn Venue Cymru, Llandudno yn ddiweddar. Trefnir y gystadleuaeth, lle gofynnir i gystadleuwyr sillafu geiriau mewn amrywiaeth o ieithoedd Ewropeaidd, gan Llwybrau at Ieithoedd Cymru a'r Ysgol Ieithoedd Modern ym Mhrifysgol  Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Mehefin 2013

Dadansoddi digwyddiadau diweddar yng Nghatalunya yng nghyd-destun hanes Sbaen yn y 21 Ganrif

Efallai fod y terfysg a welwyd yn sgil refferendwm annibyniaeth Catalunya ar gychwyn y mis, a’r streic gyffredinol a ddilynodd hynny, wedi peri syndod i rai ond nid i’r rhai hynny sy’n fwy cyfarwydd â hanes gwleidyddiaeth Sbaen.

Yn ôl Dr Helena Miguélez-Carballeira o Ysgol Ieithoedd a Diwylliannau Modern Prifysgol Bangor, dylid edrych ar ddigwyddiadau cyfoes a’u hystyried oddi mewn i gyd-destun mwy hanesyddol ei naws.

Mae Dr Miguélez-Carballeira wedi trefnu digwyddiad ar gyfer myfyrwyr a’r cyhoedd er mwyn gosod y digwyddiadau hyn yn eu cyd-destun gwleidyddol a hanesyddol.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Hydref 2017

Dadorchuddio gwreiddiau Celtaidd Arthur

Er i bortreadau diweddar o Arthur rhoi iddo acenion Saesneg, Ffrangeg neu hyd yn oed Cocni Llundain, mae llyfr academaidd newydd sydd yn cael ei lansio heddiw (Chwefror 28) ym Mhrifysgol Bangor yn ei leoli’n gryf yng ngwledydd Celtaidd ac yn yr ieithoedd Celtaidd.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Chwefror 2019

Darlithoedd difyr ym Methesda

O zombies y Mabinogi i’r Gymraeg ar Facebook; o faes seicoleg plant i lên Cymry Llundain ac o sinema’r Eidal i ddyfnderoedd y Titanic, bydd rhai o darlithwyr mwyaf dawnus Prifysgol Bangor yn ymweld â Neuadd Ogwen, Bethesda, yn ystod y chwech wythnos nesaf i drafod ystod eang o bynciau.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Hydref 2014

Darlithydd Saesneg yn wreiddiol o’r Almaen yn derbyn tlws arbennig am ddysgu Cymraeg am yr ail flwyddyn yn olynol

Mae darlithydd Saesneg o Brifysgol Bangor, Dr Karin Koehler, wedi ennill tlws Basil Davies am ei llwyddiant yn yr arholiad Cymraeg i oedolion CBAC.  Dyfarnwyd y wobr i Karin, sy’n wreiddiol o’r Almaen, ar ôl iddi hi lwyddo i dderbyn y marc uchaf trwy Gymru gyfan yn yr arholiad Canolradd CBAC.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Awst 2019

Darlithydd Ysgrifennu Creadigol ar restr hir gwobr o fri

Mae Lisa Blower, darlithydd Ysgrifennu Creadigol yn Ysgol Llenyddiaeth Saesneg Prifysgol Bangor yn un o ddeg sydd wedi cyrraedd rhestr hir Gwobr stori fer y Sunday Times EFG ar gyfer 2018.

Mae’r Wobr ryngwladol yn hybu ac yn dathlu rhagoriaeth y stori fer fodern ac yn denu ceisiadau o blith ysgrifenwyr gorau’r byd. Y Wobr o £30,000 yw’r un fwyaf hael ar gyfer stori fer yn yr iaith Saesneg.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Chwefror 2018

Dathlu Astudiaethau Arthuraidd ym Mangor

Mae Prifysgol Bangor yn dathlu Astudiaethau Arthuraidd yn y Brifysgol drwy gynnal darlith gyhoeddus ac arddangosfa o lyfrau prin yn canolbwyntio ar y maes astudio hwn. Bydd y ddau ddigwyddiad yn dathlu rhodd o gasgliad sylweddol o  lyfrau Arthuraidd i Lyfrgell Prifysgol Bangor gan Gyngor Sir y Fflint.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Mawrth 2015

Dathlu Diwrnod Mamiaith rhyngwladol ym Mhrifysgol Bangor

Ar ddydd Mercher y 21ain o Chwefror, bu myfyrwyr Prifysgol Bangor yn dathlu ‘Diwrnod Mamiaith Rhyngwladol’.

Gyda myfyrwyr o bron 90 gwlad yn y Brifysgol, roedd y diwrnod yn dathlu’r amrywiaith ieithyddol ym Mangor, gyda myfyrwyr o draws y byd yn hyrwyddo a rhannu eu ieithoedd.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Chwefror 2017

Dathlu Llenyddiaeth Arthuraidd ym Mhrifysgol Bangor

Mae Llyfrgell Prifysgol Bangor bellach yn gartref i’r casgliad mwyaf o lyfrau’n ymwneud â llenyddiaeth Arthur yng Nghymru a gogledd Lloegr, yn dilyn cytundeb rhwng y Brifysgol a Gwasanaeth Llyfrgelloedd Sir y Fflint, sydd wedi rhoi eu casgliad Arthuraidd i’r Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Ebrill 2015

Dathlu Llenyddiaeth Cymru a Tsieina

Daeth awduron, beirdd, cyfieithwyr, academyddion a chyhoeddwyr o Gymru a Tsieina ynghyd ym Mhrifysgol Bangor yn ddiweddar i ddathlu cyfnewid a chydrannu llenyddiaeth rhwng y ddwy wlad, mewn digwyddiad a drefnwyd gan Yan Ying o Ysgol Ieithoedd Modern Prifysgol Bangor a Sioned Puw Rowlands o Gyfnewidfa Lên Cymru.

 

Dyddiad cyhoeddi: 16 Mai 2014

Dathlu rhagoriaeth ymysg myfyrwyr y flwyddyn gyntaf

Mae rhai o fyfyrwyr disgleiriaf y flwyddyn gyntaf ym Mhrifysgol Bangor wedi derbyn ysgoloriaeth am eu llwyddiant academaidd yn eu Lefel A.

Mae Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Prifysgol Bangor yn cael eu dyfarnu i'r myfyrwyr newydd sydd â'r cyrhaeddiad academaidd uchaf yn eu pynciau penodol.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Tachwedd 2014

Datrys y cyswllt rhwng iaith ac ystyr

Mae ysgolhaig o Brifysgol Bangor yn trafod y cyswllt rhwng iaith ac ystyr mewn llyfr newydd sydd wedi ei gyhoeddi gan Cambridge University Press.

Yn The Crucible of Language, mae’r Athro Vyv Evans yn cyflwyno’r canfyddiadau diweddaraf i esbonio’r hyn yr ydym yn ei wybod, a’r hyn yr ydym yn ei wneud, wrth gyfathrebu gan ddefnyddio iaith. Mae’n dangos sut y mae ystyr ieithyddol yn codi, o ble y daw, a’r modd y mae iaith yn ein galluogi i gyfleu ystyriaethau a all ein cyffwrdd hyd ddagrau, ein blino hyd syrffed, neu ein gwirioni’n lân.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Rhagfyr 2015

David Crystal Day

Dyddiad cyhoeddi: 26 Ionawr 2017

Disgyblion yn cael blas ar fywyd Prifysgol

Profodd bron i hanner cant o fyfyrwyr o ysgolion a cholegau ledled gogledd Cymru fywyd prifysgol drostynt eu hunain ym Mhrifysgol Bangor yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Gorffennaf 2018

Disgyblion yn cael eu gwobrwyo am gymryd rhan mewn project Cymru gyfan

Daeth dros 150 o ddisgyblion o wyth ysgol yng ngogledd Cymru i Brifysgol Bangor i ddathlu trydedd flwyddyn lwyddiannus y project Mentora Myfyrwyr Ieithoedd Tramor Modern. Nod y project hwn, a ariennir gan Lywodraeth Cymru fel rhan o'u cynllun Dyfodol Byd-eang, yw cynyddu nifer y disgyblion sy'n astudio ieithoedd tramor modern mewn ysgolion ledled Cymru. Yr ysgolion a oedd yn bresennol oedd Tryfan, Emrys ap Iwan, Y Rhyl, Friars, Dyffryn Ogwen, Argoed, Caergybi a Glan-y-Môr.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Mehefin 2018

Disgyblion yn derbyn gwobrau Ieithoedd Modern

Bu tua 150 o ddisgyblion 13-14 oed yn ymweld â Phrifysgol Bangor yn ddiweddar i dderbyn gwobrau ar ôl cymryd rhan yn y Cynllun Mentora Myfyrwyr Ieithoedd Tramor Modern, sy'n dangos i ddisgyblion ysgol pa mor fuddiol yw astudio ieithoedd tramor, cyn iddynt wneud eu dewisiadau TGAU.

Mae’r Gwasanaeth Effeithiolrwydd a Gwella Ysgolion Gogledd Cymru (Gwe), Ysgol Ieithoedd a Diwylliannau Modern Bangor, Sefydliad Confucius Bangor, y Ganolfan Astudiaethau Galisaidd yng Nghymru a Chymdeithas y Byddar Gogledd Cymru wedi cyflwyno cyfres o areithiau ysgogol a sesiynau blasu Mandarin, Galisieg ac Iaith Arwyddion.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Ebrill 2017

Disgyblion yn mynd ar daith Arthuraidd

Mae disgyblion o Ysgol Aberconwy wedi bod ar daith ‘Arthuraidd’, i ymchwilio’r grefft o ddweud stori.

 hithau’n ‘Flwyddyn Chwedlau’ Cymru, gwahoddwyd nifer o ddisgyblion Ysgol Aberconwy i gymryd rhan ym mhroject Cwest gan Ganolfan Astudiaethau ArthuraiddPrifysgol Bangor, er mwyn datblygu anturiaethau digidol cyfoes.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Mai 2018

Diwrnod Ffilm a Diwylliant Almaeneg

Yn ddiweddar, trefnodd Ysgol Ieithoedd Modern, Prifysgol Bangor ar y cyd gyda Llwybrau at Ieithoedd, Ddiwrnod Ffilm a Diwylliant Almaeneg, lle daeth myfyrwyr Safon TGAU ac Uwch a'u hathrawon o ysgolion gogledd Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Gorffennaf 2013

Diwrnod Ffilm a Diwylliant Almaeneg

Yn ddiweddar, trefnodd Ysgol Ieithoedd Modern, Prifysgol Bangor ar y cyd gyda Llwybrau at Ieithoedd, Ddiwrnod Ffilm a Diwylliant Almaeneg.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Gorffennaf 2012

Diwrnod Hwyl y Brenin Arthur

Rydym i gyd yn mwynhau clywed straeon a chwedlau am y Brenin Arthur, boed hynny mewn llyfr neu ar ffilm. Mae Prifysgol Bangor yn cynnig cyfle arbennig i gael llu o brofiadau Arthuraidd trwy gynnal Diwrnod Hwyl y Brenin Arthur. Bydd y Diwrnod yn cynnwys amrywiaeth o weithgareddau yn cynnwys adrodd straeon,  ail-greu rhannau o’r chwedlau a gemau.

