Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion: Hydref 2019

Hwb Ariannol i Ymchwil Canser Gogledd Cymru

Yr haf hwn, addawodd Ymchwil Canser Cymru bron i £500,000 i gyfres o brojectau canser newydd yn y gogledd, gan ddod â chyfanswm yr arian a wariwyd dros y 5 mlynedd diwethaf ar ymchwil canser yn yr ardal i oddeutu £3M.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Hydref 2019