Ynglŷn â Ymchwil Prifysgol Bangor

Mae dros tri chwarter o ymchwil Prifysgol Bangor naill ai "gyda'r gorau yn y byd" neu "yn cael ei gydnabod yn rhyngwladol".

REF 2014

Mae ymchwil yn ganolog i Brifysgol Bangor; mae’n rhan annatod o’n haddysgu ac yn ennyn brwdfrydedd mawr yn ein staff academaidd. Cafodd y llwyddiant hwn ei adlewyrchu yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014. Cydnabu bod dros dri chwarter o ymchwil Bangor naill ai gyda’r orau yn y byd neu yn rhagori’n rhyngwladol, ahead of the average for all UK universities. Ar sail cy wyniadau’r Brifysgol o 14 Uned Asesu, cafodd 77% o’r ymchwil ei gosod yn y ddwy haen uchaf o ran ansawdd ymchwil, sy’n uwch na’r cyfartaledd ymhlith holl brifysgolion y DU. Mae ymchwil ysgolion Gwyddorau Cymdeithas; Cymraeg; Ieithoedd Modern; Addysg; Ieithyddiaeth; Gwyddorau Chwaraeon; Gwyddorau Eigion; Gwyddorau Biolegol; Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth; Seicoleg; Gwyddorau Gofal Iechyd a Gwyddorau Meddygol wedi eu gosod ymysg y 20 uchaf yn y Deyrnas Unedig.

...yn cael effaith economaidd sylweddol ar fywydau pobl ledled y byd...

Mae’n amlwg bod yr ymchwil rhagorol sy’n cael ei wneud gan academyddion Prifysgol Bangor yn cael effaith economaidd sylweddol ar fywydau pobl ledled y byd. Ni fydd hyn yn synnu’r rhai ohonoch sy’n gyfarwydd â ni: sefydlwyd Prifysgol Bangor ym 1884 gan y gymuned i wasanaethu cenedlaethau’r dyfodol. Mae’n parhau i drawsnewid bywydau hyd heddiw, gant a thri deg o ynyddoedd ers ei sefydlu.

Ffeithiau ynglŷn â Ymchwil Prifysgol Bangor

Mae ymchwil Prifysgol Bangor yn uchel iawn yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014, sy’n cydnabod bod dros dri chwarter o ymchwil Bangor naill ai “gyda’r orau yn y byd” neu’n “rhagorol yn rhyngwladol”. Cyrhaeddodd incwm ymchwil bron i £20 miliwn yn 2014.

Mae Prifysgol Bangor ymsyg yr 15 uchaf am foddhad myfyfwyr

Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol 2016

Yn dilyn ein canlyniadau da yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014, cynyddwyd en cyllid ymchwil 9QR) ar gyfer 2015/2016 dros 5.5% gan y Cyngor Cyllido. Cyflawnwyd hyn heb newid yng nghyfanswm cyllideb QR ar gyfer prifysgolion Cymru ers 2014/2015.

Mae ymchwil ac addysgu yn perthyn yn agos ym Mhrifysgol Bangor: mae bron pob academydd ymchwil yn addysgu, gan sicrhau bod ein myfyrwyr yn elwa o'r wybodaeth a ddaw o'n hymchwil.

Mae Prifysgol Bangor ymysg yr 15 uchaf am foddhad myfyrwyr (Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2016). Cafodd ein llety ei enwi'r orau ym Mhrydain yng ngwobrau Whatuni 2016.

Mae Prifysgol Bangor ymhlith y 100 Prifysgol orau yn y byd am ein hagwedd ryngwladol.

Mae Bangor ymysg y 10% uchaf o brifysgolion gwyrddaf y byd (UI GreenMetric World University Ranking, 2014) ac, yn ddiweddar, wedi ennill Safon Amgylcheddol ISO14001 a gydnabyddir yn rhyngwladol.