Cynhelir Diwrnod Hwyl y Brenin Arthur ar ddydd Sadwrn 27 Mehefin ym Mhrif Lyfrgell Prifysgol Bangor ar Ffordd y Coleg rhwng 1pm a 4pm ac mae mynediad am ddim.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Mehefin 2015

Diwrnod Rhyngwladol Mamiaith

Mae’r Ysgol Ieithoedd Modern yn nodi pwysigrwydd y famiaith ar gyfer Diwrnod Rhyngwladol Mamiaith. Gwyliwch eu fideo.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Chwefror 2012

Dod i Fangor yn yr Hydref? Dewch i sgwrsio ar Facebook

Dod i Fangor yn yr Hydref? Gallwch ddod i sgwrsio gyda Arweinwyr Cyfoed yr Ysgol Saesneg ar Facebook. O mis Awst ymlaen chwiliwch am  'Bangor English Literature Freshers and Peer Guides 2013/14' ar Facebook.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Mai 2012

Dr Barbara Saunderson

Bydd staff a myfyrwyr presennol yr Ysgol Ieithoedd Modern, yn ogystal â chyn fyfyrwyr a staff, yn sicr o golli'n fawr Dr Barbara Saunderson, cyn ddarlithydd mewn Ffrangeg ym Mangor. Bu farw ar 27 Gorffennaf 2014. 

Dyddiad cyhoeddi: 13 Awst 2014

Dr. Eirini Sanoudaki i roi darlith wadd ym Mhrifysgol Essex

Mae Dr. Eirini Sanoudaki, wedi cael gwahoddiad i roi darlith ym Mhrifysgol Essex, fel rhan o gyfres o seminarau yn yr Adran Iaith ac Ieithyddiaeth, ar 5 Mawrth.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Chwefror 2015

Dr. Eirini Sanoudaki i roi darlith wadd ym Mhrifysgol Essex

Mae Dr. Eirini Sanoudaki, wedi cael gwahoddiad i roi darlith ym UCL, fel rhan o gyfres o seminarau ar wyddor datblygiadol ar 23 Mawrth.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Mawrth 2015

Dr Ian Hilton

Bydd ein cydweithwyr yn yr adran Ieithoedd Modern a phedair degawd o fyfyrwyr Almaeneg ym Mangor yn tristau o ddysgu am farwolaeth Dr Ian Hilton ym mis Chwefror eleni, cyn Uwch Ddarlithydd Almaeneg yn y brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Mai 2016

Dr. Marco Tamburelli i roi darlith wadd ym Mhrifysgol Caint

Mae Dirprwy  Bennaeth yr Ysgol, Dr Marco Tamburelli, wedi cael gwahoddiad i roi darlith wadd yn y Centre for Language and Linguistics Studies ym Mhrifysgol Caint ar 4 Chwefror.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Ionawr 2015

Dr. Marco Tamburelli i siarad ag athrawon ym Milan am addysg ddwyieithog

Ym mis Mawrth, bydd Dr Marco Tamburelli yn siarad ag athrawon ac addysgwyr ym Milan am addysg ddwyieithog yng nghynhadledd “Our Multilingual Schools: Opportunities and Challenges”.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Chwefror 2015

Dr Rowan Williams: ‘R.S. Thomas, Christianity and Buddhism’

Bydd Dr Rowan Williams, Pennaeth Coleg Magdalene, Caer-grawnt a chyn-Archesgob Caer-gaint, yn ymweld â Phrifysgol Bangor ddydd Mercher 11 Rhagfyr i draddodi darlith ar ‘R.S. Thomas, Christianity and Buddhism’.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Rhagfyr 2013

Dr Stephen Colclough

Dyddiad cyhoeddi: 21 Hydref 2015

Dr. Thora Tenbrink wedi denu sylw ar Cambridge Extra gyda erthygl newydd yn Language and Cognition

Mae Dr. Thora Tenbrink wedi ysgrifennu erthygl newydd ar ddadansoddi disgwrs gwybyddol (Cogntive Discourse Analysis) ar Camridge Extra wythnos diwethaf. Am fwy o wybodaeth, gweler yma.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Mawrth 2015

Dwyieithrwydd a syndrome Down

Mae Anabledd Dysgu Cymru wedi cyhoeddi erthygl gan fyfyriwr PhD Rebecca Ward a Dr Eirini Sanoudaki.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Rhagfyr 2017

Dyfarnu Aur i Fangor

Mae safon Aur wedi ei dyfarnu i Brifysgol Bangor yn Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu (TEF) Llywodraeth y Deyrnas Unedig, a hi yw’r unig brifysgol yng Nghymru i gyrraedd y safon hon.

Mae’r fframwaith yn asesu prifysgolion yn erbyn amrediad o feini prawf ac mae’n rhan o  gynlluniau Llywodraeth y DU i godi safonau mewn addysg uwch. Mae hefyd yn rhoi mwy o wybodaeth i fyfyrwyr sydd yn penderfynu pa brifysgol i fynd iddi, fel y gallant wneud penderfyniadau gwybodus.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mehefin 2017

Efrydiaeth MA Prifysgol Bangor

Dyddiad cyhoeddi: 16 Awst 2014

Efrydiaeth PhD AHRC - Literary Conceptions of Wales in Europe: 1750-2010

Mae Ysgol Graddedigion y Celfyddydau a’r Dyniaethau ym Mhrifysgol Bangor yn gwahodd ceisiadau am Efrydiaeth PhD AHRC fel rhan o'r project ar y cyd, 'European Travellers to Wales 1750 - 2010' a gyllidir gan yr AHRC ac sy'n cynnwys Prifysgol Bangor, y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd a Phrifysgol Abertawe.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Chwefror 2013

Efrydiaeth PhD AHRC mewn Astudiaethau Cyfieithu

Mae Ysgol Graddedigion y Celfyddydau a’r Dyniaethau ym Mhrifysgol Bangor yn gwahodd ceisiadau am Efrydiaeth PhD AHRC mewn Astudiaethau Cyfieithu, yn dechrau 1 Hydref 2012. Mwy o wybodaeth...

Dyddiad cyhoeddi: 14 Mawrth 2012

Efrydiaeth PhD wedi'i chyllido'n llawn mewn Moderniaeth Lenyddol / Modernedd: Cymru Seisnigedig

Mae Ysgol Graddedigion y Celfyddydau a’r Dyniaethau ym Mhrifysgol Bangor yn gwahodd ceisiadau am Efrydiaeth PhD wedi’i chyllido’n llawn ym maes moderniaeth a/neu fodernedd mewn llenyddiaeth. Rhaid i’r astudiaeth arfaethedig, a all fod yn gymharol, gynnwys ffocws sylweddol ar destunau o’r Gymru Seisnigedig. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio dan oruchwyliaeth Dr Andrew Webb, yr Athro Tony Brown a Dr Tomos Owen (y cyfan o Ysgol y Saesneg, Prifysgol Bangor). Dylai pob cais ymwneud â modernedd mewn llenyddiaeth yng nghyswllt Gymru Seisnigedig.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mai 2013

Eidales o’r Wyddgrug yn cipio Medal y Dysgwyr

Francesca Elena Sciarrillo o’r Wyddgrug sydd wedi ennill Medal y Dysgwyr yn Eisteddfod yr Urdd Caerdydd a’r Fro 2019. Fe’i gwobrwywyd mewn seremoni ar lwyfan prifwyl yr Eisteddfod heddiw (Dydd Mawrth, Mai 28).

Graddiodd Francesca, 23, gydag MA mewn Llenyddiaeth Saesneg yn 2018, ac mae hi nawr yn brentis graddedig mewn Marchnata. Hi yw’r unig berson o’i theulu sy’n siarad Cymraeg, ac Eidaleg yw ei theulu i gyd.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Mai 2019

Eight bedtime stories to read to children of all ages

Dyma erthygl yn Saesneg gan Yr Athro Raluca Radulescu, a Dr Lisa Blower o’r Ysgol Llenyddiaeth Saesneg sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd.Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Mehefin 2018

Emojis have hit Hollywood – and thriller or rom-com, they’ll take it by storm

Dyddiad cyhoeddi: 3 Awst 2015

Emoji yn 'iaith newydd sy'n tyfu gyflymaf'

Mae athro ieithyddiaeth ym Mhrifysgol Bangor wedi ymuno â chwmni TalkTalk i lansio ymgyrch cysylltiadau cyhoeddus cenedlaethol newydd i wella dealltwriaeth emojis - iaith sy'n seiliedig ar luniau.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Mai 2015

Enwebiad barddol o bwys i Athro o Brifysgol Bangor

Mae bardd ac ysgolhaig o Brifysgol Bangor wedi ei enwebu ar gyfer un o’r swyddi pwysicaf ac amlycaf ym myd barddoniaeth.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Mai 2015

EwrOlwg: Sut mae eraill wedi gweld Cymru

Ydych chi erioed wedi ystyried sut mae eraill yn ein gweld?

Bydd arddangosfa gyhoeddus newydd, sydd yn defnyddio ymchwil o Ysgol Ieithoedd a Diwylliannau Modern Prifysgol Bangor, yn edrych ar sut mae ymwelwyr o Ewrop - yn cynnwys fforwyr, twristiaid a ffoaduriaid - wedi edrych ar Gymru ers canol y ddeunawfed ganrif.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Ebrill 2016

'Facts are not truth': Hilary Mantel goes on the record about historical fiction

Dyma erthygl yn Saesneg gan Michael Durrant o’r Ysgol Llenyddiaeth Saesneg sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Mehefin 2017

Ffair Cymru, Ewrop a'r Byd yn cael ei chynnal ym Mangor

Cynhaliwyd ffair Llwybrau at Ieithoedd – Cymru, Ewrop a’r Byd ym Mhrifysgol Bangor yn ddiweddar. Daeth bron i 150 o ddisgyblion sydd eisoes wedi dechrau, neu ar fin dechrau astudio cyrsiau Bagloriaeth Cymru i ddigwyddiad Cymru, Ewrop a'r Byd. Nod y diwrnod oedd helpu disgyblion i ddarganfod mwy ynghylch gweithio, astudio a theithio yn Ewrop a thu hwnt, a dysgu sut y gall siarad iaith arall eu galluogi i gael y mwyaf o’r profiad.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Gorffennaf 2013

Ffair Cymru, Ewrop a'r Byd yn cael ei chynnal ym Mangor

Cynhaliwyd ffair Llwybrau at Ieithoedd – Cymru, Ewrop a’r Byd ym Mhrifysgol Bangor yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Gorffennaf 2012

Ffair Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Dyddiad cyhoeddi: 11 Hydref 2018

Ffair y Gyfraith Prifysgol Bangor, 20 Tachwedd 2019

Dyddiad cyhoeddi: 14 Tachwedd 2019

Ffilm Fud yn ennill yn yr Oscars

 Ar ôl trafod yr enwebiadau Oscar am y ffilm The Artist yr wythnos ddiwethaf, yma mae Dr Jonathan Ervine o’r Ysgol Ieithoedd Modern yn rhannu ei farn am lwyddiannau nos Sul.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Chwefror 2012

First Class achievement for Hannah

Hannah Mundy, 22, from Leek, Staffordshire, is graduating from Bangor University with a first class degree in English Language and Creative Studies this week.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Gorffennaf 2013

Forget Jon Snow, watch the young women to find out how Game of Thrones ends

Dyma erthygl yn Saesneg gan yr Athro Raluca Radulescu o'r Ysgol  Llenyddiaeth Saesneg sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

 

This article by Raluca Radulescu, Professor of Medieval Literature and English Literature, Bangor University was originally published on The Conversation. Read the original article

Dyddiad cyhoeddi: 25 Awst 2017

Galar Ffrainc yn adlewyrchu parch at fath arbennig o athletwr/wraig

France is in mourning after 10 people – including three of the country’s most celebrated sporting icons – died in a helicopter crash in Argentina. Swimmer Camille Muffat, boxer Alexis Vastine and yachtswoman Florence Arthaud were participants in a television survival show.

