Ffynonellau Cyllid

Sgiliau i Gyflogwyr a Gweithwyr (SEE)

Mae SEE (Sgiliau i Gyflogwyr a Gweithwyr) yn brosiect £16.2M fydd yn darparu rhaglenni hyfforddi ar gyfer busnesau mewn sectorau allweddol ar draws Gogledd Cymru. Nod yw prosiect yw cefnogi 7,000 o weithwyr cyflogedig ar draws y rhanbarth i ddatblygu’r sgiliau allweddol sydd eu hangen i dyfu’r economi leol.

Dangosir y rhestr o gyrsiau sydd ar gael fel rhan o’r prosiect yma.

Am ragor o wybodaeth am lwybrau cyffredinol ar ariannu cysylltwch â'n adran hyfforddi ar 01248 365981 neu e-bostiwch training@themanagementcentre.co.uk