Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Astudiaethau Israddedig

Mae’r Ysgol Gwyddorau Meddygol, yr ysgol fengaf yn y Brifysgol, yn barod yn ffocws ar gyfer Addysg Meddygol yng ngogledd Cymru. Mae gan yr ysgol gysylltiadau ymchwil ac addysgu gwych gyda’r Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

Astudio trwy’r Gymraeg

Mae’r Ysgol yn awyddus i gefnogi myfyrwyr trwy gyfrwng y ddwy iaith.

Cyrsiau cyfrwng Saesneg