Since their deaths were confirmed, there has been an outpouring of grief in France. Muffat, Vastine and Arthaud all captured the imagination of the French public. Their fame shows that France celebrates its athletes a little differently to some of its neighbours. Where in the UK or Italy footballers rule the roost, in France, it is sometimes a different kind of athlete in the spotlight.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Mawrth 2015

Game of Thrones: neither Arya Stark nor Brienne of Tarth are unusual — medieval romance heroines did it all before

Dyma erthygl yn Saesneg gan Yr Athro Raluca Radulescu o'r Ysgol Ieithoedd, Llenyddiaethau ac Ieithyddiaeth sydd yn cael ei hail-gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mai 2019

Gosod plac i goffáu'r bardd, Tony Conran

Coffawyd cyflawniad Tony Conran fel llenor trwy osodiad Plac ym Mhrif Lyfrgell Prifysgol Bangor.  Cynhaliwyd defod fer yn y Llyfrgell yn ddiweddar, pan ddarllenwyd cerddi i ddau gyfaill a chyn-gydweithwyr a oedd yn ei ysbrydoli  –  yr hwyr Athro John Danby a’r hwyr Athro Bedwyr Lewis Jones – gan Dyfan Roberts a John Griffiths, aelodau Corws Cerddi Conran.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Ebrill 2016

Graddau newydd cyffroes

Mae’r Ysgol yn hapus i gyhoeddi bod graddau newydd cyffroes wedi cael eu cymeradwyo i ychwanegu i ein cyrsiau presennol. Rŵan, rydyn ni yn gynnig graddau sydd yn arbenigo mewn Dysgu Saesneg fel Iaith Dramor (TEFL). Mae’r cwrs wedi cael ei gynllunio i roi sylfaen, cefndir damcaniaethol a phrofiad ymarferol ar gyfer dysgu Saesneg i siaradwyr anfrodorol.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Mai 2015

Graddedigion Bangor yn mynd i'r Fringe

Bydd pedwar o raddedigion Prifysgol Bangor yn mynd â sioe sgets wreiddiol i ŵyl gomedi'r "fringe" yng Nghaeredin eleni!

Dyddiad cyhoeddi: 31 Gorffennaf 2013

Graddio 2012

Dyddiad cyhoeddi: 18 Gorffennaf 2012

Grant gan yr AHRC i aelod o’r Staff

Mae Dr. June Luchjenbroers wedi ennill Grant Doethurol Cydweithredol o fri gan yr AHRC.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Medi 2011

Gwasanaeth Diwrnod Cofio'r Holocost i'w gynnal ym Mhrifysgol Bangor

Cynhelir gwasanaeth i nodi Diwrnod Cofio'r Holocost 2019 yn Neuadd Prichard-Jones, Prif Adeilad y Celfyddydau, Ffordd y Coleg, Bangor rhwng 10.30 ac 11.30 o'r gloch y bore, ddydd Llun 28 Ionawr.

Thema gwasanaeth eleni yw 'Torn from Home' a bydd yn cynnwys cerddoriaeth a darlleniadau gan ysgolion lleol, aelodau o'r gymuned leol a'r cyngor lleol, Undeb y Myfyrwyr, y Tîm Caplaniaeth, a staff y brifysgol.

Cynhelir y gwasanaeth, sydd am ddim ac yn agored i'r cyhoedd, yn Neuadd Prichard-Jones ym Mhrif Adeilad y Celfyddydau a bydd lluniaeth ysgafn ar gael wedi'r gwasanaeth.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Ionawr 2019

Gweithiwr siop yn ennill gwobr a Gradd Cyntaf

Mae myfyriwr ôl-raddedig hŷn, a adawodd yr ysgol yn 15 oed, yn graddio o Brifysgol Bangor yr wythnos hon.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Gorffennaf 2013

Gwobrau Dysgu Dan Arweiniad Myfyrwyr 2015

Cynhaliwyd y seremoni flynyddol yn dyfarnu Gwobrau Addysgu Dan Arweiniad Myfyrwyr ynghyd â gwobrwyo Cynrychiolwyr Cwrs am y bedwaredd tro yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Mai 2015

Gwobrau Rhagoriaeth Ymchwil Prifysgol Bangor 2016

Mae Prifysgol Bangor am ddathlu rhagoriaeth yr ymchwil a gynhyrchir gan y Brifysgol mewn noson Wobrwyo newydd i’w chynnal yn y Brifysgol fis Rhagfyr, a newydd gyhoeddi’r rhestr fer ar gyfer y Gwobrau.

Bydd y Gwobrau newydd yn rhoi sylw haeddiannol i ymchwilwyr unigol a thimau ymchwil neilltuol y Brifysgol.

Bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi yn ystod Noson Wobrwyo sydd i’w chynnal yn Pontio, nos Lun Rhagfyr 5 2016.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Hydref 2016

Gwobr bwysig i ysgolhaig o Fangor

Mae’r Ysgol Llenyddiaeth Saesneg yn falch iawn o gyhoeddi bod yr Athro Emeritws Tom Corns wedi derbyn Cymrodoriaeth yr Academi Brydeinig (FBA).  

Bob blwyddyn mae'r Academi Brydeinig yn ethol yn Gymrodyr hyd at 42 o ysgolheigion nodedig o'r DU sydd ennill amlygrwydd yn unrhyw gangen o'r dyniaethau a gwyddorau cymdeithas.  Yng ngeiriau'r Academi Brydeinig, mae cymrodyr yn ysgolheigion sydd 'wedi rhagori yn unrhyw un o'r canghennau astudio y mae'r Academi yn eu hyrwyddo.'  Y teitl hwn yw'r anrhydedd uchaf y gall ysgolhaig yn y celfyddydau a'r dyniaethau ei gael ym Mhrydain. 

Dyddiad cyhoeddi: 1 Medi 2015

Gwobr nodedig yr Academi Brydeinig i ddarlithydd Bangor

Mae'r darlithydd o Brifysgol Bangor, Dr Helena Miguélez-Carballeira, o'r Ysgol Ieithoedd a Diwylliannau Modern, wedi derbyn bron i £90,000 i gynnal project a fyddai'n cyflwyno achos dros astudio diwylliant a gwleidyddiaeth gyfoes Sbaen o safbwynt ôl-wladychol.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Mai 2015

Gwobr Rhydychen i Athro o Fangor

Mae Tony Bushell, Athro Almaeneg yn yr Ysgol Ieithoedd Modern ym Mangor, wedi ennill ysgoloriaeth o fri ar gyfer ymwelydd, gan Goleg Sant Ioan, Rhydychen, i gwblhau astudiaeth yn ymwneud â rhethreg hunaniaeth Awstriaidd. 

Dyddiad cyhoeddi: 26 Ebrill 2012

Gŵyl Farddoniaeth Ryngwladol Gogledd Cymru

Mae Gŵyl Farddoniaeth Ryngwladol Gogledd Cymru'n dychwelyd am y pedwerydd tro yn 2015, gyda chyfres o ddarlleniadau a pherfformiadau yn Aberystwyth a Bangor Hydref 7-10.  Cynhelir digwyddiadau yn y ddwy brifysgol ac mewn mannau lleol.   Bydd beirdd rhyngwladol yn darllen eu gwaith wrth ochr llenorion o Gymru, gyda chyfieithiadau i’r Saesneg a’r Gymraeg.

 

Dyddiad cyhoeddi: 23 Medi 2015

How King Arthur became one of the most pervasive legends of all time

Dyma erthygl yn Saesneg gan yr Athro Raluca Radulescu o’r Ysgol Llenyddiaeth Saesneg sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol

Dyddiad cyhoeddi: 3 Chwefror 2017

Hüseyin Tabak - y cyfarwyddwr ffilmiau Almaeneg-Cwrdaidd yn ymweld â Bangor

Roedd yr Ysgol Ieithoedd a Diwylliannau Modern yn falch iawn o groesawu'r cyfarwyddwr ffilmiau Hüseyin Tabak i Fangor ddydd Gwener, 9 Mawrth 2018, pan gyflwynodd ei ffilm Y Ceffyl ar y Balconi (Das Pferd auf dem Balkon) mewn dangosiad cyhoeddus ohoni yn Pontio.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Mawrth 2018

Hwb ariannol i brosiect mentora iaith

Mae prosiect i godi proffil ieithoedd tramor modern wedi derbyn arian estynedig gan Lywodraeth Cymru i gyrraedd disgyblion mewn mannau gwledig yng Nghymru.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Mehefin 2017

Hysbysiad pwysig am gynhadledd: Cognitive Futures in the Humanities, Bangor, 4-6 Ebrill, 2013

Mae’n bleser gennym gyhoeddi y bydd yr Ysgol Ieithyddiaeth yn croesawu cynhadledd ryngwladol bwysig i Fangor, sef "Cognitive Futures in the Humanities".

Dyddiad cyhoeddi: 22 Tachwedd 2012

Ieithoedd: Eich Pasbort i Lwyddiant

Yn ddiweddar, cafodd myfyrwyr o’r Ysgol Ieithoedd Modern a oedd wedi’u recriwtio’n Arweinwyr Routes into Languages, gyfle i ddangos y gall ymgysylltu â’r gymuned leol fod yn hollbwysig wrth godi ymwybyddiaeth ynglŷn â phwysigrwydd dysgu ieithoedd. 

Dyddiad cyhoeddi: 17 Mai 2013

Lack of female players in football video games is an own goal

Dyma erthygl yn Saesneg gan Dr Jonathan Ervine, Ysgol Ieithoedd a Diwylliannau Modern yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.  

