Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Gwasanaethau technoleg gwybodaeth

Er mwyn eich helpu i astudio rydym yn darparu dewis eang o adnoddau dysgu sy’n cael eu cefnogi gan staff profiadol.

Ein nod yw darparu cyfleusterauac adnoddau Technoleg Gwybodeth o'r safon uchaf ar eich cyfer.

Rydym yn cynnig

 • Dros 1000 o gyfrifiaduron at ddefnydd myfyrwyr
 • Naw o ystafelloedd cyfrifiaduron ar agor 24 awr bob dydd
 • Ym mhob ystafell wely yn y neuaddau preswyl y mae mynediad i'r rhyngrwyd, sy'n gyflymach na band eang cartref lleol.
 • Mae mannau cysylltiedig â’r rhwydwaith di-wifr yn yr holl lyfrgelloedd ac mae amrywiaeth o fannau cyffredin ac astudio yn y mwyafrif o’r adeiladu dysgu.
 • Amrywiaeth eang o feddalwedd arbenigol sydd ar gael yn ein holl ystafelloedd cyfrifiadur, a’r mwyafrif helaeth ar gael hefyd i’w defnyddio o’ch cyfrifiadur unrhyw fan lle mae gennych gysylltiad â’r rhyngrwyd.
 • Ystod eang o dechnoleg addysgol yn cynnwys Blackboard (rhith-amgylchedd dysgu masnachol), byrddau trafod, tudalennau cyhoeddiadau a llawer mwy
 • Desg gymorth a gwasanaeth cynghori i’ch helpu i ddefnyddio TG – ar gael dros y ffôn, mewn person neu ar ebost
 • Argraffu laser du a gwyn o’r holl ystafelloedd cyfrifiaduron ac argraffu lliw mewn amrywiaeth o feintiau, o A4 arferol i faint poster A0
 • Gwasanaethau ar-lein i arbed amser i chi (pa fodiwlau ydw i’n eu hastudio? Beth yw fy marciau?) drwy Fy Mangor
 • Uned argraffu a rhwymo ar gyfer argraffu swmpus ac i rwymo’ch project/thesis
 • Y gorau posib i fyfyrwyr ag anableddau: gall y Brifysgol eich cynorthwyo i wneud cais am Lwfans Myfyriwr Anabl i'ch helpu i gael gafael ar y dechnoleg gynorthwyol a'r gefnogaeth fydd eu hangen arnoch yn eich astudiaethau. Rydym hefyd yn darparu dwy ystafell Technoleg Gynorthwyol arbenigol i fyfyrwyr anabl neu i fyfyrwyr ag anghenion ychwanegol. Mae'r ystafelloedd yn cynnwys cyfrifiaduron sy'n rhedeg amrywiaeth o feddalwedd cynorthwyol, argraffydd Braille, sganiwr Rainbow, chwyddwr CCTV a dodrefn y gellir newid eu huchder.
 • Staff cyfrwng Cymraeg ar gael drwy’r adeg
 • Porwr gwe Cymraeg
 • Gwirydd sillafu a gramadeg Cymraeg (wedi’i ddatblygu ym Mangor)

Cefnogi Dysgu

Rydym yn cynnig:

 • Gwasanaethau Technegol Addysgol i gefnogi staff a myfyrwyr i ddefnyddio technoleg yn eu haddysg a’u dysgu
 • Gwasanaethau cynhyrchu’r we ac amlgyfrwng sy’n gyfrifol am y Ganolfan Cefnogi Astudio. Maent yn helpu myfyrwyr gydag anghenion arbennig i ddefnyddio cyfleusterau amlgyfrwng
 • Gwasanaethau Clyweled sy’n gyfrifol am Ganolfan y Cyfryngau a gwasanaethau Cefnogi’r Dosbarth. Mae’r gwasanaethau yma yn cefnogi’r tair ystafell fideo-gynadledda sy’n ein galluogi i gydweithio gydag academyddion dros y byd
 • Canolfan y Cyfryngau sy’n darparu stiwdio deledu a radio a chyfarpar  proffesiynol y Brifysgol ynghyd âg adnoddau ôl-gynhyrchu
 • Yr Uned Reprograffeg (Argraffdy Menai) sy’n cynnig gwasanaethau argraffu digidol mewn lliw, rhwymo a lamineiddio’ch traethawd hir. Mae’r argraffdy hefyd yn cynnig gwasanaeth cynghori ar gynllunio graffeg a chyflwyniad print.