Datblygiad Proffesiynol ac Addysg

Mae Grŵp Llandrillo Menai (GLLM) yn Y Ganolfan Rheolaeth gyda Phrifysgol Bangor yn cynnig ystod eang o gymwysterau ôl-radd a phroffesiynol a fydd yn datblygu eich sgiliau a gwella eich cyflogadwyedd.

Cliciwch ar y teils isod am fwy o wybodaeth ar bob rhaglen. Fel arall, cysylltwch â'r Tîm Hyfforddi ar

training@themanagementcentre.co.uk neu ffoniwch 01248 365 981.

Cysylltwch â'r Tîm Hyfforddi