Dyddiad cyhoeddi: 1 Mehefin 2015

Lansiad Canolfan Astudiaethau Arthuraidd Prifysgol Bangor

Dyddiad cyhoeddi: 10 Ionawr 2017

Lansiad Hugan Fach Goch Amlieithog

Bu myfyrwyr o Ysgol Ieithoedd Modern, Prifysgol Bangor yn ymweld ag Ysgol Gyfun Llangefni yn ddiweddar yn cynnal gweithgareddau i ddisgyblion blwyddyn 7.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Ebrill 2013

Lansiad y Rhwydwaith 'Meddyliwch Almaeneg' Cymru

Lansiwyd rhwydwaith newydd yn ddiweddar, gyda'r amcan o annog diddordeb ledled Cymru yn yr iaith Almaeneg a diwylliannau'r gwledydd lle siaredir Almaeneg. Mae'r project dan arweiniad Prifysgol Bangor (Dr Anna Saunders) a Phrifysgol Abertawe (yr Athro Julian Preece).  Mae'n un o nifer o rwydweithiau rhanbarthol sydd wedi dechrau ar hyd a lled y DU, fel rhan o fenter genedlaethol a gefnogir gan Lysgenhadaeth yr Almaen i hyrwyddo'r iaith a diwylliant Almaeneg.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Medi 2014

Lansio Canolfan Astudiaethau Arthuraidd Bangor

Bydd Prifysgol Bangor yn dechrau'r flwyddyn newydd gyda lansiad Canolfan Astudiaethau Arthuraidd newydd ddydd Gwener, 20 Ionawr, wrth i Gymru ddechrau dathlu Blwyddyn Chwedloniaeth. Trwy gydol 2017 cynhelir digwyddiadau mewn safleoedd hanesyddol ar hyd a lled Cymru i ddathlu diwylliant a threftadaeth gyfoethog y wlad. 

Dyddiad cyhoeddi: 11 Ionawr 2017

Ligue 1: France gets its first female top flight football referee, but the federation scores an own goal

Dyma erthygl yn Saesneg gan Dr Jonathan Irvine, o'r  Ysgol Ieithoedd, Llenyddiaethau ac Ieithyddiaeth sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Ebrill 2019

Linguist wins top University Prize

Rozzen Grainger, who has graduates with a degree in French, German & Italian from Bangor University was awarded one of the University’s top Prizes. 

Dyddiad cyhoeddi: 16 Gorffennaf 2013

Llenyddiaeth Saesneg ym Mhrifysgol Bangor yn un o'r deg adran uchaf yn y Deyrnas Unedig.

Mae dadansoddiad pellach o ganlyniadau diweddar Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014 wedi dod â mwy o newyddion da i'r Ysgol Llenyddiaeth Saesneg.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Rhagfyr 2014

Llwyddiant Almaeneg Dwbl mewn Cynhadledd yng Nghaergrawnt

Two final year students of German, Elly Baker (German with Spanish) and Kate Madge (French and German) were selected to give papers at the fourth national Cambridge Undergraduate Conference in German Studies, on 10 February 2018. The conference, which has taken place annually since 2015, has attracted considerable attention within the field of German Studies, and aims to showcase the excellent work conducted by undergraduate students across the UK.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mawrth 2018

Llwyddiant ar gyfer ariannu ymchwil i ddwyieithrwydd

Dr Eirini Sanoudaki (Uwch Ddarlithydd mewn Caffael Iaith) fydd yn arwain y gwaith ym Mangor ar broject sy'n cael ei ariannu gan Crwsibl Cymru, sef rhaglen sy'n ceisio cefnogi datblygiad arweinwyr ymchwil y dyfodol yng Nghymru.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Tachwedd 2016

Llwyddiant cyllido triphlyg i Dr Gillian Jein drwy Grwsibl Cymru

Trwy raglen Crwsibl Cymru 2016 mae Dr Gillian Jein wedi derbyn cyllid ar gyfer ymchwil ar dri phroject rhyngddisgyblaethol gwahanol.  Bydd yn gweithio fel Prif Ymchwilydd ar The Portable Ocean, mewn cydweithrediad â Dr Stephanie Wilson, Gwyddorau Eigion. Project yw hwn lle defnyddir celf fel cyfrwng i ddysgu plant ysgol am bwysedd yn nyfnder y môr. 

Dyddiad cyhoeddi: 14 Tachwedd 2016

Llwyddiant yn Arolwg NSS i'r Ysgol Llenyddiaeth Saesneg

Mae canlyniadau’r Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr (NSS) 2016 yn dangos llwyddiant aruthrol i Astudiaethau Saesneg ym Mangor, sydd bellach yn safle rhif 1 yn y DU.  

Dyddiad cyhoeddi: 10 Awst 2016

Llwyddiant yn y Gwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr

Roedd nifer fawr o staff yr Ysgol Ieithoedd Modern a chynrychiolwyr cwrs yn bresennol yn y Gwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr a gynhaliwyd yn ddiweddar gan Undeb Myfyrwyr Bangor, gyda chymaint ag wyth ymgeisydd ar y rhestr fer!

Dyddiad cyhoeddi: 13 Mehefin 2014

Llwyddiant yn yr Eisteddfod Genedlaethol i staff Ieithyddiaeth

Enillodd tri aelod o’n staff gwobrau cyntaf yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym mis Awst.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Hydref 2015

Lynette Roberts: Welsh poet who fused touch and sight into sound

Dyma erthygl yn Saesneg gan Dr Zoë Skoulding o'r Ysgol Ieithioedd Llenyddiaethau ac Ieithyddiaeth sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol .

Dyddiad cyhoeddi: 2 Ionawr 2019

Mae arlunwyr a phenseiri'n meddwl yn wahanol o'u cymharu â phobl eraill

Mae astudiaeth newydd gan ymchwilwyr o UCL a Phrifysgol Bangor wedi canfod bod penseiri, arlunwyr a cherflunwyr yn ystyried gofodau mewn ffyrdd gwahanol i bobl eraill.

Pan ofynnir iddynt siarad am ddelweddau lleoedd, mae arlunwyr yn fwy tebygol o ddisgrifio'r gofod dan sylw fel delwedd ddau-ddimensiwn, tra bod penseiri'n fwy tebygol o ganolbwyntio ar lwybrau a ffiniau'r gofod.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Mehefin 2017

Mae caethwasiaeth yn drosedd- nid cyfrifoldeb prynwyr yw ei wrthwynebu

“Nid dewis y prynwr yw cefnogi caethwasiaeth. Mae ’n drosedd yn erbyn y ddynoliaeth.”  Dyna eiriau Dr Nicola Frith, Darlithydd mewn Ffrangeg ac arbenigwraig mewn Astudiaethau Ôl-drefedigaethol a Chaethwasiaeth Ffrengig yn Ysgol Ieithoedd Modern Prifysgol Bangor.

 

Dyddiad cyhoeddi: 4 Gorffennaf 2014

Mae dysgu rhythmau iaith yn fodd i ddod yn siaradwyr rhugl

As Wales faces a decline in the number of Welsh speakers, it’s even more important that Welsh learners make the transition from second language learners to become fluent Welsh speakers.

One identified obstacle to ‘fluency’ is Welsh learner’s difficulty in replicating the sound of Welsh- not only the ‘ll’ ‘ch’ and other sounds unfamiliar to the English ear, but also the stress and rhythm of the language, which is different to that of English, and other languages.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Rhagfyr 2014

Mae Gorllewin Cymru'n suo gan Sillafwyr Sydyn

Yn ddiweddar daeth 90 o ddisgyblion blwyddyn 7 o 30 o ysgolion ynghyd i gystadlu yn seithfed rownd derfynol genedlaethol flynyddol Cystadleuaeth Spelling Bee Llwybrau at Ieithoedd, a gynhaliwyd ym Mhrifysgol Aberystwyth. Daeth disgyblion o bob rhan o Gymru, yn cynrychioli'r holl ranbarthau sy'n ymwneud â Llwybrau at Ieithoedd, ynghyd i gystadlu am un o bedwar teitl Pencampwr Cystadleuaeth Genedlaethol Spelling Bee 2017, mewn naill ai Ffrangeg, Almaeneg, Sbaeneg neu Gymraeg ail iaith.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Gorffennaf 2017

Mae Myfyrwr wedi ennill Ysgoloriaethau Rhagoriaeth

Mae tri myfyrwr Ysgol Ieithoedd Modern wedi ennill Ysgoloriaethau Rhagoriaeth. Darllenwch eu straeon yma...

Dyddiad cyhoeddi: 16 Ionawr 2012

Mae myfyrwyr bodlon i’w cael ym Mhrifysgol Bangor

Mae Prifysgol Bangor yn parhau i gynyddu ei phoblogrwydd ymysg myfyrwyr. Mae’r Brifysgol wedi llwyddo i aros yn safle 14 ym Mhrydain, ac mae’r Brifysgol yn ail yng Nghymru mewn arolwg newydd ar brofiad myfyrwyr (Times Higher Education Student Experience Survey 2015).

Dyddiad cyhoeddi: 17 Mawrth 2016

Mae Rosie newydd dderbyn Gwobr Otto Harpner

Mae Rosie MacLeod, myfyrwraig ôl-raddedig yn Ysgol Ieithoedd Modern ym Mangor, newydd dderbyn GWOBR OTTO HARPNER, a ddyfarnwyd gan y Gymdeithas Eingl-Awstriaidd.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Ionawr 2012

"Modern Maritime Battlefield Archaeology: Case Studies from the Battle of Jutland and the U-boat Wars".

Dyddiad cyhoeddi: 15 Chwefror 2017

Myfyriwr ieithoedd disglair a brwdfrydig yn graddio

Bydd enillydd un o Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Prifysgol Bangor yn graddio gyda gradd dosbarth cyntaf mewn Ffrangeg ac Eidaleg yr wythnos hon.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Gorffennaf 2015

Myfyriwr ôl-radd ym Mhrifysgol Bangor wedi llofnodi cytundeb i ysgrifennu bywgraffiad am fand pync

Mae Joe Shooman, 41 oed o Groesoswallt, newydd lofnodi cytundeb i ysgrifennu bywgraffiad am y band pync-pop 'All Time Low' o'r Unol Daleithiau. Cyhoeddir y llyfr 75,000 o eiriau gan Music Press Limited yn y DU yn ystod gwanwyn/haf 2016.

