Rhaglenni Hyfforddiant Pwrpasol

Wedi cael golwg ar ein portffolio o gyrsiau ac methu gweld unrhyw beth sy'n hollol iawn i chi? Ni phoener...

Gall y Ganolfan Rheolaeth ddarparu unrhyw un o'r rhaglenni a'r cymwysterau a gynigir yn fewnol, ar gyfer cleientiaid gyda digon o weithwyr.  Gallwn deilwra'r rhaglenni i ddiwallu anghenion eich sefydliad a datblygu modiwlau i gwrdd â'ch amcanion.

Gall ein hymgynghorwyr hefyd lunio rhaglenni penodol ar eich cyfer ym maes cyllid, rheolaeth ac arweinyddiaeth a gall ein staff profiadol ddarparu'r rhain oll yn fyd-eang.

Os gwelwch yn dda edrychwch ar y cyrsiau yr ydym ar hyn o bryd yn cynnig i gael syniad o beth yw eich gofynion. Unwaith y bydd gennych syniad gysylltu â ni i drafod eich opsiynau.

Gallwch gysylltu â ni ar:

T: 01248 36 5981 | E:training@themanagementcentre.co.uk