Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion: Ionawr 2019

Cancer Research Wales funding boosts efforts to fight Cancer at Bangor

Bydd canser yn effeithio ar y rhan fwyaf o bobl yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol. Er bod gwella canser yn llwyr yn dal yn her enfawr, mae blynyddoedd o gynnydd graddol wedi arwain at ddiagnosis cynharach, gwell triniaethau a chynyddu'r amser y mae llawer o gleifion canser yn byw ar ôl cael yr afiechyd.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Ionawr 2019