Mae Joe, sy'n wreiddiol o Fangor, yn ei flwyddyn olaf ar hyn o bryd yn astudio PhD mewn Ysgrifennu Creadigol yn yr Ysgol Saesneg. Hwn fydd y chweched llyfr i Joe ei gyhoeddi gyda’i lyfrau blaenorol yn cynnwys bywgraffiadau o Blink-182, MySpace, Trivium, Kasabian a chanwr Iron Maiden, Bruce Dickinson.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Tachwedd 2015

Myfyriwr PhD i'w chynnwys mewn blodeugerdd gyda beirdd cydnabyddedig

Gwaith y Fyfyrwraig PhD o'r Ysgol Llenyddiaeth Saesneg a'r bardd Alys Conran wedi cael ei gynnwys yn y flodeugerdd newydd, The Slate Sea.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Mai 2015

Myfyriwr yn llunio syniad buddugol yng Nghystadleuaeth Syniad Busnes Byddwch Fentrus 2012 Prifysgol Bangor

Mae Dale Spridgeon, myfyriwr ôl-radd yn Ysgol y Saesneg, wedi ennill gwobr o £200 ar ôl dod yn fuddugol yn y gystadleuaeth flynyddol Syniadau Busnes a drefnir gan y Project Byddwch Fentrus, rhan o Wasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd y Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Ebrill 2012

Myfyrwraig greadigol yn rhyddhau record elusennol

Mae Aly Shields, sy'n ofalwraig ac yn fyfyrwraig hŷn o Landudno, wedi rhyddhau record er budd PANS PANDAS UK, elusen sy'n codi ymwybyddiaeth am gyflyrau anghyffredin sy'n aml yn arwain at gamddiagnosis i'r bobl dan sylw, ac sy'n cefnogi'r bobl hynny a'u teuluoedd.

Mae'r gân Warriors gan Aly ar gael ar iTunes a Google Play am $1.29 neu oddeutu £1 o dan label PANS PANDAS UK.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Hydref 2019

Myfyrwyr Bangor yn creu cysylltiadau gyda busnesau lleol

Mae myfyrwyr Prifysgol Bangor wedi bod yn manteisio ar gysylltiadau cryf y Brifysgol gyda busnesau lleol. Bu’r cwmni twrisiaeth, Celticos, a leolir yn y Felinheli, yn gweithio’n agos gyda staff a myfyrwyr Bangor i ddarparu cynnwys amlieithog ar gyfer eu gwefan yn ogystal â chyflogi myfyrwyr i alluogi’r cwmni i ddarparu pecynnau hollol addas ar gyfer ymwelwyr.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Mai 2015

Myfyrwyr Bangor yn Cyhoeddi Llyfrau Newydd

Mae'n bleser gan Ysgol Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau ym Mhrifysgol Bangor gyhoeddi dyddiad cyhoeddi dau ddetholiad, Blue Pencils a SCSM’s Media Medley. Mae pedwar myfyriwr yn yr Ysgol Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau wedi bod yn gweithio gyda'i gilydd ers pedwar mis i gynhyrchu a chyhoeddi detholiad o weithiau ffuglen byr, gwreiddiol. 

Dyddiad cyhoeddi: 12 Mai 2017

Myfyrwyr Bangor yn cynrychioli projectau Ymwneud â'r Gymuned yn Nhŷ'r Cyffredin

Rhoddwyd cyflwyniad gan grŵp o gynrychiolwyr Prifysgol Bangor i'r Grŵp Hollbleidiol Seneddol ar Ieithoedd Modern yn Nhŷ'r Cyffredin yn San Steffan yn ddiweddar. Cadeiriwyd y digwyddiad gan Tonia Antoniazzi, AS Gŵyr, gydag aelodau seneddol eraill a chynrychiolwyr Tŷ'r Arglwyddi, y Cyngor Prydeinig, y Comisiwn Ewropeaidd, Goethe Institut, Sefydliad Confucius a sefydliadau a phrifysgolion eraill ledled y DU yn bresennol.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Hydref 2018

Myfyrwyr Bangor yn hogi eu harfau ar gyfer rownd bellach o University Challenge

Bydd Prifysgol Bangor yn ymddangos yn ail rownd y sioe gwis fwyaf heriol sydd ar y teledu, University Challenge. Mae’r gyfres yn dathlu ei phen-blwydd yn 50 eleni a bydd Bangor yn ymddangos ar BBC2 Cymru am 8.00pm nos Lun, 28 Ionawr 2013.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Ionawr 2013

Myfyrwyr bodlon yn gosod Prifysgol Bangor ymysg prifysgolion gorau'r DU

Mae myfyrwyr Prifysgol Bangor wedi dangos eu cefnogaeth i'r brifysgol unwaith eto yn yr Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr, ac wedi gosod y brifysgol yn wythfed ymysg prifysgolion anarbenigol y DU ac yn ail ymysg prifysgolion Cymru.

Daw'r newyddion yn fuan ar ôl i'r brifysgol ennill safon aur yn Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu newydd llywodraeth y DU, yr unig brifysgol yng Nghymru i gyrraedd y safon hon.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Awst 2017

Myfyrwyr o Fangor yn perfformio yng ngŵyl Fringe Caeredin

Bydd myfyrwyr a graddedigion o Brifysgol Bangor yn cael cyfle anhygoel i berfformio yn yr ŵyl gelfyddydau fwyaf yn y byd y mis hwn.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Awst 2014

Myfyrwyr TOP yn mwynhau dysgu ieithoedd

Yn ystod mis Gorffennaf  cynhaliodd grŵp o fyfyrwyr ôl-raddedig o'r Ysgol Ieithoedd Modern ym Mhrifysgol Bangor sesiynau i ysgolion a fu’n cymryd rhan yn Rhaglen Dawn a Chyfle’r Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Awst 2013

Myfyrwyr yn cyrraedd rownd derfynol cystadleuaeth ffotograffiaeth Erasmus

Mae Hanjie Chow, myfyriwr ieithoedd modern yn ei flwyddyn olaf, yn un o ddeg cystadleuydd i gyrraedd rownd derfynol adran ffotograffiaeth 'Fy Stori Erasmus - Byw fel Brodor', cystadleuaeth a drefnir gan Raglen Dysgu Gydol Oes y Comisiwn Ewropeaidd.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Hydref 2013

New chapter for budding journalist

Having reported news from London 2012 and Formula 1, a Bangor University student is looking forward to revisiting north Wales for her graduation ceremony this week.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Gorffennaf 2013

Nofel gyntaf y darlithydd Alys Conran yn Ennill Llyfr y Flwyddyn 2017

Alys Conran oedd yr enillydd amlycaf yng ngwobrau Llyfr y Flwyddyn eleni, gan gipio tair gwobr yn y seremoni wobrwyo. Enillodd un o’r prif wobrau, sef gwobr Llyfr Saesneg y Flwyddyn, am ei nofel gyntaf, Pigeon, gan dderbyn tlws wedi ei gomisiynu yn arbennig gan yr artist Angharad Pearce Jones, a gwobr ariannol o £4000. Enillodd y nofel honno Wobr Ffuglen Saesneg Ymddiriedolaeth Rhys Davies a Gwobr Dewis y Bobl iddi hefyd.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Tachwedd 2017

Nofel gyntaf yn ennill gwobr a doethuriaeth

Mae nofel a ysgrifennwyd fel rhan o gwrs ysgrifennu creadigol ym Mhrifysgol Bangor wedi cael ei chyhoeddi ac wedi ennill gwobr The Write Factor Shortlist Award, 2014 i’r awdur newydd, Rhian Waller.

Ysgrifennwyd nofel gyntaf Rhian, Eithe’s Way, fel rhan o ddoethuriaeth Ysgrifennu Creadigol a Beirniadol yn Ysgol Saesneg Prifysgol Bangor.
Mae'r nofel yn dilyn taith merch ifanc sy'n dianc rhag trais yn y cartref ac yn mynd yn syth i berthynas fetaffisegol sy'n herio’r cymeriad canolog, sef Eithe, i ddarganfod ei chryfderau a chyfeiriad ei bywyd.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Mehefin 2014

Nofel gyntaf yn ennill gwobr a doethuriaeth

Mae nofel a ysgrifennwyd fel rhan o gwrs ysgrifennu creadigol ym Mhrifysgol Bangor wedi cael ei chyhoeddi ac wedi ennill gwobr The Write Factor Shortlist Award, 2014 i’r awdur newydd, Rhian Waller.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Gorffennaf 2014

Noson gyda Jackie Kay MBE - nofelydd a bardd o fri

Bydd Jackie Kay, un o awduron mwyaf amryddawn gwledydd Prydain, yn ymweld â Phrifysgol Bangor ym mis Mawrth.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Chwefror 2013

No, the rise of the emoji doesn’t spell the end of language

Dyma erthygl yn Saesneg gan Yr Athro Vyv Evans, Ysgol Ieithyddiaeth ac Iaith Saesneg yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mai 2015

On her first birthday, Princess Charlotte already knows much about language

Dyma erthygl gan Anouschka Foltz, Darlithydd mewn seicoieithyddiaeth yn yr Ysgol Ieithyddiaeth ac Iaith Saesnegsydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.


Dyddiad cyhoeddi: 3 Mai 2016

Pamffled Barddoniaeth ar Restr Fer

Mae pamffled o farddoniaeth gan yr Athro Ysgrifennu Creadigol Carol Rumens, a lansiwyd yn Pontio yn y gwanwyn, wedi cyrraedd rhestr fer gwobr Michael Marks am y pamffled barddoniaeth gorau a gyhoeddwyd rhwng Medi 2017 a Medi 2018.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Tachwedd 2018

Pedwar Cymrawd Newydd yn Cael eu penodi o Brifysgol Bangor

Mae’r Gymdeithas Ddysgedig Cymru wedi cyhoeddi pedwar Cymrawd  ewydd o Brifysgol Bangor ymhlith y Cymrodyr newydd  sy’n rhychwantu sectorau’r celfyddydau, y dyniaethau, y gwyddorau a gwasanaeth cyhoeddus. Mae etholiad i’r Gymrodoriaeth yn gydnabyddiaeth gyhoeddus o ragoriaeth academaidd, a cheir cystadlu brwd i ymuno. Etholir Cymrodyr yn dilyn asesiad trylwyr o’u cyflawniadau yn eu meysydd perthnasol.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Ebrill 2018

Phil Coid (2il Flwyddyn Almaeneg gyda Astudiaethau Busnes) wedi cael Lleoliad Gwaith gyda DEUTZ

Wedi iddo gwblhau proses llym o gyfweld, mae Phil Coid (2il Flwyddyn Almaeneg gydag Astudiaethau Busnes) wedi llwyddo i sicrhau lleoliad gwaith gyda DEUTZ, y gwneuthurwyr peiriannau Almaeneg!

Dyddiad cyhoeddi: 20 Ebrill 2012

Prifysgol Bangor i wobrwyo effaith eithriadol sy’n deillio o weithgareddau ymchwil a menter

Mae deuddeg project o Brifysgol Bangor wedi eu gosod ar y rhestr fer i ennill gwobr yn nhrydedd Noson flynyddol Gwobrau Effaith ac Arloesedd Prifysgol Bangor, a noddir gan  Santander Universities.

