Mwy o Wybodaeth

Ffioedd

Beth Fyddwch yn Gael?

  • Sesiwn cyflwyno a tiwtorial wyneb yn wyneb
  • Sesiwn wyneb yn wyneb
  • Sesiynau adolygu wyneb yn wyneb
  • Dysgu o bell/ e-ddysgu a dysgu cyfunol

Cysylltwch â ni

  • Ffôn: 01248 365 981
  • Ebost

Canolfan Cymeradwyo ACCA

Cymhwyster proffesiynol yr (ACCA)

Mae Grwp Llandrillo Menai (GLLM) yn cynnig cyrsiau achrededig ACCA yn y Ganolfan Rheolaeth.

ACCA yw un o'r cymwysterau proffesiynol mwyaf blaenllaw ar gyfer cyfrifwyr a chaiff ei gydnabod yn y DU ac yn rhyngwladol.

Cysylltwch â ni

Os oes gennych ragor o gwestiynau, neu os hoffech sgwrs anffurfiol ynglyn ag unrhyw un o'n rhaglenni, gallwch ddod i un o'n nosweithiau agored neu gysylltu â ni:   

T: 01248 36 5981 | E: training@themanagementcentre.co.uk