Mwy o Wybodaeth

Ffioedd

  • £497 fesul papur

Beth Fyddwch yn Gael?

  • Sesiwn cyflwyno wyneb yn wyneb 1 diwrnod a tiwtorial
  • Hyd at 10 o seminarau-gwe
  • 2 ddiwrnod sesiynau adolygu wyneb yn wyneb
  • Cefnogaeth allan o ddosbarth dros y ffôn, e-bost neu wyneb yn wyneb

Cysylltwch â ni

  • Ffôn: 01248 365 992
  • Ebost

 

Cymhwyster proffesiynol yr (ACCA)

Mae Grwp Llandrillo Menai (GLLM) yn cynnig cyrsiau achrededig ACCA yn y Ganolfan Rheolaeth.

ACCA yw un o'r cymwysterau proffesiynol mwyaf blaenllaw ar gyfer cyfrifwyr a chaiff ei gydnabod yn y DU ac yn rhyngwladol.

Cysylltwch â ni

Os oes gennych ragor o gwestiynau, neu os hoffech sgwrs anffurfiol ynglyn ag unrhyw un o'n rhaglenni, gallwch ddod i un o'n nosweithiau agored neu gysylltu â ni:   

T: 01248 36 5992 | E:training@themanagementcentre.co.uk