Mae’r gwobrau pwysig hyn yn cydnabod ac yn dathlu effaith ymchwil, arloesedd a mentergarwch y Brifysgol ar y gymuned a’r economi gyfan. Eleni, mae’r Brifysgol yn cyflwyno categori gwobr newydd, sef, Cyfraniad Eithriadol i Gymru, i gydnabod gweithgareddau sydd wedi cael effaith sylweddol yn genedlaethol yng Nghymru.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Tachwedd 2015

Prifysgol Bangor wedi cyrraedd y rhestr fer yng Ngwobrau WhatUni Student Choice

Mae Prifysgol Bangor wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer 6 allan o 9 categori yng Ngwobrau WhatUni Student Choice gan gynnwys categori Prifysgol y Flwyddyn.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Mawrth 2015

Prifysgol Bangor yn 90fed ar restr y Times Higher Education o’r 100 prifysgol mwyaf rhyngwladol yn y byd.

Mae Prifysgol Bangor 90fed ar y rhestr eleni.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Ionawr 2015

Prifysgol Bangor yn cael ei chydnabod am ei hymchwil sydd gyda'r orau yn y byd

Mae ymchwil Prifysgol Bangor yn cael effaith o bwys ledled y byd yn ôl asesiad cenedlaethol o ansawdd ymchwil (REF) a gyhoeddwyd heddiw.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Rhagfyr 2014

Prifysgol Bangor yn cynnal diwrnod o hwyl canoloesol yng Nghastell Caernarfon

Bu bron i 500 o ddisgyblion ac athrawon o ysgolion lleol yn mwynhau rhaglen â’i llond o hanes, addysg, creadigrwydd a hwyl mewn Diwrnod Hwyl Canoloesol yng Nghastell Caernarfon, a drefnwyd gan Brifysgol Bangor yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Gorffennaf 2016

Prifysgol Bangor yng Ngŵyl Rhif 6

Mae Prifysgol Bangor yn falch o gyhoeddi y bydd staff academaidd a myfyrwyr o'r Coleg Celfyddydau a'r Dyniaethau yn cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau fel rhan o ddathliadau pen-blwydd Gŵyl Rhif 6 yn 6 oed eleni. Mae’r ŵyl yn wledd o gerddoriaeth, celfyddydau, diwylliant a gastronomeg a gynhelir dros benwythnos 7-10 Medi ym mhentref hudolus Portmeirion ym Mhenrhyndeudraeth, cartref y gyfres deledu gwlt The Prisoner. Rhai o'r prif berfformwyr yn yr ŵyl eleni fydd Bloc Party, The Flaming Lips, a Mogwai, ynghyd â sgyrsiau arbennig gan Irvine Welsh a Maxine Peake.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Awst 2017

Prifysgol Bangor yn Gwobrwyo Arweinydd Cyfoed y Flwyddyn 2012

Mae Rebecca Earnshaw wedi’i henwi’n enillydd gwobr Arweinydd Cyfoed y Flwyddyn 2012 ym Mhrifysgol Bangor, i gydnabod y gefnogaeth wych mae wedi’i rhoi i fyfyrwyr blwyddyn gyntaf yn y Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Mai 2012

Prifysgol Bangor yn gwobrwyo staff am Ragoriaeth Ymchwil

Am y tro cyntaf mae digwyddiad wedi cael ei gynnal i ddathlu a gwobrwyo rhagoriaeth yr ymchwil a gynhyrchir gan Brifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Rhagfyr 2016

Prifysgol Bangor yn Nhablau Pynciau 10 Uchaf y DU

Mae Prifysgol Bangor yn ymddangos ymhlith y deg prifysgol orau yn y DU am chwe phwnc a gaiff eu dysgu yma, yn ôl The Complete University Guide ar gyfer 2019.

Mae'r Brifysgol ymysg y prifysgolion ym Mhrydain sydd â sgor uchel wedi ei nodi ar gyfer Boddhad Myfyrwyr, ac yn ymddangos yn drydydd yn nhabl Prifysgolion Cymru sy’n ymddangos, gan sicrhau safle cyfartal 62 yn y gynghrair gyntaf o’i bath sydd ar gael yn rhad ac am ddim ac sy’n cynnwys pob prifysgol yn y DU.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Ebrill 2018

Prifysgol Bangor yn parhau ar y brig o ran boddhad myfyrwyr

Unwaith eto, Prifysgol Bangor yw’r uchaf o brifysgolion Cymru yn y mesur diweddaraf o foddhad myfyrwyr, ac mae hi ymhlith y 10 uchaf o brifysgolion anarbenigol gorau’r DU, sef y sefydliadau traddodiadol sy’n cynnig amrywiaeth eang o bynciau. 

Dyddiad cyhoeddi: 12 Awst 2015

Prifysgol Bangor yn uchel yng ngraddau’r Times Higher Education ym mhynciau’r celfyddydau a’r dyniaethau

Mae’r tabl celfyddydau a'r dyniaethau 2018 yn rhestru prifysgolion gorau’r byd ar draws eu cenhadaeth - addysgu, ymchwil, trosglwyddo gwybodaeth ac agweddau rhyngwladol.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Medi 2017

Proffil Graddio: Elin Lloyd Wallace - BA Ffrangeg a Sbaeneg

Dyddiad cyhoeddi: 17 Gorffennaf 2018

Prosiect Mentora Myfyrwyr Ieithoedd Modern: Diweddariad

 “Gan fod Cymru a Phrydain bellach yn wynebu dyfodol ansicr, nawr yn fwy nag erioed mae angen i bobl ifanc ddatblygu sgiliau iaith a fydd yn eu datblygu’n broffesiynol ac yn bersonol.”  Mae pedair o brifysgolion Cymru’n ymestyn eu rhaglen i fynd i’r afael â’r ‘dirywiad difrifol’ yn nifer y disgyblion sy’n dewis ieithoedd modern

Dyddiad cyhoeddi: 13 Hydref 2016

Pynciau Prifysgol Bangor ymhlith y gorau yn y byd

Mae dadansoddiad sydd newydd ei gyhoeddi o dablau cynghrair diweddaraf QS World University Rankings bellach yn darparu gwybodaeth am safleoedd gwahanol bynciau ym mhrifysgolion gorau’r byd. Mae Prifysgol Bangor wedi llamu 60 safle yn uwch i safle 411 yn fyd-eang yn y tablau dylanwadol hyn.

Mae chwe phwnc ac un maes pynciol ym Mhrifysgol Bangor i’w gweld ymhlith prifysgolion gorau’r byd yn nhabl cynghrair yn ôl pynciau QS World University Rankings. Mae Amaethyddiaeth a Choedwigaeth i’w gweld ymhlith y 100 sefydliad gorau ledled y byd sy’n dysgu’r pwnc gan godi o fod ymhlith y 200 gorau'r llynedd.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mawrth 2017

‘Reservoirs, Trauma and Culture in Galicia'

Dyddiad cyhoeddi: 1 Ebrill 2019

R.S. Thomas – Llawysgrifau Newydd: Ychwanegiad at Gasgliad y Brifysgol

Mae dengmlwyddiant Canolfan Astudiaeth R.S. Thomas ym Mhrifysgol Bangor wedi’i nodi wrth i ddwy eitem o bwys gael eu hychwanegu at y casgliad.  Y gyntaf yw casgliad sylweddol  o lawysgrifau a theipysgrifau R.S. Thomas, yn cynnwys llawer o ddeunydd anghyhoeddedig, o ystâd y diweddar Peter Jollife, casglwr blaenllaw ym maes llyfrau a llawysgrifau llenyddol modern.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Tachwedd 2010

R.S. Thomas – Llawysgrifau Newydd: Ychwanegiad at Gasgliad y Brifysgol

R.S. Thomas – Llawysgrifau Newydd: Ychwanegiad at Gasgliad y Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Medi 2011

r Zoë Skoulding yn Derbyn Gwobr Cymdeithas yr Awduron am Farddoniaeth

Mae Dr Zoë Skoulding, bardd a Darllenydd mewn Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Bangor, wedi derbyn Gwobr Cholmondeley am ei champ ac am ragoriaeth ei gwaith a'i chyfraniad at farddoniaeth.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Gorffennaf 2018

Scholarship student and local bookshop join forces to promote literature.

Ydych chi erioed wedi teimlo nad ydych chi'n gwybod llawer am lenyddiaeth o Gymru? Ydych chi ffansi ymuno â grŵp llyfrau?

Wel, dyma'r cyfle euraidd i chi! Mae myfyriwr ôl-radd o Brifysgol Bangor, Alex Ross, a'r gwerthwr llyfrau annibynnol lleol, Eirian James, wedi ymuno i ddechrau grŵp llyfrau ym Mangor a fydd yn canolbwyntio ar ddarllen a thrafod llenyddiaeth o Gymru yn Saesneg.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Mawrth 2013

Sefydliad Confucius yn ymuno â Choleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes

Yr haf hwn bydd sefydliad Confucius ym Mhrifysgol Bangor yn dod yn rhan o Goleg Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes y brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Awst 2019

Sensoriaeth dan unbennaeth Franco yn parhau i daflu cysgod dros lenyddiaeth yn Sbaen

Bydd Skyfall,  trydedd ffilm ar hugain James Bond, yn cael ei rhyddhau ar 26 Hydref, i gyd-fynd â hanner canmlwyddiant rhyddhau’r ffilm James Bond gyntaf, Dr No yn 1962. Ond  bydd ffans brwd yr asiant cudd yn synnu  o ddeall  bod  cyfieithiad  Sbaeneg presennol Dr No, un o nofelau mwyaf poblogaidd Ian Fleming, yn dal i gynnwys toriadau a wnaed gan sensoriaid dan Unbennaeth Franco (1939-1975).

Bydd darllenwyr yn Sbaen hwythau’n synnu wrth ddarganfod bod y llyfr hwn, a nifer o gyfieithiadau o glasuron llenyddiaeth Saesneg ac Americanaidd  sydd yn dal ar gael ar hyn o bryd, yn parhau i gynnwys golygiadau a gymeradwywyd gan sensoriaid yr Unben - a hyd nes yn ddiweddar iawn, fod nifer o nofelau eraill dal ddim ar gael yn Sbaen yn sgil sensoriaeth cyfnod Franco.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Hydref 2012

Signs of our times: why emoji can be even more powerful than words

Dyma erthygl yn Saesneg gan Yr Athro Vyv Evans  o’r Ysgol Ieithyddiaith a Iaith Saesneg sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Tachwedd 2015

Spain marks its national day – but not everyone is celebrating

Dyma erthygl yn Saesneg gan Dr Helena Miguélez-Caballiera o’r Ysgol Ieithoedd a Diwylliannau Modern sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol

Dyddiad cyhoeddi: 12 Hydref 2015

Staff academaidd yn cael eu hethol yn Gymrodyr o Gymdeithas Ddysgedig Cymru

Mae saith aelod staff academaidd o Brifysgol Bangor wedi cael eu hethol yn Gymrodyr o Gymdeithas Ddysgedig Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Ebrill 2016

Staff academaidd yn cael eu hethol yn Gymrodyr o Gymdeithas Ddysgedig Cymru

Mae pedwar aelod staff academaidd o Brifysgol Bangor wedi cael eu hethol yn Gymrodyr o Gymdeithas Ddysgedig Cymru.


