Dyddiadau i Ddod

  • 22 Tachwedd 2019

Ffioedd

  • Pris i'w gadarnhau wrth ymholi

Beth a gewch?

  • Medrau a galluoedd yn perthyn i'r byd go-iawn
  • Cymhwyster a gydnabyddir yn rhyngwladol
  • Holl ddeunyddiau cyrsiau
  • 6 mis o aelodaeth am ddim o'r ILM ar gyfer astudio

Canolfan o Rhagoriaeth

Cysylltwch a ni

 

Cymwysterau Hyfforddi a Mentora

Datblygwch eich medrau hyfforddi i wneud gwir wahaniaeth i berfformiad y bobl o'ch cwmpas ac, yn y pen draw, i'r rhai ar y rheng isaf...

Mae datblygu medrau hyfforddi yn rhoi gwybodaeth, medrau a hyder i reolwyr ac arweinwyr sy'n ymarfer eu gwaith, fel y gallant gyflawni eu swyddogaethau beunyddiol yn fwy effeithiol fyth...

Mae'r Rhaglenni Hyfforddi a Mentora a gynigir gan Grwp Llandrillo Menai (GLLM) yn y Ganolfan Rheolaeth wedi'u hachredu gan y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth (ILM). Mae'r ILM yn gweithio ar y cyd ag unigolion a chyflogwyr ar draws y byd i wella perfformiad yng nghyswllt arweinyddiaeth a rheolaeth trwy ei ddewis o raglenni dysgu a datblygu hyblyg.

At bwy y mae Hyfforddi a Mentora wedi'u hanelu?

Mae Grwp Llandrillo Menai (GLLM) yn Y Ganolfan Rheolaeth yn cynnig Rhaglenni Hyfforddi a Mentora ar gyfer Rheolwyr Llinell Gyntaf a darpar-Reolwyr, Rheolwyr Canol ac Uwch Reolwyr ac Uwch Swyddogion Gweithredol.

Dyddiadau i ddod

Tystysgrif ILM Lefel 5 mewn Hyfforddi a Mentora
  Dyddiad
  22 Tachwedd 2019
  29 Tachwedd 2019
  6 Rhagfyr 2019
  21 Chwefror 2020
  13 Ionawr 2020

Tystysgrif ILM Lefel 7 mewn Hyfforddi a Mentora ac Arweinyddiaeth i Swyddogion Gweithredol

Arwain at Ddiploma

  Dyddiad
  10 Ionawr 2020
  17 Ionawr 2020
  24 Ionawr 2020
  31 Ionawr 2020
  7 Chwefror 2020
  14 Chwefror 2020
  27 Mawrth 2020
  24 Ebrill 2020