Dyddiad cyhoeddi: 23 Ebrill 2015

Staff Ieithoedd Modern yn llwyddo yn y Gwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr

Cafwyd perfformiad hynod lwyddiannus gan yr Ysgol Ieithoedd Modern yn y Gwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr 2012 yn ddiweddar. Llwyddodd pedwar aelod o staff i gyrraedd y rhestr fer ymysg nifer uchel o enwebiadau.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mai 2012

Staff yr Ysgol Ieithoedd a Diwylliannau Modern yn ennill gwobrau!

Cafodd yr Ysgol Ieithoedd a Diwylliannau Modern noson lwyddiannus iawn yn noson Wobrau Dysgu Dan Arweiniad Myfyrwyr Prifysgol Bangor yn ddiweddar. Enillodd yr ysgol ddwy wobr ac roedd chwe aelod arall o staff ar y rhestr fer ar gyfer gwobrau.


Dyddiad cyhoeddi: 4 Mai 2016

Sut mae iaith yn gysylltiedig â meddwl?

Sut mae iaith yn gysylltiedig â meddwl? Beth allwn ni ei ddysgu am y meddwl dynol o strwythur iaith? Sut mae hyn yn wahanol rhwng ieithoedd y byd? Sut mae iaith wedi datblygu i'n gwneud yn glyfar?

Bydd dros 200 o ymchwilwyr o 35 gwlad yn bresennol mewn cynhadledd ryngwladol bwysig a gynhelir ym Mangor rhwng 18 a 22 Gorffennaf i drafod y materion hyn yng Nghynhadledd Ieithyddiaeth Wybyddol y DU a gynhelir gan yr Ysgol Ieithyddiaeth ac Iaith Saesneg.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Gorffennaf 2016

‘Taith i’r Gorffennol’ yn rhoi gwedd wahanol ar Gymru i dwristiaid cyfoes

Lansiwyd gwefan newydd sy’n cynnig gwedd anghyffredin ar Gymru gan dwristiaid y gorffennol o’r Almaen a Ffrainc ym Mhrifysgol Bangor heddiw (Iau 24 Mai).

Dyddiad cyhoeddi: 24 Mai 2018

TED x

Dyddiad cyhoeddi: 11 Medi 2019

Teithiau o gasgliadau celf a serameg Prifysgol Bangor

Guided tours of Bangor University’s Art and Ceramic Collections will be held February to April. The aim is to raise awareness of these important collections, with highlights including a mural by Edward Povey in Powis Hall, art and ceramics in the University’s Council Chamber Corridor and a chance to see and learn about works of arts by other renowned artists such as Kyffin Williams, Brenda Chamberlain, Peter Prendergast and Frederick William Hayes.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Chwefror 2019

The quiet battle to save multilingualism in Europe

Dyma erthygl yn Saesneg gan Marco Tamburelli o’r Ysgol Ieithyddiaeth ac Iaith Saesneg sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Mai 2016

Thora Tenbrink ar BBC Radio 4

Roedd Thora Tenbrink ar The Digitial Human ar BBC Radio 4 doe (25 Ebrill) yn trafod sut mae gwneud systemau llywio digidol yn fwy dynol.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Ebrill 2016

Tîm Pêl-droed Ffrainc yn y newyddion

Gyda Pencampwriaeth Ewrop nawr wedi cychwyn yng Ngwlad Pwyl ac Ukrain, mae'r darlithydd mewn Ffrangeg Dr. Jonathan Ervine yn archwilio'r berthynas rhwng tîm pêl-droed Ffrainc a'r cyfryngau mewn erthygl ar y wefan French Football Weekly.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Mehefin 2012

Tri i gystadlu ar ran y Brifysgol mewn cystadleuaeth entrepreneuriaeth

Mae tri myfyriwr o Brifysgol Bangor wedi cael eu dewis i gynrychioli’r Brifysgol ar gyfer rownd ranbarthol cystadleuaeth Entrepreneuriaeth Prifysgolion Santander.

Yn dilyn cystadlu yn erbyn dros 30 o geisiadau eraill i gyrraedd y  rhestr fer o chwe phroject entrepreneuraidd, gwobrwywyd Ned Hartfiel, sydd newydd dderbyn gradd PhD, a myfyrwyr gradd Meistr mewn Seicoleg, Alex Bailey a Daniel Pascoe gyda siec gwerth £200 at eu ceisiadau. Byddant hefyd yn gymwys i dderbyn cefnogaeth busnes trwy raglen B-Fentrus Adran Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd y Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Mawrth 2017

Tri yn ennill ‘Cyfieithydd Gorau’ mewn cystadleuaeth Ewropeaidd

Mae tri o fyfyrwyr Prifysgol Bangor wedi dod i’r brig mewn Cystadleuaeth  ‘Her Prifysgolion’ a gynhelir gan Veritas Language Solutions, ac sydd wedi ennyn cystadlu brwd gan brifysgolion ar draws  Ewrop.  Mae’r tri, sydd yn astudio yn Ysgol Ieithoedd Modern y Brifysgol i gyd wedi ennill ‘Cyfieithydd Gorau’ yn eu hadran berthnasol.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Ebrill 2013

Trydedd Ddarlith Gymreig Flynyddol Cymdeithas Astudiaethau'r Dadeni

Mae Ysgol y Saesneg yn falch iawn o gael croesawu Trydedd Ddarlith Gymreig Flynyddol Cymdeithas Astudiaethau'r Dadeni ddydd Iau 24 Ebrill 2014 am 5.15 pm ym Mhrif Ddarlithfa'r Celfyddydau.   Fe'i traddodir gan yr Athro Jennifer Richards (Prifysgol Newcastle) a’r Athro Richard Wistreich (Coleg Cerdd Brenhinol y Gogledd) ar destun 'Lleisiau'r Dadeni'.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Ebrill 2014

Veillance

Arddangosfa Gynhyrchiol

Bocs Gwyn, Pontio, 24 Chwefror - 12 Mawrth 2017

Dros y ddwy flynedd ddiwethaf mae Dr Gillian Jein, Ysgol Ieithoedd a Diwylliannau Modern, wedi bod yn ymwneud â llunio a gwireddu 'Veillance', sef gwaith celf cynhyrchiol sy'n edrych yn greadigol ar faterion yn ymwneud â gwyliadwriaeth ac eglurder yn ein defnydd o'r rhyngrwyd.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Mawrth 2017

Vicky Chondrogianni yn Boston

Bydd Dr. Vicky Chondrogianni (Prifysgol Bangor) a Theo Marinis (Prifysgol Reading) yn cyflwyno poster o’r enw “Production of definite articles in English-speaking L2 children and children with SLI” yn y gynhadledd ar ddatblygiad iaith (BUCLD 37) ym Mhrifysgol Boston ar 3 Tachwedd 2012.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Tachwedd 2012

Welsh schools teach pupils to be bilingual, not restrict their education

Dyma erthygl yn Saesneg gan Dr Peredur Webb-Davies Uwch-Ddarlithydd mewn Ieithyddiaeth Cymraeg yn yr Ysgol Ieithyddiaeth sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.


Dyddiad cyhoeddi: 23 Mehefin 2017

We need to make digital navigation tools more human – here's how

Dyma erthygl yn Saesneg gan Thora Tenbrink o’r Ysgol Ieithyddiaeth ac Iaith Saesneg sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol

Dyddiad cyhoeddi: 15 Rhagfyr 2015

What language tells us about changing attitudes to extremism

Dyma erthygl yn Saesneg gan Josie Ryan, myfyrwraig PhD gyda'r Ysgol Ieithyddiaith ac Iaith Saesneg sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Medi 2017

When languages die, we lose a part of who we are

This article by Anouschka Foltz, Lecturer in Psycholinguistics, at the School of Lingusitics & English Language was originally published on The Conversation. Read the original article.


The 2015 Paris Climate Conference (COP21) is in full gear and climate change is again on everyone’s mind. It conjures up images of melting glaciers, rising sea levels, droughts, flooding, threatened habitats, endangered species, and displaced people. We know it threatens biodiversity, but what about linguistic diversity?

Dyddiad cyhoeddi: 9 Rhagfyr 2015

Why football may still be coming home…to France

Dyma erthygl yn Saesneg gan Dr Jonathan Ervine o'r Ysgol Ieithoedd a Diwylliannau Modern sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Gorffennaf 2018

Why Paris is the perfect city to introduce break dancing to the Olympics

Dyma erthygl yn Saesneg gan Jonathan Ervine, o'r Ysgol Ieithoedd, Llenyddiaethau ac Ieithyddiaeth sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Chwefror 2019

Will Les Bleus boost France at Euro 2016?

Dyddiad cyhoeddi: 13 Mehefin 2016

Wythnos y Prifysgolion: Cefnogwyr

Dyddiad cyhoeddi: 19 Medi 2011

Y Brenin Arthur yn dychwelyd i Gymru- ac mae'r diolch i Guy Ritchie

Dyma erthygl yn Saesneg gan Dr Raluca Radulescu o’r Ysgol Llenyddiaeth saesneg sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Ebrill 2015

Y cwrs Radiograffeg gorau yn y DU ar frig tabl cynghrair y Prifysgolion

Yn ôl y Times & Sunday Times University Guide 2016, Prifysgol Bangor yw’r lle gorau i astudioradiograffeg. Ar ben hynny, myfyrwyr radiograffeg Bangor oedd â’r rhagolygon gyrfaol gorau o blith holl raddedigion radiograffeg y DU, a gosodwyd y cwrs ar y trydydd safle o ran safonau mynediad.

Mae Prifysgol Bangor hefyd ymysg 10 uchaf o blith Prifysgolion y DU mewn pum pwnc arall. Yn ogystal â radiograffeg, daw Astudiaethau Celtaidd (Cymraeg) yn ail, Polisi Cymdeithasol yn ail, Amaeth a Choedwigaeth yn seithfed, Ysgrifennu Creadigol yn wythfed ac Addysg yn ddegfed.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Medi 2015

Y cyfarwyddwr ffilmiau byd enwog Danny Boyle wedi mwynhau ei amser yn astudio ym Mhrifysgol Bangor

Soniodd y cyfarwyddwr ffilmiau Danny Boyle, a enillodd radd mewn Drama a Saesneg o Brifysgol Bangor yn 1978, fod ganddo atgofion melys iawn o’i amser ym Mangor, yn ystod cyfweliad gyda’r rhaglen Good Evening Wales ar Radio Wales yn ddiweddar.


Dyddiad cyhoeddi: 3 Tachwedd 2015

Ymchwil Ieithoedd Modern o Fangor ymysg y gorau yn y DU

Mae ymchwil a gynhyrchwyd gan yr Ysgol Ieithoedd a Diwylliannau Modern wedi cael ei rhoi yn drydydd ar ddeg yn y DU yn ei maes pwnc.   

 

Dyddiad cyhoeddi: 18 Rhagfyr 2014

Ymchwilio i Loegr Oes Elisabeth o safbwynt Ewropeaidd

Mae athro llenyddiaeth yn Ysgol Llenyddiaeth Saesneg y Brifysgol wedi ennill Cymrodoriaeth a roddir fel arfer i'r gwyddorau. Mae Cymrodoriaethau Marie Curie ymhlith gwobrau mwyaf cystadleuol a nodedig Ewrop a'u bwriad yw meithrin ymchwil rhyngddisgyblaethol, hyfforddiant academaidd arloesol a chydweithio rhyngwladol. 

Mae'r Athro Andrew Hiscock, sy'n arbenigo mewn llenyddiaeth Oes Elisabeth a'i lle o fewn cyd-destun Ewropeaidd ehangach, wedi ennill y Gymrodoriaeth a fydd yn golygu y bydd yn ymuno â'r tîm amlddisgyblaethol o ymchwilwyr i'r dadeni yn Université Paul Valéry ym Montpellier am ddwy flynedd.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Mai 2016

Ymchwilwyr Geiriau/Cerddoriaeth o Brifysgol Bangor yn rhan o ddau ddigwyddiad yng nghanol Llundain

Bu’r Darlithydd mewn Ffrangeg, Dr Helen Abbott a’r Cymrawd Ymchwil Er Anrhydedd mewn Ffrangeg, Sholto Kynoch yn cyd-gyflwyno sesiwn ar eu cywaith ymchwil sy’n edrych ar berfformio’r gân Ffrangeg yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Mai 2011

Ymchwilydd o'r Ysgol Ieithoedd a Diwylliannau Modern yn rhan o broject a gyllidir gan lywodraeth Sbaen

Mae Dr Eva Bru-Domínguez yn aelod o dîm rhyngwladol o ymchwilwyr sydd wedi ennill grant ymchwil a datblygu clodfawr gan y Ministerio de Competitividad y Economica (Gweinyddiaeth Cystadleuaeth ac Economi) yn Sbaen. 

Dyddiad cyhoeddi: 19 Mai 2016

Ymchwilydd o'r Ysgol Ieithoedd a Diwylliannau Modern yn rhan o broject a gyllidir gan lywodraeth Sbaen

Mae Dr Eva Bru-Domínguez yn aelod o dîm rhyngwladol o ymchwilwyr sydd wedi ennill grant ymchwil a datblygu clodfawr gan y Ministerio de Competitividad y Economica (Gweinyddiaeth Cystadleuaeth ac Economi) yn Sbaen. 

Dyddiad cyhoeddi: 19 Mai 2016

Ymchwilydd o'r Ysgol Ieithoedd a Diwylliannau Modern yn rhan o broject a gyllidir gan lywodraeth Sbaen

Mae Dr Eva Bru-Domínguez yn aelod o dîm rhyngwladol o ymchwilwyr sydd wedi ennill grant ymchwil a datblygu clodfawr gan y Ministerio de Competitividad y Economica (Gweinyddiaeth Cystadleuaeth ac Economi) yn Sbaen. 

Dyddiad cyhoeddi: 19 Mai 2016

Ymchwilydd o'r Ysgol Ieithoedd a Diwylliannau Modern yn rhan o broject a gyllidir gan lywodraeth Sbaen

Mae Dr Eva Bru-Domínguez yn aelod o dîm rhyngwladol o ymchwilwyr sydd wedi ennill grant ymchwil a datblygu clodfawr gan y Ministerio de Competitividad y Economica (Gweinyddiaeth Cystadleuaeth ac Economi) yn Sbaen. 

Dyddiad cyhoeddi: 19 Mai 2016

Ymgais 2019

Ar  5 Gorffennaf 2019, bydd y Ganolfan yn cynnal gweithdy ar gyfer athrawon ysgolion cynradd ac uwchradd. Bydd y digwyddiad newydd hwn, sy'n agored i athrawon ar draws Gogledd Cymru, yn adeiladu ar lwyddiant project llythrennedd “Quest” / “Ymchwil” y llynedd ac yn caniatáu i athrawon ddod i'r Ganolfan i weld ein casgliad gwych o lyfrau a llawysgrifau prin, ac i glywed sgyrsiau gan Yr Athro Raluca Radulescu, Cyfarwyddwr y Ganolfan, a Gillian Brownson, awdur a storïwraig, ar ddefnyddio'r mythau a'r chwedlau a gynrychiolir yn ein casgliad yn yr ystafell ddosbarth.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Mai 2019

Ymgais 2019

Gan adeiladu ar broject peilot llwyddiannus, lle bu disgyblion yn mwynhau llenyddiaeth Arthuraidd ac yn creu eu hymgais 'Arthuraidd' fodern eu hunain, heddiw mae'r Ganolfan Astudiaethau Arthuraidd ym Mhrifysgol Bangor yn rhannu'r hyn y maent wedi'i ddysgu gydag athrawon ysgolion cynradd ac uwchradd (5 Gorffennaf 2019).

Dyddiad cyhoeddi: 5 Gorffennaf 2019

Ymwelydd o Dŷ'r Cyffredin yn dysgu mwy am Ymchwil Bangor

On Friday 15 February Dr Rhinannon Williams, Wales Affairs Specialist for the House of Commons, visited Bangor University and addressed a packed audience of academics and researchers. Dr Williams’ role is to co-ordinate the collection and submission of evidence to the Welsh Affairs Select Committee.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Mawrth 2019

Yr Athro Carl James – Ysgrif Goffa

Rwy'n adrodd gyda thristwch am farwolaeth ddiweddar cyn ddarlithydd a Phennaeth yr Ysgol Ieithyddiaeth ym Mangor, yr Athro Carl James, ar 1 Tachwedd 2016. Roedd yn aelod staff ym Mangor o 1966 tan tua 1995.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Tachwedd 2016

Yr Athro David Crystal yn gwobrwyo’r myfyriwr blwyddyn cyntaf gorau Ieithyddiaeth ac Iaith Saesneg

Bu i Gemma Hutchinson, enillydd Gwobr David Crystal am y myfyriwr blwyddyn cyntaf gorau 2013/14, dderbyn ei gwobr ar ddiwrnod David Crystal yr Ysgol Ieithyddiaeth ac Iaith Saesneg ar 4 Chwefror 2015.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Chwefror 2015

Yr Athro Vyv Evans i gymryd rhan mewn dadl yn yr International Science Festival, Caeredin.

Bydd yr Athro Vyv Evans yn cymryd rhan mewn dadl 90 munud yn yr Edinburgh International Science Festival eleni, ar 15 Ebrill 2015 am 8pm.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Chwefror 2015

Yr Athro Vyv Evans yn trafod a oes modd dehongli emojis fel iaith

Ar gyfer papur newydd The Guardian wythnos yma, mae’r Athro Vyv Evans yn trafod a oes modd dehongli emojis fel iaith.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Chwefror 2015

Yr Athro William Tydeman (1935- 2018)

Ymunodd yr Athro Bill Tydeman, sydd wedi marw yn 83 oed, â'r Adran Saesneg yng Ngholeg Prifysgol Gogledd Cymru ym 1961.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Tachwedd 2018

Ysbrydolwyd gan 2001 Cystadleuaeth i Fyfyrwyr Prifysgol Bangor

Dyddiad cyhoeddi: 20 Ebrill 2018

Ysgolhaig o Brifysgol Bangor yn darlithio yn theatr ‘Globe’ Shakespeare

Mae’r Athro Helen Wilcox o Ysgol y Saesneg Prifysgol Bangor ymysg academyddion blaenllaw sy’n rhoi darlithoedd cyn perfformiad yn theatr fyd enwog ‘The Globe’ ar lannau’r Tafwys yn Llundain. Mae’r theatr bresennol wedi’i seilio ar theatr o gyfnod Elisabeth I a safai lathenni o’r safle presennol.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Gorffennaf 2011

Ysgolhaig o Brifysgol Bangor yn dathlu 100 mlynedd o Ysgoloriaethau i ferched â gradd

Bu ysgolhaig  o Brifysgol Bangor, Dr Raluca Radulescu  yn annerch Seremoni Wobrwyo yn Llundain yn ddiweddar. Mae Ffederasiwn Prydain y Merched â Gradd (BFWG) yn dathlu can mlynedd o ddyfarnu Ysgoloriaethau i ferched sy’n academyddion, ac wedi gwahodd academyddion blaenllaw â derbyniodd ysgoloriaethau yn gynharach yn eu gyrfaoedd.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Tachwedd 2012

Ysgolhaig yn dychwelyd i’w mamwlad i drafod Chwedlau Arthuraidd

Mae academydd a syrthiodd mewn cariad â llenyddiaeth Arthuraidd tra’n fyfyriwr israddedig yn Rwmania yn dychwelyd i'w mamwlad i gyflwyno ei hymchwil diweddaraf mewn cynhadledd ryngwladol lle bydd arbenigwyr Arthuraidd o bob cwr o'r byd.

Mae Cyngres y Gymdeithas Arthuraidd Ryngwladol yn cael ei gynnal gan y Ganolfan Astudiaethau Canoloesol ym Mhrifysgol Bucharest, Romania, ym mis Gorffennaf (20-27 Gorffennaf 2014).

Dyddiad cyhoeddi: 10 Gorffennaf 2014

Ysgol Ieithoedd Modern Prifysgol Bangor yn cynnal cynhadledd The GDR Today III

Mae Prifysgol Bangor yn falch o gael cynnal y drydedd mewn cyfres o gynadleddau ôl-raddedig sy’n dwyn y teitl The GDR Today ar 6-7 Ebrill 2017.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Mawrth 2017

Ysgol Ieithyddiaeth ac Iaith Saesneg yng Ngwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr

Roedd yr Ysgol Ieithyddiaeth ac Iaith Saesneg wedi ei gynrychioli’n dda yng Ngwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr Prifysgol Bangor 2015 ar Mai 1.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Mai 2015

Ysgoloriaeth Dathlu 125 mlynedd - Ieithyddiaeth: Dwyieithrwydd.

Ysgol Ieithyddiaeth ac Iaith Saesneg

Mae'n bleser gan yr Ysgol Ieithyddiaeth ac Iaith Saesneg ym Mhrifysgol Bangor gynnig efrydiaeth wedi ei chyllido'n llawn ar gyfer astudiaeth PhD mewn dwyieithrwydd, yn dechrau ym mis Medi 2013, ar broject o'r enw

"Ydy 'deuglosia gwrthdroëdig' yn dod i Gymru? Ymchwilio i arferion ieithyddol pobl ifanc yng Nghymru a'r tu hwnt."

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mai 2013

Y wobr am y 'Chwedl' orau'n cael ei rhoi i Maisie sy'n fyfyrwraig ym Mhrifysgol Bangor

Cafodd gwobr Uned Ryngwladol UK Higher Education am y 'Chwedl' orau ei rhoi i Maisie Prior sy'n fyfyrwraig ym Mhrifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Mawrth 2016